Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst

Senest opdateret d. 13/1-2021
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Indsatsen adresserer teknologiske udfordringer i den grønne omstilling med fokus på Power-to-X. Fokus er opskalering, effektivisering og systemintegration med afsæt i domæneviden indenfor materialer, simulering, metrologi og unikke testfaciliteter.

Indsatsområdet vil understøtte Klimaftalens vision og Klimarådets anbefaling om realisering og skalering af Power-to-X (PtX) som et centralt element i omstillingen af energisystemet mod klimaneutralitet i 2050. Der vil over de kommende år være mange indsatser for Power-to-X, hvorfor et centralt element er samarbejde på tværs imellem videninstitutioner.

Indsatsområdet sætter sig for at etablere et dansk økosystem for Power-to-X og herunder et samarbejde ’Fælles GTS-indsats for PtX i Danmark’. Økosystemet er centralt for mange mindre virksomheder, da de erhvervsmæssige værdikæder og markedsmuligheder fortsat er usikre og umodne. De centrale udfordringer ved Power-to-X er skalering og effektivisering af kerneteknologier som elektrolyse og katalytiske processer, der omdanner brint til andre brændsler samt system- og procesintegration, brinthåndtering, metrologi og sikkerhed. Disse tekniske udfordringer vil indsatsen også omfatte og omsætte til teknologiske services.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

FT02.05 Brintoparbejdning som forudsætning for Power-to-X

Målet med aktiviteten er at opnå et indgående kendskab til processerne i forbindelse med oparbejdning af brint samt produktion af grønne brændsler fra power-to-x relaterede processer.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT02.04 Metrologi som forudsætning for Power-to-X

Metrologi-aktiviteterne skal sikre korrekte målinger, der er en forudsætning i alle trin i PtX-værdikæden, fra omdannelsen af grønt produceret elektricitet til e-fuels via procesanlæg og transmissionsnet og hele vejen frem til afregningsmåleren.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT02.01 Økosystemer og videnformidling: Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst” samt plan for opbygning og styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT02.03 Brinthåndtering som forudsætning for Power-to-X

Hvis brint skal spille en rolle i fremtidens energiforsyning, er der behov for teknologier til sikker og omkostningseffektiv håndtering af brint. Målet med denne aktivitet er at understøtte udviklingen af infrastruktur til transport og lagring af brint.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT02.02 Brintfremstilling som forudsætning for Power-to-X

Målet med aktiviteten er at opnå et indgående kendskab til processerne i forbindelse med brintproduktion med henblik på at understøtte virksomhederne i at overvinde teknologiske barrierer for at kommercialisere produktionen.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.