Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst

Senest opdateret d. 13/1-2021
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Indsatsen adresserer teknologiske udfordringer i den grønne omstilling med fokus på Power-to-X. Fokus er opskalering, effektivisering og systemintegration med afsæt i domæneviden indenfor materialer, simulering, metrologi og unikke testfaciliteter.

Indsatsområdet vil understøtte Klimaftalens vision og Klimarådets anbefaling om realisering og skalering af Power-to-X (PtX) som et centralt element i omstillingen af energisystemet mod klimaneutralitet i 2050. Der vil over de kommende år være mange indsatser for Power-to-X, hvorfor et centralt element er samarbejde på tværs imellem videninstitutioner.

Indsatsområdet sætter sig for at etablere et dansk økosystem for Power-to-X og herunder et samarbejde ’Fælles GTS-indsats for PtX i Danmark’. Økosystemet er centralt for mange mindre virksomheder, da de erhvervsmæssige værdikæder og markedsmuligheder fortsat er usikre og umodne. De centrale udfordringer ved Power-to-X er skalering og effektivisering af kerneteknologier som elektrolyse og katalytiske processer, der omdanner brint til andre brændsler samt system- og procesintegration, brinthåndtering, metrologi og sikkerhed. Disse tekniske udfordringer vil indsatsen også omfatte og omsætte til teknologiske services.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Planlagt

FT02.01_2023 Videnspredning og økosystem

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst” samt plan for opbygning og styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Planlagt

FT02.02_2023 Brintfremstilling som forudsætning for Power-to-X

Målet er at opnå et indgående kendskab til processerne med brintproduktion. Formålet er på sigt at understøtte virksomhederne i at overvinde teknologiske barrierer for at kommercialisere produktionen.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Planlagt

FT02.04_2023 Metrologi som forudsætning for Power-to-X

FORCE Technology fastholder med nærværende aktiviteter i 2023 fokus på de igangsatte GTS serviceydelser indenfor legal metrologi til flowmåling e-fuels og vil have særligt fokus på test af flowmålere i lukkede rørsystemer med 100 % brint og CO2.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Planlagt

FT02.03_2023 Brinthåndtering som forudsætning for Power-to-X

FORCE Technology fortsætter arbejdet med at tage synligt ansvar inden for test og rådgivning som central partner for brintinfrastruktur. I 2023 vil vi se et stort behov for materialeviden indenfor brintinfrastruktur, herunder rørledninger og komponenter.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Planlagt

FT02.05_2023 Brintoparbejdning som forudsætning for Power-to-X

Målet er at opnå et indgående kendskab til processerne med oparbejdning af brint og produktion af grønne brændsler fra PtX-relaterede processer. Formålet er på sigt at understøtte virksomhederne teknologisk i at kommercialisere produktionen.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT02.02_2022 Brintfremstilling som forudsætning for Power-to-X

Målet med aktiviteten er at få indgående kendskab til processerne i forbindelse med brintproduktion med henblik på at understøtte virksomhederne i at overvinde teknologiske barrierer for at kommercialisere produktionen.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT02.02_2022 Brintfremstilling som forudsætning for Power-to-X - revideret juni 2022

Målet med aktiviteten er at få indgående kendskab til processerne i forbindelse med brintproduktion med henblik på at understøtte virksomhederne i at overvinde teknologiske barrierer for at kommercialisere produktionen.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT02.05_2022 Brintoparbejdning som forudsætning for Power-to-X

FORCE Technology fortsætter indsatsen med at kortlægge aktører og teknologier indenfor processer til oparbejdning af brint uden ændret fokus i forhold til 2021, eftersom aktiviteten i 2021 først blev igangsat sidst på året.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT02.04_2022 Metrologi som forudsætning for Power-to-X

Med denne aktivitetsplan retter FORCE Technology i 2022 fokus mod oprettelse af konkrete GTS serviceydelser indenfor legal metrologi til flowmåling af flydende og gasformige e-fuels nedstrøms i PtX-værdikæden.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT02.03_2022 Brinthåndtering som forudsætning for Power-to-X

Målet med denne aktivitetsbeskrivelse er at understøtte udviklingen af infrastruktur til transport og lagring af brint, både nationalt og internationalt.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT02.01_2022 Videnspredning og økosystem

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst” samt plan for opbygning og styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT02.05 Brintoparbejdning som forudsætning for Power-to-X

Målet med aktiviteten er at opnå et indgående kendskab til processerne i forbindelse med oparbejdning af brint samt produktion af grønne brændsler fra power-to-x relaterede processer.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT02.01 Økosystemer og videnformidling: Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst” samt plan for opbygning og styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT02.04 Metrologi som forudsætning for Power-to-X

Metrologi-aktiviteterne skal sikre korrekte målinger, der er en forudsætning i alle trin i PtX-værdikæden, fra omdannelsen af grønt produceret elektricitet til e-fuels via procesanlæg og transmissionsnet og hele vejen frem til afregningsmåleren.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT02.03 Brinthåndtering som forudsætning for Power-to-X

Hvis brint skal spille en rolle i fremtidens energiforsyning, er der behov for teknologier til sikker og omkostningseffektiv håndtering af brint. Målet med denne aktivitet er at understøtte udviklingen af infrastruktur til transport og lagring af brint.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT02.02 Brintfremstilling som forudsætning for Power-to-X

Målet med aktiviteten er at opnå et indgående kendskab til processerne i forbindelse med brintproduktion med henblik på at understøtte virksomhederne i at overvinde teknologiske barrierer for at kommercialisere produktionen.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.