Point of care diagnostik og terapi

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Nutidens velfærdssamfund er bl.a. kendetegnet ved højt informationsniveau om sygdom og sundhed, og befolkningen forventer derfor hurtig og effektiv behandling i tilfælde af sygdom. Jo hurtigere den rette diagnose kan stilles og den rette behandling udvælges for den specifikke patient, des mere succesfuldt kan behandlingsforløbet forventes at blive. I dag stilles diagnoser ofte på baggrund af laboratorieundersøgelser udført på vævs- eller væske-prøver fra patienten og foreligger ofte først efter flere dage eller uger. Derpå startes typisk en behandlingsform, som ikke nødvendigvis er den mest effektive for den givne patient. Desuden vil en langt større brug af point-of-care være nødvendig for at opretholde et effektivt sundhedssystem uden voldsomt eskalerende udgifter.

Point Of Care Teknologier (POCT) kan/vil muliggøre kortere ventetider på såvel diagnostiske som terapeutiske svar ved at analysere prøver fra patienter, der hvor de er indsamlet og ofte startende med det samme. Gennem de senere år har udviklingen af nano og biokemiske markører muliggjort mærkning af en lang række sygdomsrelaterede indikatorer bl.a. enzymer og antistoffer således, at sygdomme kan identificeres vha. relativt simple elektriske eller følsomme optiske metoder.
Der skal gennem national og international videnhjemtagning fra universiteter og førende virksomheder etableres aktiviteter vedrørende:

  • Mikroflow (Lab-on-a-chip) systemer,
  • nano- og mikro-skala sensorer og optiske sensorer,
  • Non-invasiv sensing
  • Regulatoriske krav fra bl.a. EU (EMAE) og FDA, med henblik på kvalitetssikring af løsningerne ifht. materialer, sensitivitet, selektivitet og reproducerbarhed, og dermed ultimativt patient-sikkerhed.
  • Reference målinger og databehandling, herunder multivariat dataanalyse.
  • Sammenhænge mellem signaler, markører for sygdom og sygdomstilstande.
  • Der udvikles optisk fiberbaseret spektroskopisk apparatur, som bliver relativt billig, kompakt og kan anvendes on-site til diagnostik.
  • Teknologier for terapi

I GTS systemet opbygges nye viden om point-of-care i diagnostik og terapi, herunder viden om en række sensorprincipper, patientnære kontinuere målinger, metrologiske reference målinger, regulatoriske forhold og dataopsamling samt teknologier til behandling og medicinering (drug delivery).

Danske hospitaler samt danske virksomheder indenfor biomedicin og biomedico får via den beskrevne GTS-kompetenceudvikling adgang til rådgivning og teknologiplatforme som har betydning for udvikling af point-of-care systemer, herunder f.eks. lab-on-a-chip systemer og analyser, mikroskala sensorer, referenceanalyser, optiske sensorer og referencematerialer (gasblandinger) blandt andet til diagnose i forbindelse med udåndingsluft. Endvidere vil adgangen til information, der har betydning for myndighedsgodkendelse (regulatorisk information) dække en række medico virksomheders behov.

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ole Thastrup
Mandag d. 29/6-09 kl. 09:29

Decentral og kontinuerlig indsamling af data ved hjælp af Point-of-care teknologier vil givet blive en meget vigtig komponent af fremtidens sundhedsvæsen. Udover de åbenbare fordele, som disse teknologier vil give behandlersystemet, skaber det også en enestående mulighed for aktivt, at involvere patienten i behandlingsforløbet. Således bør et overvågnings/behandlingsforløb betragtes som et teamwork hvor det indledningsvis besluttes hvilket ansvar behandler og patient får, og deraf hvilke informationer de skal have fra point-of-care systemerne. Det vil kræve en betydelig fleksibilitet i design og udvikling af systemerne, at patientens individuelle behov og formågen således tages i betragtning.

Henrik Andersen
Onsdag d. 1/7-09 kl. 12:59

I forlængelse af ovenstående, er det vores opfattelse at sensorteknologier til Point-of-care teknologier vil have et stort potentiale indfor for eksemplvis slagterier og muligvis husdyrproduktion. En typisk problemstilling på slagterier er hurtig og robust måling af eksempelvis Ph-værdier, fedtsyre, jodtal og andet. Det er typisk sådan, at man skal kunne udlede et svar eller stille en diagnose på få minutter, da sporbarheden ellers går tabt.
Enhver udvikling som muliggør en hurtig og gerne berøringsfri dataopsamling vil have et betydeligt potentiale.

Lars H Pedersen
Onsdag d. 1/7-09 kl. 20:55

Kære Ole Thastrup og Henrik Andersen,

Point of care er et væsentligt element i aktivitetsplanerne for nogle GTS-institutter.
Det er en rigtig god ide at kunne involvere patienten i behandlingsforløbet bl.a. gennem point-of-careteknologi. Med hensyn til hurtig robust måling for at give sporbarhed. Det er en problemstilling som gælder både husdyrproduktion og human sundhed og er et vigtigt punkt som GTS har arbejdet og vil arbejde med i de¨nye resultatkontrakter, gerne sammen med virksomhedspartnere. Især ikke-invasive målinger har stået højt på dagsordenen i lang tid men med de muligheder som så disposable-teknologi kan hurtige invasive at line målinger også blive en realitet.