Pålidelig Produktudvikling baseret på Physics of failure

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Ole Andersen
Senior Project Manager

Kort udviklingstid, produkter i rette kvalitet og lave service- og garantiomkostninger er kritiske parametre for virksomheder på det globale marked. Danske mekatroniske virksomheder har behov for korte udviklingsprocesser og samtidig udvikle pålidelige og robuste produkter for at kunne klare sig i den globale konkurrence. Med et nyt center vil DELTA hjælpe virksomhederne til at designe pålidelighed ind i produkterne fra start og løbende under udviklingen at gennemføre pålidelighedsanalyser.

1. Markeds- og samfundsbehov

Danske produktudviklende virksomheders behov for at korte udviklingsprocessen ned og udvikle mere pålidelige og robuste produkter for at kunne klare sig i den globale konkurrence gælder for SMV’er såvel som for store industrivirksomheder som fx Danfoss, se http://www.electronic-supply.dk/article/view/146465/danfoss_arbejder_pa_mere_palidelig_hojeffektelektronik

Samtidig viser DELTA’s error registration (baseret på analyse af data fra mange tusinde tests), at mange, især små og mellemstore mekatronikvirksomheder, fejler under de endelige godkendelsestests. Det koster udviklingstid og indikerer samtidig et produkt med begrænset robusthed og pålidelighed. Der er kort sagt behov for hjælp. Gennem det kommende Center for Pålidelig Produktudvikling baseret på Physics of failure (P2Pof) vil denne hjælp tilbydes mekatronikudviklende og/eller –producerende virksomheder efter endt RK-forløb.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Formålet med RK-aktiviteten er at opbygge world-class viden og serviceydelser baseret på ´physics of failure´ (populært sagt fysikken bag produktfejl) inden for pålideligheds / levetidsprediktering, accelererede tests og analyse af markedsdata med efterfølgende tilbagekobling til udviklingsprocessen, således at danske virksomheder – og herunder især SMV´er – kan trække på den nyeste viden inden for området. P2Pof-centret skal bl.a. tilbyde følgende:

 • Services, som især er målrettet den tidlige del af udviklingsprocessen, både inden for hardware og software, således virksomhederne kan designe pålidelighed ind fra starten, i stedet for at vente til eventuelle pålidelighedsproblemer erkendes på bagkanten. Det kunne bl.a. være due diligence reviews, facilitering af FMEA-processen, pålideligheds- og robusthedsmæssig evaluering af konstruktionsforslag. Servicen dækker også over en kombination af agile SW-udviklingsmetoder og metoder fra sikkerhedskritiske systemer og medico-systemer. Der vil især være fokus på risikostyring som en integreret del af udviklingen. Desuden vil der blive lagt vægt på ´test først principper´ fra den agile verden.
 • Realistisk prediktering af levetid baseret på accelererede test- og accelerationsmodeller (i modsætning til eksisterende MTBF-metoder baseret på MIL-HDBK eller lignende), således virksomhederne kan opfylde krav fra nye standarder inden for fx legal metrologi.
 • Analyse af markedsdata baseret på nyeste tilgængelige analyseværktøjer med henblik på tilbagekobling til udviklingsprocessen og reduktion af service og garantiomkostninger.
 • Opbygning af services med en kombination af SW-robusthed og agilitet.
 • Guidelines og hjælp til virksomhederne i form af en IT-løsning, som de kan konsultere, når og hvor de har behov.
 • Formidling gennem kursusforløb, konferencer og workshops inden for pålidelighed og robusthed.

P2Pof hjælper SMV’er inden for mekatronikområdet med at prioritere og optimere indsatsen inden for pålidelighed og robusthed (et erkendt behov) samt giver dem adgang til den nyeste world-class viden inden for området. På denne måde kommer deres produkter hurtigere på markedet, og de sparer service- og garantiomkostninger. Begge dele er anerkendte midler til øget konkurrencekraft.

3. Centrale aktiviteter

 • Undersøgelse af konkrete behov blandt danske SMV’er vha. kvalitative interviews af repræsentanter for målgruppen sammenholdt med DELTA’s løbende ´error registration´.
 • Hjemtagning af international viden inden for området, deltagelse i konferencer, besøg hos Airbus og andre virksomheder inden for højpålidelig elektronik mv.
 • Opbygning af services især målrettet den tidlige del af udviklingsprocessen baseret på ovenstående aktiviteter kunne fx. være due diligence reviews, facilitering af FMEA-processen, pålideligheds- og robusthedsmæssig evaluering af konstruktionsforslag.
 • Opbygning af service inden for realistisk prediktering af levetid baseret på analyse vha. nyeste tilgængelige simuleringsværktøjer samt udvikling af accelerationsmodeller for temperatur, fugt og vibration gældende for typisk elektronik baseret på ´physics of failure´ og verificeret via accelererede tests på cases stillet til rådighed af danske virksomheder.
 • Opbygning af service inden for analyse af markedsdata baseret på de nyeste tilgængelige analyseværktøjer med henblik på tilbagekobling til udviklingsprocessen og reduktion af service og garantiomkostninger.
 • Etablering af IT-løsning med guidelines og forklaring til alt hvad SMV’er har brug for inden for pålidelighed og robusthed, så det bliver det naturlige sted at søge viden.
 • Årlig konference i treårsperioden, hvor resultaterne af projektet formidles – pålidelighed på agendaen.
 • Virksomhedstilpassede workshops målrettede den enkelte virksomheds behov.
 • Udbygning af eksisterende kursusportefølje med relevante pålidelighedskurser.

Aktiviteterne udnytter den nyeste forskning på området fx i forbindelse med Corpe-projektet på Ålborg universitet og bygger videre på viden etableret gennem innovationskonsortier som fx IN SPE

4. Mulige samarbejdspartnere

Et samarbejde med AAU er en oplagt mulighed for at gøre resultaterne af Corpe-projektet bredt tilgængeligt for danske SMV’er, som ikke har ressourcemæssig mulighed for at involvere sig i sådanne projekter og omsætte projektresultater til dagligdags løsninger.

Referencer: 

 

 

 

Nøgleord

51 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Stig Lumbye (CEO, Labogene Aps)
Tirsdag d. 7/4-15 kl. 12:02

En evigt gyldig udfordring som bør prioriteres højt i RK

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 14:07

Stig Lumbye – Tak for din kommentar.

Vi er glade for din støtte til vores aktivitetsforslag, og vi er sikre på, at mange som du har et fokus på at styrke indsatsen inden for pålidelighed og robusthed.

Allan Mølbach (Afdelingsleder, OJ Electronics A/S)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 12:26

Godt tiltag specielt for os SMV'er. Kort udviklings tid, produkter i RETTE kvalitet og lave garantiomkostninger, er vitalt for os på det globale marked. "kvalitet" er som bekendt ikke noget man tester sig til, men det inddesignes i produktet.
Jeg mener at vi mangler viden om hvordan man forudsiger forventet levetid når man kender produktets missions profil. I takt med at flere og flere produkter forbindes til internettet, står vi men nye muligheder for at få drift data fra produkterne. Som igen kan hjælpe med at designe et produkt med rette kvalitet.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 14:08

Allan Mølbach – Tak for din kommentar.

Du peger på et af de væsentligste elementer i forbindelse med at forkorte udviklingstiden samtidig med at man rammer det planlagte kvalitetsniveau. En forhåndsviden om, hvordan slutproduktets kvalitet påvirkes af designbeslutninger, er vigtig for at undgå tidsrøvende returløb i udviklingsprocessen. Dette understøttes også af kendskab til metoder til at forudsige levetider ud fra simuleringer eller accelererede test. Samtidig undgår vi at måtte overopfylde kvalitetskravene for at være på den sikre side.

Morten Støvring (Adm Direktør, Schneider Electric. IT Denmark ApS)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 09:16

Kunetilfredshed er idag den vigtigste parameter for en succesfuld forretning. Den skaber loyale kunder, gode referencer, mere salg og mindre garantiforpligtelser.
Den rigtige kvalitet er altafgørende.
Muligheden for at kunne forudsige den forventede levetid/fejlrate vil forbedre danske virksomheders forretning ved at være i stand til at levere et produkt af den rette kvalitet (ikke for godt - ej heller for dårligt).

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 14:09

Morten Støvring – Tak for din kommentar.

Vi er overbeviste om, at du har ret i, at kundetilfredsheden er den vigtigste enkeltparameter af betydning for, at et produkt på markedet bliver til en forretningsmæssig succes. Kundetilfredsheden påvirkes i betydelig grad af en kombination af produktets robusthed, kvalitet og pris, og aktivitetsforslaget sigter netop på at stille viden til rådighed for virksomhederne, således at de kan opnå den optimale sammensætning af disse egenskaber. Så er det op til den enkelte virksomhed at inddrage dette sammen med produktets funktionalitet og virksomhedens forretningsmæssige viden til at skabe en kommerciel succes.

Knud Jørgen Larsen
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 09:34

Dette område er evig gyldigt. Den store forbedring af levetiden i elektronik har måske givet det indtryk, at det ikke længere er så vigtigt at undersøge og følge med i levetid af komponenter. Intet kan være mere forkert. Der tilkommer stadig nye komponenter og dermed nye fejlmekanismer vi ikke kender konsekvensen af. Derfor er det fortsat vigtigt at tilføre viden i udviklingen af de nye komponenter og de nye resultater for at kunne optimere produkterne bedst muligt.
optimal.dk (tild. SPM formand)

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:22

Knud Jørgen Larsen – Tak for din kommentar

Dit argument om den stadige fornyelse i komponentudvalg, teknologier og forstyrrende påvirkninger peger på det vigtige i løbende at analysere markeds- og fejldata og føde resultaterne tilbage til udviklingsprocessen. Først i de senere år er det for eksempel blevet almindeligt for mange typer elektronik, at de kan blive udsat for stærke forstyrrelser fra radiosendere i form af en tændt mobiltelefon efterladt ovenpå produktet. I nogle tilfælde vil senderen befinde sig få millimeter fra en følsom komponent.

Søren Lang (Produktgruppechef, Kamstrup.dk)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 14:36

Kamstrup udvikler og producerer elmålere, vandmålere og varmemålere. Under produktudviklingen er vi afhængige af kompetent rådgivning og test for at opnå en tilfredsstillende pålidelighed på de færdige produkter. DELTA, der er den førende udbyder af pålidelighedstests, har hjulpet Kamstrup til en række forbedringer via deres rådgivning og accelererede tests indenfor fugt, salttåge, temperatur og mekanisk chok.
Det har afgørende betydning for Kamstrups fortsatte vækst, time-to-market og konkurrenceevne, at DELTA videreudvikler teknikkerne til brug ved forudsigelse af produktlevetid.
Søren Lang, Produktgruppechef Kamstrup A/S

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:23

Søren Lang – Tak for din kommentar

Kamstrup har ligesom en række andre virksomheder udbytte af den viden om produktlevetid, der kan uddrages ved at gennemføre accelererede test, så for eksempel en uges testtid svarer til fem års almindelig drift. Udviklingen af sådanne test kræver en betydelig erfaring. Det er let nok at få udstyr til at fejle hurtigt under test. Det kræver blot en tilstrækkelig stor hammer eller et aggressivt kemikalie, men det bliver kun interessant, hvis testpåvirkningerne ligner dem, der opleves i driftsmiljøet. Derfor er det nødvendigt at fokusere på en kombination af analyser baseret på pålidelighedsværktøjer og prediktering ud fra accelererede test og accelerationsmodeller.

Kasper Friis (Designer & Engineer, Technolution)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 10:48

Spændende tiltag som dækker og udforsker Rapid Innovation og Smart Products, uden at gå på kompromis med feasibility og robust design. Inden for medico og relaterede brancer ser jeg stort potentiale for dette tiltag. Det er dog svært for mig at se den altafgørende integrering af brugerinvolvering, behov, ønsker og krav. Udover de regulatoriske krav stiller kunderne (industrien) større og større krav til netop at have brugeren (primære som sekundære) i centrum. En integreret kobling af physics faliure og user involvement (tror jeg) vil være et voldsomt stærkt værktøj for fremtidens udvikling.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 09:51

Kasper Friis – Tak for din kommentar

Du har ret i, at robusthed og pålidelighed er vigtige indenfor medico og andre brancher, hvor der eksisterer eksterne godkendelseskrav. Det er imidlertid også vigtigt for mange andre produkter, at de udvikles med den rigtige kvalitet og at pålidelighedsniveauet er kendt ud fra f.eks. en levetidsprediktering. På den måde er det muligt på forhånd at vurdere de fremtidige garanti- og serviceomkostninger.

Bo Petersen (Product Development, Innovation, Scion DTU)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 10:52

Et af de vigtigste problemer at løse for alle virksomheder, men specielt for startup's, så al hjælp gående i retning af at sikre - og lette udviklingen af "certificeringssikre" produkter, vil være at stor betydning

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 09:52

Bo Petersen – Tak for din kommentar

I de allerfleste tilfælde vil en certificering af et produkt blive lettet betydeligt, hvis produktet er udviklet, så det er pålideligt og robust. Aktivitetsforslaget sigter på at sikre den enkelte virksomheds mulighed for at opnå dette så let som muligt.

jeppe bastholm (hardware specialist, linak)
Mandag d. 4/5-15 kl. 16:18

Pointen er helt rigtig. For at nå en tilstrækkelig høj grad af robusthed og pålidelighed er det i den grad nødvendigt at kende de rammebetingelser for det system som man arbejder på. Samtidig er det også af særdeles stor betydning at kende de anvendte teknologiers styrker og svagheder. Selve grundniveauet for den færdige løsnings kvalitetsniveau bliver lagt i starten af udviklingsfasen, hvorfor det kan være ganske givtigt med sparring i netop denne fase. Senere i forløbet vil man opleve det som næsten umuligt eller meget dyrt at ændre på kvalitetsniveauet. Derfor vil det være muligt at forkorte udviklingstiden hvis der indhentes tilstrækkelig med viden i den tidlige fase af produktudviklingen.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:53

Jeppe Bastholm – Tak for din kommentar

Der er rigtig meget at hente ved en indsats tidlig i udviklingsfasen. Det kan omfatte design reviews, FMEA, teknologiundersøgelse, evaluering af pålidelighed og robusthed af konstruktionsforslag, analyser og levetidsprediktering, og tidlige test. Når resultaterne af disse aktiviteter fødes ind i udviklingsprocessen fører det til mere pålidelige produkter og en besparelse på grund af færre dyre overraskelser sent i udviklingen sammen med tilhørende forsinkelser af markedsintroduktionen.

Claus Rømer Andersen
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 16:53

Et ganske fint tiltag.

Det er væsentligt for produktudviklende virksomheder der opererer på det globale marked at have adgang til denne slags specialiserede kompetencer. Det muliggør at vi som virksomhed kan fokusere på vores egne kernekompetencer og stadig ramme det rigtige kvalitets og robusthedsniveau igennem et effektivt samarbejde med relevante partnere.

Netop det effektive samarbejde med flere partnere kan være et interessant spørgsmål man kan overveje at inddrage i projektet. Placering af ansvar, definition af roller med videre er væsentlige udfordringer i tillæg til de tekniske, når flere parter skal samarbejde i et produktudviklingsprojekt. Så inspiration til hvordan man integrerer disse elementer ind i udviklingsmodeller, så de adresseres rettidigt kunne være spændende.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 09:59

Claus Rømer Andersen – Tak for din kommentar

Du har ret i, at kombinationen af den produktudviklende virksomheds kompetencer og indsats med indsatsen fra et antal partnere, der hver bringer specialkompetencer til projektet, er meget vigtig. Det gælder især koordineringen af arbejdet, og en del af udfordringen ligger i, at nogle partnere kun vil være involveret i dele af udviklingsforløbet i nogle af dets faser. Ofte vil dette gælde for de, der inddrages i arbejdet med at sikre produktets kvalitet og pålidelighed. Vi vil arbejde videre med ideen om at integrere dette aspekt i aktiviteten.

Vibeke Agerlin
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 21:52

For Medical Devices er det meget vigtigt at arbejde med Reliability målsætning for de nyudviklede produkter. Det er nødvendigt at have modeller for beregning af Predicted Reliability helt fra starten af udviklingsforløbet, så dette er helt afgjort meget relevant.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:00

Vibeke Agerlin – Tak for din kommentar

For at kunne specificere et pålidelighedsniveau, designe det ind i det nye produkt, og efterfølgende verificere at målet blev nået, er det ud over pålidelighedsmodeller nødvendigt at kunne basere sig på erfaringsdata. En sådan viden kan for eksempel udtrækkes fra markedsdata, eller fra fejldata registreret i forbindelse med pålidelighedstest af produkter. På basis af den viden kan man vælge teknologier og designløsninger, der erfaringsmæssigt giver de ønskede resultater.

Hans Fhær Larsen (Novo Nordisk A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:32

Alt går hurtigere og hurtigere, uden at der slækkes på kravene. Kravene til hurtig, robust og pålidelige produkter stiger, samtidig med at der er større og større krav til nulfejl. Vi vil ikke have reklamationer på vores produkter. Den eneste vej til at agere i sådan en idealistisk verden, er at have stort kendskab til, hvordan verden er skruet sammen, og forstå den kompliserede sammenhæng mellem de produkter vi fremstiller og den virkelige verden. Modeller og erfaring i forening med struktureret Forskning som i dette projekt er uundværlig for at nå målet for pålidelige produkter på markedet.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Fredag d. 8/5-15 kl. 13:23

Hans Fhær Larsen – Tak for din kommentar

Når det næste produkt skal udvikles med samme eller bedre robusthed og pålidelighed som det forrige men på kortere tid, så er det, som du påpeger, vigtigt at kunne trække på en stor erfaring med, og viden om, sammenhængen mellem teknologivalg og design på den ene side og de resulterende egenskaber ved produktet på den anden. Simuleringer og accelerationsmodeller kan give et væsentligt bidrag til tidlige analyser af det nye produkt, og det er vigtigt for virksomhederne at have en let adgang til de nyeste resultater på området samt et udvalg af videnformidlingstilbud.

Bente Olsen (Lektor, Mads Clausen Insituttet)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:31

Vi har i dag en stor udfordring i at der er knappe ressourcer, men voksende bjerge af elektronik skrot i verden.
For at kunne innovere bedre må man også tænke ”second life” for nogle elektronik stumper, som efter ”end of service life” måske er gode nok til et liv i en mindre kritisk applikation. Innovere bedre kunne betyde at udvide ens forretningsmodel med en ”second life” forretningsmodel. Her er viden om komponenternes levetid og mulige historik essentielt. Og den findes i virksomheden, den skal blot nyttiggøres på en anden måde.
Ligesom man kan se at nogle GPS virksomheder gør – at man kan få en billiger opdateret GPS version, som fungere upåklageligt selvom den ikke ”lugter af ny bil”. Men applikationen er jo også ukritisk – og det er der mange som er. Her er viden om komponenternes levetid og mulige historik essentielt for at vurdere om der findes en rentabel ”second life” forretningsmodel.
Ved at kende levetiden på ens produkter – kunne der skabes et marked for retur elektronik – der bidrog til at fremme innovationen for virksomheden eller andre mindre virksomheder som kunne se et marked i at anvende gamle stumper fra et pålideligt grundprodukt. Samtidig med at bjerget af elektronik skrot begynder at blive betragtet som en mulig ressource på en anden måde end i dag.
”Second life” skal her ses som fasen før komponenterne strippes af printene og omsmeltes til rå-metaller. Eller andre mekatroniske dele. Før stumperne i Cradle-til Cradle teknisk cyklus bliver til nye rå-materialer og så igen bliver til nye komponenter.
Et eksempel: Nogle industri strømforsyninger (fx til hæve-sænkeborde) kunne sagtens have et ”second life” hvis de udslidte komponenter blev udskiftet – og vi ved jo i dag hvilke komponenter der står af, på baggrund af fielddata og komponentens typiske fejlmekanisme. Måske skal der kun et mindre re-design til for at strømforsyninger kan genoplives til en ny periode? Hvis man ikke selv gider at gå uden for sin ”core-business”, kunne man ved at dele pålidelighedsdata og åbne op for at andre ville være interesseret i at starte en ”second life” forretning med job til reparatørerne og gen-sælgere. Der ligger selvfølgelig nogle udfordringer i at indsamlingssystemet til skrot elektronik prioriterer omsmeltning til råvarer.
Der kunne komme mere seriøsitet og muligheder i forskellige ”second life/Hack”-business, hvor man lavede nyt af gammelt, ved at flere fik den nødvendige viden om komponent pålidelighed/fejlmekanismer og adgang til fælles komponent data.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:14

Bente Olsen – Tak for din kommentar

Din ide om at indtænke ”second life” aspekter i forbindelse med aktivitetsplanen er meget interessant. Arbejdet med levetidsprediktering og pålidelighedsevaluering af konstruktioner samt med physics of failure i elektromekaniske produkter vil naturligt føre til en udpegning af, hvilke komponenter og delsystemer der vil være egnede i forbindelse med overvejelser om returelektronik og genbrug. Vi vil arbejde videre med ideen om at integrere denne i aktivitetsforslaget.

Søren K. Gertsen (Type Test Engineer, Deif A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:57

Mener det meget vigtig at man inden opstart af et udviklings projekt har en klar og enkelt plan om forløbet at robustheds og pålideligheds tests. Man ser mange gange at disse test bliver udskudt eller aflyst pga. tidpres eller økonomi. Derfor er det vigtigt at der bliver lavet nogle ukomplicerede og overskuelige beskrivelser, templates, planer til at arbejde efter, så det bliver en naturlig del af udviklings forløbet at teste robust – og pålidelighed.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:15

Søren K. Gertsen – Tak for din kommentar

Den tidlige planlægning af forløbet af robustheds- og pålidelighedstest hjælper til at identificere problemområder på et så tidligt tidspunkt, at det er billegere og hurtigere at afværge problemerne sammenlignet med situationen, hvor identifikationen skete langt senere. Samtidigt bidrager planlægningen også til at sikre, at testaktiviteterne faktisk gennemføres undervejs i udviklingsprocessen. Aktivitetsplanens fokus på udvikling af guidelines og forklaringer gør det lettere for virksomhederne at gennemføre den tidlige planlægning.

Lasse Larsen (HW Architect, Lodam Electronics A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:18

Pålidelighed er i dag en afgørende konkurrence parameter. Samtidig er det et stort og specialiseret område og en stor udfordring for SMV’erne at håndtere. Derfor vil det uden tvivl være en stor hjælp at få gjort viden om pålidelighed og Physics of failure tilgængelig og anvendelig i dagligdagen.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:16

Lasse Larsen – Tak for din kommentar

Produkters pålidelighed er vigtig. Dels vil kunderne ikke acceptere, hvis kvaliteten er lavere end forventet, og dels koster for lav kvalitet på vedligeholdelsesomkostningerne og udviklingstiden. Målet er at hjælpe virksomhederne til at prioritere og optimere indsatsen indenfor pålidelighed og robusthed ved at stille den nyeste viden til rådighed og understøtte denne med et udvalg af servicetilbud.

Søren Valentin (Manager, Product Quality Management, Oticon A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:21

Vores evne til at være effektive i produktudvikling af kvalitetsprodukter betyder rigtig meget. Nogle væsentlige værktøjer er teststrategi, fejlanalyse, risikostyring og en agil organisation. Tiltaget her ser meget interessant ud og synes at huse flere af de væsentlige aspekter.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:16

Søren Valentin – Tak for din kommentar

En del af de værktøjer, der er vigtige for udviklingen af kvalitetsprodukter, kan mange virksomheder i dag fint håndtere selv, mens det for andre er nødvendigt med en let tilgængelig viden som input til arbejdet. Denne viden kan omfatte risikostyring som en integreret del af udviklingen, levetidsprediktering ud fra accelererede test, eller analyse af markedsdata. Det er vigtigt, at denne viden bliver gjort tilgængelig på en række forskellige måder som på temadage, afrapportering af case studies med succeshistorier, eller gennem et antal serviceydelser.

erikstadel
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:43

Sikring af pålidelighed er en multidisciplinær opgave, hvor det drejer sig om at minimere risikoen for at indbyggede fejl og svagheder forbliver skjulte i produktudviklingsfasen. Med begrænset tid og ressourcer er det et spørgsmål om at anvende metoder og værktøjer, som kan bringes til at virke effektivt i den aktuelle organisation.
Netop implementering er den store udfordring. Metoder og teori er grundig beskrevet i standarder og litteratur. I den travle hverdag kan processen fra teori til praktisk implementering og prioritering synes uoverstigelig og alt for omstændelig. Mange metoder anvendes uden at indeholde tilstrækkelig kvalitet i processen. Ligeledes erkender man også ofte for sent, at man skulle have anvendt en bestemt metodik tidligere i udviklingsforløbet. Fejl, som findes under validering, bliver ofte rettet mindre smart, end hvis man kunne ”gå tilbage til start”.
Overskuelige metodebeskrivelser i form af step by step procedurer kan understøtte praktisk implementering. Velfungerende templates, som ikke behøver at være firmaspecifikke, men som også guider gennem metoden vil understøtte praktisk implementering.

Erik Stadel, Reliability Manager, B&O Automotive

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:40

Erik Stadel – Tak for din kommentar

Et vigtigt aspekt ved aktivitetsforslaget er at sikre den umiddelbare anvendelighed af resultaterne. Guidelines og procesbeskrivelser udviklet på baggrund af gennemførte case studies vil kunne anvendes af virksomhederne til støtte for udviklingen. De gennemførte cases stillet til rådighed af industrien kan for eksempel både omfatte levetidsprediktering fra simulering og fra accelererede test. Det er målet at understøtte de udviklede vejledninger med IT-værktøjer.

Jens Grunnet (Engineer, Cobham SATCOM)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:30

Pålidelighedet design og fejlanalyse er meget vigtigt for vores virksomhed.

Da vi lever af at desgne Satellit udstyr som anvendes til nød og sikkerhed i barske milijøer.

Samtidg med at udviklingstiden hele tiden bliver kortere er der riskio for at pålidelighed ikke for den nødvendige opmærksomhed i projekt forløbet.

Derfor er det en god ide med en strukturet og målrettet design metode til at opnå pålidelige produkter.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:40

Jens Grunnet – Tak for din kommentar

Det er en nærliggende mulighed at supplere en struktureret og målrettet designmetode med en række tiltag i den tidlige del af udviklingsprocessn. Dette kan for eksempel omfatte FMEA eller en pålideligheds- og robusthedsmæssig evaluering af et konstruktionsforslag og understøttes af tidlige testaktiviteter. Disse typer af tiltag benyttes i udbredt grad i brancher, der er underkastet betydelige sikkerhedskrav.

Peter de Place Rimmen (Reliability Advisor, Danfoss Power Electronics A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:57

Produktpålidelighed er for mange svært at forstå, da det ikke er dækket af kvalitet i ordets enkle betydning.
Der er ikke meget ved at have verdens dejligste, behageligste og må ske hurtigste bil at køre i, hvis man ikke kan være sikker på at den starter hver gang og ikke sætter ud. Dette er produktpålidelighed og uden det falder kunderne fra.
For at være lidt mere specifik, kan produktpålideligheden opdeles i overordnede grupper som alle bidrager til den gode kundeoplevelse:
1. Leverance fejl (her snakker vi ppm niveau) Automotive er på 0 ppm typisk.
2. Fejl i brugsperioden skyldes manglende robusthed. Denne parameter kommer typisk som random fejl og skyldes at produktet er blevet udsat for en belastning, det ikke er designet til. Automotive er på 0 ppm typisk. Så her kan vi snakke om en fejlfri periode inden udslidningen begynder.
3. Udslidningsfejl (wear or degradation) er der, hvor en komponent skal udskiftes eller hele produktet er slidt op. End of life.
Så for mig er produktpålidelighed: Robusthed og Levetid og det er vigtigt at vi kender teknologiens styrke og degradering samt ”mission profile” for at vi ved PoF kan vurdere og vi lever op til kvalitetsparamenterne.
Der er virkelig behov for at hele Danmark kommer ud af de forældede predikterings metoder
Danmark har brug for et netværk af fagfolk, som har nogle centre hvor vi kan snakke disse problematikker igennem på tværs af firmaerne hvis vi vil være i front.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:41

Peter de Place Rimmen – Tak for din kommentar

Den ’mission profile’ (det brugsmiljø), som et produkt udsættes for, er en af de afgørende faktorer for at gennemføre en levetidsvurdering. For at kunne beskrive dette er der mange spørgsmål, der skal afklares: Bliver produktet udsat for flere brugsmiljøer? Hvilke elementer betyder noget for de aktive fejlmekanismer? Hvordan omsættes brugsmiljøet til en effektiv test? Disse elementer vil indgå naturligt i aktiviteten.

Frede Blaabjerg (Professor, Aalborg Universitet)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:16

Det er et godt tiltag og Delta har en lang tradition for at bistå virksomheder til dette. Området er i hastig udvikling - både på elektronik siden men også til at styre større effekter - effektelektronik. I denne sammenhæng skal nævnes udbygning af fælles og komplementære test faciliteter som kan servicere virksomheder og vidensinstitutioner herunder et initiativ kaldet X-power indenfor effektelektronik og som er blevet foreslået til det nationale udvalg for infrastruktur (NUFI). Delta har planer om et MEOST test center i Syddanmark og X-Power vil kunne give Danmark en styrke-position. Samtidig med har Aalborg Universitet i samarbejde med en række virksomheder opbygget høj viden indenfor pålidelighed for effektelektronik i et center kaldet Corpe (www.corpe.et.aau.dk) - der er der behov få services og kompetencer som er angivet i dette forslag. Samtidig er det også vigtig at udbygge netværks-siden - da dette område er meget erfarings baseret også og hvor der kan gøres en stor forskel i den globale konkurrence om at levere pålidelige produkter

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:42

Frede Blaabjerg – Tak for din kommentar

Vi ser frem til, at Aalborg Universitet og DELTA sammen kan styrke forholdene i forbindelse med pålidelig produktudvikling i løbet af den næste treårsperiode. Et af formålene med aktivitetsplanen er at gøre resultaterne af Corpe projektet anvendelsesorienteret til gavn for SMV’ere. Et af midlerne i den forbindelse er at udvikle og udbyde åbne og virksomhedstilpassede pålidelighedsforløb af kortere varighed.

Asser Kalsbøll (Manager, Strategy and innovation, Vestas Wind Systems A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:03

Evnen til at kunne "designe" sit pålidelighedsniveau er essentielt for alle virksomheder hvis produkter har en længere levetid og servicebehov, og viden omkring dette som fx realistisk prediktering af levetid baseret på accelererede test- og accelerationsmodeller er et spændende område mange virksomheder kunnen drage nytte af.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:03

Asser Kalsbøll – Tak for din kommentar

Når et produkt specificeres er det samtidigt vigtigt at specificere et krav til produktets pålidelighed. Hvis det krav sættes for højt, bliver det for svært og dyrt at opfylde, og hvis det sættes for lavt, bliver vedligeholdelsen for dyr og kunderne utilfredse. Det er derfor vigtigt at ramme det rigtige niveau i specifikationen og efterfølgende være i stand til at opnå det under implementationen. Metoder og værktøjer til at understøtte disse to områder er derfor vigtige for produktets kommercielle succes.

Evan Stæhr (Head of company, Bomberg & Co)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:05

Kan kun tilslutte mig de øvrige indlæg.
som leverandør af passive komponenter er ofte vi ser at man for sent i udviklingsfasen bliver obs. på vigtigheden af pålidelige komponenter og produkter.
de stadigt stigende krav i de forskellige stander og testmetoder gør også at vigtigheder for at Delta og tilsvarende arbejder for at give endnu bedre quidelines.
Det er bestemt meget velkomment

Evan Stæhr (Head of company, Bomberg & Co)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:08

Kan kun tilslutte mig de øvrige indlæg.
som leverandør af passive komponenter er det ofte vi ser at man for sent i udviklingsfasen bliver obs. på vigtigheden af pålidelige komponenter og produkter.
De stadigt stigende krav i de forskellige standarder og testmetoder gør også, at vigtigheder for at Delta og tilsvarende arbejder for at give endnu bedre quidelines er stor.
Det er bestemt meget velkomment.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:04

Evan Stæhr – Tak for din kommentar

Brugen af komponenter og delsystemer med en kendt pålidelighed kan bidrage til at opnå et slutprodukt med det ønskede kvalitetsniveau. Denne tilgang kan suppleres med en analyse af markedsdata, for at sikre at udviklingsprocessen baseres på de nyeste erfaringer. Med dette udgangspunkt er det muligt med simuleringsværktøjer at få et tidligt estimat af produktets pålidelighed.

Karsten Jørgensen (Manager R&D Hardware, BK Medical)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:00

Et meget velkomment tiltag.

Vi lever af at have tilfredse kunder. Og det får vi kun hvis kunderne får en god oplevelse ved anvendelse af vores produkter. Det kan vi bl.a. opnå ved at have fokus på pålidelig produktudvikling så ethvert tiltag fra DELTA og andre institutioner er velkomment. Især når det kan hjælpe SMV-erne til at få gennemført nødvendige analyser af pålidelighed og skabe fokus på samme i starten af projekterne. Dette gælder ikke bare de faglige aspekter af pålidelighedsprediktering og analyser, men lige så meget de organisatioriske tiltag der skal til for at for at få gennemført disse i praksis. Brugen af netværk og faglige partnere som DELTA er vigtig for dels at lære om de værktøjer der er relevante for at sikre pålidelighed af ens produkt, dels lære at bruge dem effektivt og rettidigt.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:05

Karsten Jørgensen – Tak for din kommentar

Aktivitetsforslaget har som et formål at bidrage til den kompetencemæssige infrastruktur, der skal stille viden, netværk og services til rådighed for industrien indenfor pålidelighedsområdet. Formidlingen vil blandt andet inddrage temadage, workshops og kurser for at udbrede kendskab til resultaterne fra den nyeste forskning, erfaringer fra case studies samt importeret viden. Dertil kommer den formidling, der foregår 1:1 i forbindelse med løsning af kundeopgaver.

Anja Iwanouw (Manager, R&D HWP Qualification Testing & DFX, GN ReSound)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:37

Pålidelighed er af stor betydning og derfor altid et relevant emne, som indeholder mange forskellige aspekter. Men nogle af de vigtigste er selvfølgelig, at overholde gældende lovformelle krav, men vores brugers tillid og forventninger til holdbare produkter er mindst lige så vigtige. Brugen af test metoder i de tidlige udviklingsforløb for evalueringen af produktets pålidelighed, er derfor nogle af de vigtige værktøjer, som vi gør brug af for at opnå god pålidelighed af vores produkter.

Ole Andersen (Senior Project Manager, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:18

Anja Iwanouw – Tak for din kommentar

For produkter, hvor der stilles høje pålidelighedskrav som for eksempel for medico-systemer, har det længe været relevant at bruge omfattende analyser og test for at sikre pålideligheden. For mange andre produkter kan det imidlertid også svare sig at bruge de samme metoder. De ekstra udgifter, dette måtte koste i udviklingsfasen, modsvares så af sparede serviceomkostninger og mere tilfredse kunder.

Xavier Chaduc (Head of Reliability Engineering, Radiometer)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:10

1- Reduction of waste in R&D and Operations (more time spent on new product development, less on troubleshooting field issues)> higher profitability
2- Competitive edge

Kristian Baasch Thomsen
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:10

Realiability og robusthed er nøgleord når man skal sætte sin lid til elektroniske systemer, hvis fejl kan føre til risiko for mennesker, husdyr og ejendom (som det står i EU sikkerhedsdirektiverne). I disse står også kravet om at produktet skal være designet sikkert (og ikke blot valideret) - sikkerheden skal tænkes ind fra starten af.
Det er f.eks. produkter indenfor MID (betalingssikkerhed), Maskiner (sikkerhed for arbejdere), Medico (Sikkerhed for patienter) og Elektriske apparater under lavspændingsdirektivet (beskytteerlse af almene brugere af f.eks. husholdningsapparater).
Jo større risiko for farer - desto større relevans.
Derfor er det ikke overaskende at automotive og flyfabrikanterne bevidst fokuserer på "hvordan fejler produktet" og forbedrer det med denne viden i udviklingsfasen.
Produktet skal være sikker at anvende i den virkelige verden, og den kan påtrykke produktet flere fejlstimuli samtidig. Jeg tror der kan komme meget god læring ud af at undersøge Physics of failure nærmere. Læring som vil øge sikkerheden, forkorte udviklingstiden og samtidig støtte miljøhensyn om produkters længere levetid og dermed mindre CO2 belastning (2009/125 direktivet).

Niels Martin Henriksen (Specialist, Design for Reliability, Vestas Wind Systems A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:13

Physics of failure er et af de rigtig gode værktøjer i Reliability værktøjskassen.
Dette setup og samarbejde med universiteter i DK vil helt sikkert være med til at bringe DK i front.
DELTA har altid været gode til, at gøre tingene praktiske, så også her passer Physics of failure tilgangen helt perfekt.
Hvis man vil forsøge, at predict reliability, så vil man med denne tilgang også have nogle bedre forudsætninger og data.
Som en af min reliability guruer Albertyn Barnard, siger:
An accurate prediction of reliability implies such knowledge of the cause of failure
that they could be eliminated.
If you can predict reliability, it means that you know what will fail in future.
Why not prevent it from occurring now?

Djævlen er i detaljen, og med Physics of failure metoden er der stor mulighed for at finde mange detaljer.
Mvh
Martin, Vestas Wind Systems A/S.

Martin Løkke (Vice President, Programs & Systems, Terma A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:05

Dette emne er også interessant for Terma som leverer missions-kritiske systemer og hvor pålidelighed er afgørende.
Vi vil se frem til at samarbejde om emnet og vil gerne stille op med en relevant case.