Pålidelighed af komplekse brandtekniske installationer

Senest opdateret d. 10/4-2018
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Materialeteknologi
Lotte Lind Nielsen
Forretningsudvikler

Ny teknologi øger kompleksiteten i brandtekniske installationer. Det kan svække pålideligheden og øge sårbarheden i forhold til drift, sikkerhed og business continuity. DBI vil udvikle værktøjer til optimering af brandsikkerheden i den daglige drift.

Vi oplever en stigende kompleksitet i de brandtekniske installationer drevet af ny teknologi og mere komplekse bygninger. Det betyder, at installatører, bygningsejere og ejendomsfunktionærer har udfordringer med at sikre pålideligheden af brandsikringen og dermed optimere brandsikkerheden i forhold til teknisk kvalitet, risikoniveau og økonomi. Det giver en øget sårbarhed i forhold til drift, sikkerhed og business continuity. DBI vil udvikle nye teknologiske værktøjer til at optimere brandsikkerheden og sikre pålidelighed af brandtekniske installationer.

Nøgleord

32 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Torbjorn Laursen (CEO, Fire Eater A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 15:25

Dette er et meget væsentlig projekt da brandtekniske systemløsninger spiller en større og større rolle i moderne byggeri. Derudover er det af afgørende betydning da brandtekniske sikkerhedsløsninger kan billiggøre og effektivisere moderne byggeri, og kan bidrage til en højere energieffektivitet. Det er dog en forudsætning at der opbygges solide datagrundlag og metoder, og dette kan kun ske ved DBI's involvering sammen med branchen. Fire eater støtter derfor var,t dette forslag, som kan bidrage med væsentlig samfundsmæssig værdi.

Christian Fundby Schou (Innovationskonsulent & Projektleder, DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 10:59

Tak for din kommentar Torbjørn. Der er ingen tvivl om at aktive brandtekniske systemer kan have store positive effekter på bl.a. driftsomkostningerne. Derfor er det vigtigt at vi har opbakning fra sikkerhedsvirksomheder, som kan medvirke til at bringe relevant data og input til udviklingen af disse værktøjer. Vi takker for støtten.

Igor Kozine (Senior forsker, DTU)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 11:46

Vi har på DTU Management arbejdet med forskningsfeltet sikkerhed og risiko i en årrække og kan bekræfte tendensen, at en højere grad af kompleksitet og integritet i bygninger også giver en større sårbarhed. Bygninger bliver smartere men mindre robuste. Nu forudser vi flere farer i form af cascading risici, som kan udbrede sig og påvirke andre systemer i det integrerende BMS. Konsekvensen af denne sårbarhed er dog ikke belyst tilstrækkeligt endnu. Derfor finder vi DBI’s idéforslag meget relevant og indgår gerne i et samarbejde om afledte forskningsprojekter fx i form af erhvervsforskere (PhD og postdoc).
Et andet vigtigt aspekt er, at smarte bygninger bliver til hvad vi kalder ”cyber-physical systems”, og metoder for risikoanalyse og risikomodeller har ikke nået niveauet af maturity som i traditionelle industri. Projektideerne åbner muligheden for at bygge dem up.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:39

Tak for din kommentar, Igor. Vi er glade for jeres interesse og for jeres tilkendegivelse af mulighed for samarbejde om evt. afledte forskningsprojekter. Vi er enige i jeres betragtning om, at metoder for risikoanalyse og -modeller er på et umodent niveau, og at det er relevant at undersøge, hvordan de kan bygges op og understøtte de smarte bygninger, som cyber-physical systems.

Daniel (Ingeniør, Logos Logit)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 21:12

Som udviklingsingeniør i Logos Logit, som laver overvågning af diverse tekniske installationer på især hospitaler, kan jeg kun støtte op om dette projekt.
Her er det utroligt vigtigt at pålideligheden til systemer er tilstede hos brugerne. Hvis der opstår for mange falske positiver, bliver systemer ikke taget alvorligt, hvilket gør installationen irrelevant.
Hvis DBI kan bidrage med de rigtige værktøjer, så stabile og pålidelige systemer bliver standarden, er det klart en fordel for alle parter.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:43

Hej Daniel, tak for din kommentar og for din støtte til projektet. Vi ser helt klart et potentiale i at udvikle værktøjer, som kan være med til at sikre stabile og pålidelige systemer, særligt i bygninger, hvor installationerne er komplekse, hvilket jo i høj grad er kendetegnende for hospitaler, hvor I laver jeres systemer. Mange hilsner Lotte, DBI

Asmus Graumann Moser (Protection Engineer)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:53

Spændende og relevant projekt! Jeg mener, det er vigtigt at have et langsigtet perspektiv ved udvikling af brandsikringsanlæg og andre bygningssystemer. Således, at driften og systemintegrationen forbliver simple i hele anlæggets levetid. Ydermere, forekommer jeres ambitioner vedrørende at optimere systemerne ved hjælp af ny teknologi, yderst tiltalende. Jeg håber det vil lykkes jer, at få udviklet effektive værktøjer, der bidrager til langsigtet brandsikkerhed og pålidelighed.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 07:10

Kære Asmus, tak for din kommentar og fordi du finder det relevant at udvikle værktøjer, der kan bidrage til pålideligheden af anlæg. Vi ser allerede nu, at installationerne bliver mere og mere komplekse og vi er glade for opbakningen til at arbejde med gøre driften mere simpel uden at gå på kompromis med brandsikkerheden. Mange hilsner Lotte, DBI

Ib Stejlborg (Bygningskonstruktør, Strunge Jensen A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 17:27

Mine oplevelser, når jeg kommer rundt på byggetekniske bygningstilsyn, er at driftsherrens manglende uddannelse af driftspersonalet som svækker pålideligheden og øge sårbarheden på brandsikringsanlæg forhold til drift og sikkerhed. Mange driftspersoner ved ikke hvordan de betjener deres eget brandsikringsanlæg, eller talevarslingssystem. Dagligt ses flere tilfælde at branddøre som ikke kan lukke, tekniske installationer som er ført gennem brandadskillende vægge uden korrekt brandtætning. teknikrum som er fyldt til bristepunktet med alverdens effekt, mere eller mindre brandfarlige. Brandtekniske sikkerhedsløsninger som kan billiggøre og effektivisere moderne byggeri er der ingen som kan utilfredse med, men i min verden bliver man nød til at samle op fra bunden af og skabe forståelse for at brandsikring er mere end brandsikringsanlæg og talevarslingssystem. Dette bør ske ved uddannelse og kontrol.

Troels S. Larsen (Afdelingsleder, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (DBI))
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:46

Hej Ib, mange tak for din kommentar. Jeg deler i høj grad din opfattelse, der er rigtig mange forskellige ting i hverdagen som kan have indflydelse på brandsikringsanlæggets pålidelighed og funktion. DBI gennemfører mange tusinde inspektioner hvert år, hvor vi ofte støder på de samme problematikker/udfordringer du nævner. Heldigvis har vores inspektører ofte en god dialog med anlægsejer/driftsansvarlige, og vi tilbyder også en gundig uddannelse for de driftsansvarlige - enten i form af kursus her hos DBI, eller i form af kundetilpassede kursur ude hos kunden. Der er også rigtig mange bygninger der ikke er under inspektion, og hvor der derfor ikke er nogen der belyser de potentielle brandfæller du nævner. Det er rigtig ærgeligt, og uanset hvor smart og nyt dit brandsikringsanlæg er - hvis det ikke bliver passet og vedligeholdt så falder pålideligheden, og i værste fald virker det ikke. Kompleksiteten af brandsikringsanlæggene bliver kun højere og højere, der kommer flere forskellige typer af anlæg som skal supplere hinanden ved en eventuel brand - hvilket igen sætter flere og flere krav til den driftsansvarlige om at få uddannelse og instruktion...

Helene Anisimov (Fire Safety Asset Manager, CPH Københavns Lufthavne)
Mandag d. 21/5-18 kl. 13:09

Et meget spændende projekt som jeg som bygherre repræsentant ser frem til at følge.

Jeg bakker op om de ovenstående kommentarer vedrørende de driftsmæssige og bygningsmæssige forhold som har stor indflydelse på de brandtekniske anlæg og som kræver en systematisk opfølgning i hele bygningens og den brandtekniske installations levetid. Ligeledes kunne jeg ønske mig at se en udvikling, hvor sammenkoblede anlægs funktion løbende kontrolleres og også optimeres således at der kan opnås den sikkerhed som der ved anlæggets projektering var forudsat. Dette halter desværre noget i dag -af flere grunde som f.eks.
1. Der projekteres med sammenkoblede anlæg på en måde hvor løsningen ikke altid hænger sammen driftsmæssigt.
2. Sammenkoblede anlæg sammenhænge kan fortabe sig lidt i tågerne efter nogle års drift.
3. Serviceudbydere har ikke viden nok om hvordan sammenkoblede anlæg kan testes. Meget ofte er der slet ikke taget hensyn til at det skal kunne testes under projekteringen af de brandtekniske installationer.
4. Bygningsejer og det driftsansvarlige personale er ofte uvidende om hvordan funktionen er forudsat at skulle være og hvilke tiltag der er nødvendige for at funktionen kan opretholdes.

Jeg håber der i projektet vil kunne fastholdes en fokus på at få det komplekse til at være simpelt at håndtere i driften ved udvikling af værktøjer og ydelser som kan understøtte driftsorganisationens ansvar for at opretholde brandsikkerheden i bygningerne.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:38

Kære Helene, tak for din kommentar og for din opbakning til projektet. Vi ser de samme udfordringer i forhold til de sammenkoblede anlæg, som du ridser op i din kommentar, og det er netop målet for projektet at udvikle værktøjer og ydelser, som på en let tilgængelig måde kan understøtte driftorganisationens håndteringen af anlæggene uden at gå på kompromis med brandsikkerheden. Mange hilsner Lotte

Jan Laursen (Administrerende direktør, DMS A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:41

DMS A/S støtter op om dette projekt, der kan medvirke til at optimere brandsikkerhed og business continuity.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:56

Tak for støtten Jan, det sætter vi pris på. Mvh. Lotte, DBI

Jess Millner (Beredskabsudvikling)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 12:11

Et spændende projekt og tiltag for bedre fokus og udvikling indenfor passiv brandsikring og driftssikkerhed, såvel som optimering af systemer og anvendelse.
Aktuelt er jeg involveret i udviklingsarbejder omkring et interaktivt og innovativt brand - og evakueringssystem. Hvor der her også er tilkoblet en analyse - og forskningsfunktion til indsamling af hændelsesdata. Her til brug for bedre bygningssikring, flugtveje, brandspredning samt personadfærd i forbindelse med Brand og anden hændelse.
System her er i første omgang målrettet hoteller og særlige højhusbyggerier, og dets primære formål er bedre og en mere sikker evakuering eller redning af personer ved Brand i høje etage byggerier. System, som fungere med eksisterende bygningsanlæg.
I arbejder her har jeg dialog og samarbejder med DTU og DBI omkring udvikling og mulige potentialer.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 12:46

Hej Jess, tak for din kommentar til vores projekt ide. Det lyder som et interessant og relevant projekt, du er involveret i, som kobler evakuering til det eksisterende bygningsanlæg. Det er et godt eksempel på det, som vores ide fokuserer på; nemlig at de eksisterende anlæg bliver mere komplekse, fordi der kobles flere og flere systemer på, og at det i den forbindelse er vigtigt at have fokus på ikke at gå på kompromis med den overordnede brandsikkerhed. Mange hilsner Lotte, DBI

Anne Sønderskov Nielsen (Risiko Ingeniør, If Skadesforsikring)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:29

Vi (If Skadesforsikring) kan som forsikringsselskab (største i norden) se at projektet er yderst vigtigt at få udført. Dette fordi vi dagligt kan se bygningsejere har fået nogle bygninger hvor de brandtekniske installationer ikke fungere som de burde jf. den brandstrategi bygningen er opført efter. Ved funktionstest ser vi hele personsikkerheden fjernet.
Eksempler på problemstillinger:
- Ingen fuldt udbygget brandmatrice, derfor ved ingen hvordan bygningen burde virke, alle gætter, herunder DBI's inspektører og servicevirksomheden. Derved indbygges fejl, fordi alle tror.....
- Kodningen i ABA-anlægget som er det styrende anlæg fejler, vi har set mange tilfælde hvor brandventilationsanlægget starter i en hel anden zone end tiltænkt. Herved hives røgen gennem bygges, f.eks. til den sikre zone, dvs. personsikkerheden fjernes
- Tidsforsinkelse indbygges i ABA-anlægget, selvom brandingeniøren har regnet uden forsinkelse. Dette er en problemstilling i DK, hvor installatører som udgangspunkt sætter detektorer op med tidsforsinkelse, men hvor personen som brandstrategien ikke indregner, hvorfor der kan være problemer med tiden til kritiske forhold
Generelt er ABA-anlægget et svagt punkt. VI ser folk har koblet anlægget ud, eller grupper ud. Hele sikkerheden er bygget op på dette anlæg. F.eks. skal det aktivere branddøre, flugtvejsskilte, brandventilation, røggardiner, komfortventilation, vandtåge, rulletrapper, elevatorer, brandspjæld, flugtvejsdøre, varsling, sprinkleranlæg f.eks. deluge, osv. Ligeledes tjekkes en 1/3 af detektorerne hvert år, men i DK sker det i samme gruppe, hvorfor der kan gå 3 år før alle områder er tjekket. I de fleste af vores nabolande skal service ske i alle grupper. Vi har set flere brande som udviklede sig fordi ABA-anlægget ikke fungerede.

Vi kan derfor kun anbefale at DBI arbejder med dette projekt, fordi dette kan hjælpe os men ikke mindst vores kunder, som ikke er uddannede brandingeniører.
Som Risikoingeniør bakker jeg 100 % op om projektet, alternativt er mit perspektivt at vores brandsikkerhed i løbet af få år vil falde markant i disse komplekse bygninger.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:36

Kære Anne, Tusind tak for din kommentar og for din opbakning til projektet. Og tak fordi du giver nogle helt konkrete eksempler på aktuelle og relevante problemstillinger. Det er præcis sådanne problemstillinger, vi gerne vil udvikle værktøjer til at kunne omgå, så det sikres, at brandsikkerheden er optimal, også i de mere komplekse bygninger og anlæg. Mvh Lotte, DBI

Rune Hernø (Sikringschef, Nationalmuseet)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:51

Brand er den største trussel mod et museum - brænder kulturgenstandene, er vigtige og uerstattelige elementer i vores kulturhistorie tabt for evigt og kan ikke formidles til de efterfølgende generationer.

Brandsikkerhed prioriteres derfor meget højt på landets museer og Nationalmuseet ser meget frem til projektet.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:07

Tak for opbakningen Rune, godt at høre, at brandsikkerhed har høj prioritet på landets museer. Dbh, Lotte

Frank Markert (lektor, DTU byg)
Søndag d. 27/5-18 kl. 20:55

Det er min vurdering, at DBI tager fat i et reelt problem med denne idé. Der er ingen tvivl om, at kompleksiteten af de brandtekniske installationer er vokset og at det er grundlæggende vigtigt at se og forstår de gensidige sammenspil af de enkelte komponneter når vi ser på nutidens byggeri. Kompleksitet og sårbarhed hænger nøje sammen . Det ser vi mange eksempler på. Derfor er det da også vigtigt udvikle systemorienterede løsninger til at dokumentere og styrke pålideligheden af brandsikkerheden. DTU Byg indgår gerne i et samarbejde om forskning og udvikling inden for området.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 07:01

Tusind tak for din kommentar Frank, og for din tilkendegivelse af muligheden for, at DTU Byg vil indgå i samarbejde om forskning og udvikling af løsninger til området, hvor vi, ligesom du, ser et reelt problem i forhold til, at sårbarheden af installationerne vokser i takt med, at kompleksiteten stiger. Mange hilsner Lotte, DBI

Lars Schiøtt Sørensen (Associate Professor, M.Sc., Ph.D., Technical University of Denmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:42

Det er et emne med øget vigtighed, så jeg vil støtte denne idé. Brandtekniske installationer bliver mere og mere komplekse, og der er krav til systemintegrations-test som demonstrerer at systemerne spiller sammen indbyrdes. Brandgruppen ved DTU deltager gerne i et sådan et projektsamarbejde. Mvh. Lars Schiøtt

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:57

Tak for din kommentar Lars, og for dit tilsagn om, at Brandgruppen ved DTU gerne vil deltage. Det vil vi huske, når der skal dannes en følgegruppe omkring projektet, såfremt det får støtte. Mvh Lotte, DBI

Morten S. Johansen (Brandteknisk Rådgiver, Tyréns Rådgivende Ingeniører)
Mandag d. 28/5-18 kl. 21:00

Dette er et emne der er utrolig relevant, da vi brandrådgivere er blevet utrolig kreative over den seneste årrække i forhold til vores projektering af brandtekniske installationer og hvordan de skal sammenkobles. Da store dele af brandsikkerhedsniveauet for nye komplekse bygninger er afhængige af, at de brandtekniske installationer samarbejde som projekteret, så er det utrolig vigtigt at dette sker. Dette kan også kun forventes, at blive mere komplekst fremadrettet, især med certificeret brandrådgivere.
Det kunne være spændende, hvis DBI i dette projekt kunne indrage deres store vidensdatabase fra inspektioner af brandtekniske anlæg, så man kunne konkretisere hvor problemerne ind tid videre ligger og ud fra dette kunne oplyse branchen.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 07:26

Kære Morten, tak for din kommentar. Vi er glade for, at du finder emnet relevant, og siger også tak for din ide om, at inddrage DBIs viden fra tidligere inspektioner. Mvh Lotte

Sven Urban Hansen (Chefkonsulent, SikkerhedsBranchen)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:19

Med de forbedrede muligheder for at sammenkoble eller integrere flere brandsikringsanlæg og andre bygningssystemer, der er åbnet op for i BR 18, vil vi se en stigning i antallet af teknisk komplekse anlæg, hvor mange systemer er integrerede.
Det er som en konsekvens af ovenstående vigtigt, at der udvikles nye teknologiske værktøjer, der understøtter systemsammenhænge og funktionalitet, således at det kan dokumenteres, at brandsikkerhedsniveauet fungerer som projekteret og godkendt - og ikke mindst fremadrettet kan understøtte driftsorganisationens ansvar for at opretholde brandsikkerhedsniveauet i bygningerne.
SikkerhedsBranchen ser frem til at følge projektet.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:40

Hej Sven, tusind tak for din kommentar. Vi er glade for, at SikkerhedsBranchen ser vigtigheden i at udvikle værktøjer, der kan være med til at understøtte driften og opretholde brandsikkerheden i bygninger i takt med, at kompleksiteten i anlæggene stiger. Mange hilsner Lotte, DBI

christian Koch (Professor, Chalmers University of Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:59

Det er en udfordring at fastholde en kultur omkring sikkerheden af de brandtekniske installationer. I takt med, at installationerne bliver mere og mere automatiserede og digitaliserede, skal brugerne ændre deres adfærd og deres fokus for deres håndtering af anlæggene, hvilket kan sætte pålideligheden under pres. Et interessant spørgsmål er, hvordan man kan fastholde en sikkerhedskultur, når sikkerheden i stigende grad bliver digital og sammenkoblet? På Chalmers har vi bl.a. forsket i hvordan sikkerhedsforståelse og -orientering opstår og udvikler sig og sameksistensen af flere sikkerhedskulturer. Når det gælder brandsikkerhed er også rådgiver og projekteringskulturen faktisk vigtig. Når det gælder driften af bygningerne har Chalmers forsket i betydningen af, at ledelsen og organisationen forbereder sig på at digitalisere Facility Management og har sikret, at de rette kompetencer er på plads. Der et stort behov her og vi indgår gerne i et PhD eller Post Doc samarbejde omkring problemstillingen.

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:40

Tak for din kommentar Christian. Du har bestemt en pointe i, at rådgiver og projekteringskulturen er vigtig i forhold til brandsikkerheden ligesåvel som driftskulturen er det. Vi finder jeres forskning i sikkerhedsforståelse- og orientering meget interessant og relevant i forhold til projektet, og takker for jeres interesse i at indgå et et PhD eller Post Doc samarbejde. Mange hilsner Lotte, DBI

Claus Møgelvang (Property Excellence Konsulent, ISS Facility services)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:32

Som en del af mit daglige arbejde med at drive tekniske installationer for en række store kunder, møder jeg tit udfordringer med de brandtekniske installationer. Det er vigtigt i en branche under stor påvirkning af producenter af svingende kvalitet, at der sættes fokus på kvalitetssikring af systemer, komponenter og udførelse. Det er vigtigt at man fra et myndighedernes side sikrer værktøjer til overvågning af alle byggeprojekter, så vi sikre at det er nemt og sikkert at være bruger af disse bygninger. Vi ser desværre tit at man ikke får udnyttet de muligheder der er for at lade bygningstekniske systemer interagere med hinanden, således at brandsikkerheden kan optimeres i et samarbejde mellem installationsvirksomheden, driftsoperatøren og brandmyndighederne. Jeg syntes det vil være en gevinst at få belyst og gennemarbejdet dette område...

Lotte Lind Nielsen (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:45

Hej Claus, tak for din kommentar. Det er væsentligt for projektet, at I, som arbejder med tekniske installationer for slutkunderne, ser en gevinst i at undersøge mulighederne for at udvikle værktøjer, der kan være med til at gøre det nemt for brugeren at sikre pålideligheden af de brandtekniske installationer i sammenkoblede anlæg. Mvh Lotte, DBI