Pålidelig produktudvikling baseret på Physics of Failure

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Produktionsteknologi
Ole Steensen
Manager, Innovation and Technology

Denne aktivitetsplan sikrer, at DELTA til gavn for mere end 1.800 danske virksomheder inden for især apparatindustrien opbygger nye services og adgang til faciliteter indenfor robust og pålidelig produktudvikling. Etableringen af Center for Pålidelig Produktudvikling baseret på Physics of Failure sker i samarbejde med Aalborg Universitet (CORPE), hvormed Danmarks to stærkeste miljøer inden for pålidelig elektronik unikt kædes sammen. Physics of Failure (PoF) er populært sagt læren om de grundlæggende fysiske årsager til, at fejl kan opstå. Centret skal indsamle, udvikle, systematisere og bearbejde ny viden inden for området for derefter at tilbyde services, der kan øge danske elektronikvirksomheders konkurrenceevne gennem øget robusthed og pålidelighed af deres produkter og reduktion af udviklingstid. Effekten for virksomhederne bekræftes af den meget store interesse og opbakning på såvel Bedreinnovation.dk, i dialogmøder og workshops samt deltagelse i Centrets Advisory Board.

Budget:
2016: 3.491.000 kr.
2017: 3.491.000 kr.
2018: 3.491.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Pålidelig Produktudvikling baseret på Physics of failure

Nøgleord