Plastteknologi: Nye muligheder for dansk plastindustri

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Dansk plastindustri er i kraftig vækst og plastprodukterne har en helt markant rolle inden for mange erhvervs-segmenter og desuden en enorm samfundsmæssig betydning. Ca. 90 % af plastvirksomhederne er SMV’er og eksportandelen er ca. 70 %. Videnindholdet i produkter og processer skal fortsat øges, og Danmark skal bringe sig internationalt i front med plastteknologi, hvor vi i forvejen har et solidt grundlag.

Plastmaterialer kan i dag skræddersys til næsten enhver anvendelse, men brugen kræver viden om materialer-nes egenskaber, holdbarhed og miljøpåvirkninger.

Konkret har plastindustrien brug for teknologi inden for følgende områder:

  • Plastindustriens værktøjskasse: Via praktiske anvisninger kan virksomhederne hurtigt sætte sig ind i teknologiske aspekter relateret til plast.
  • Plastprodukter der holder: Plast har i nogle applikationer et dårligt ry. Der skal opbygges viden om, hvordan plast nedbrydes og hvilke faktorer, der påvirker nedbrydningen af en given plast. Ikke destruktiv prøvning skal forhindre at plastprodukter havarerer.
  • Komplekse sammensatte plastprodukter: Nye teknologier, som f.eks. lasersvejsning skal bane ve-jen for fremstilling af hidtil usete plastprodukter.
  • Perspektivrige utraditionelle anvendelser af plast og plastfibre: Gennem anvendelse af ny teknologi kan plast forventes at udkonkurrere beton, stål og træ i mange byggevarer. Bionedbrydeligt plast er et andet område i vækst.
  • Plast i miljøet: Sparsomme data kræver undersøgelse af miljøforhold forbundet med materialevalg, kemiske additiver og energibalance ved hjælp af LCA-studier og kemiske risikovurderinger.

GTS nettet vil baseret på ovennævnte aktiviteter skabe ny viden og erfaringer, som muliggør yderligere udvikling af viden om plastmaterialer og -teknologier herunder styrke-, nedbrydnings- og miljøegenskaber. Gennem viden¬opbygning og udviklingsaktiviteter, bla. indenfor ovenstående områder, styrkes den teknologiske service overfor den danske plastindustri.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Chef for virksomhedsudvikling - Claus Henriksen
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 14:10

GTS spiller en vigtig rolle ved at understøtte og servicere plastbranchens mange SMV virksomheder, med den nyeste viden om plastmaterialernes unikke egenskaber og anvendelser.

Fremtidens produktudvikling og produktion af plastprodukter, vil i stigende og accelereret grad skulle indeholde mere viden – de simple plastprodukter med et lavt videnindhold er i stort omfang allerede forsvundet, og alt tyder på, at denne proces blot vil accelerere. I dag befinder de danske plastvirksomheder sig allerede godt oppe i ”upper market” – de udvikler, producerer og sælger langt dyrere produkter end gennemsnittet af plastvirksomhederne i Europa. For at de danske plastvirksomheder minimum kan bevare denne position, er det vigtigt, at GTS kan servicere branchens virksomheder med den nyeste viden om plastmaterialernes egenskaber og samtidig stimulere virksomhederne til på intelligent vis at udnytte plastmaterialernes unikke egenskaber.
Virksomhedernes produktion er i dag stærkt præget og udnyttet af globaliseringen og vil blive det endnu mere i fremtiden – men forskning og især virksomhedernes evne til at udnytte forskningsresultater i produktudvikling og produktionen af nye produkter vil have afgørende betydning for virksomhedernes fremtidige konkurrenceevne.
Foruden at have egne spidskompetencer, skal GTS har et globalt netværk til de førende videncentre inden for de forskellige plastteknologiske områder og skal kunne servicere virksomhederne herhjemme med kontakt til disse.