Præcisionslandbrugs nye muligheder med downstream-satellit data

Senest opdateret d. 28/4-2017
DHI
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut (AgroTech)
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Sundhed & fødevarer og Særlige Indsatser
Mikael Poulsen
Direktør

Efter opsendelse af Sentinel-satellitterne er mulighederne for at hjemtage satellitdata til omsætning af relevant biologisk information i det åbne land øget betydeligt. Da der endnu ikke er klare sammenhænge i data fra satellitbilleder (downstream-data) til landbrugsrelaterede optimeringer, er der er en række udfordringer, der skal løses for, at SMV kan udnytte disse data til udvikling af nye produkter og services. Downstream-data kan ved hjælp af agronomisk viden, statistisk bearbejdning og modellering give biologisk information, der kan bruges til beslutningsstøtte, styring i marken og/eller til naturforvaltning – fx således at der gødes præcist, hvor der er behov, fremfor jævnt over hele marken. Herved sikres en forbedret ressourceudnyttelse (energi, gødning, pesticider) og muligheder for en miljømæssig korrekt forvaltning.
Effektiv udnyttelse af downstream satellitdata giver mulighed for udvikling af nye produkter, services og et teknologisk løft for producenter af maskiner, udstyr, teknologi og software til landbruget samt private og offentlige naturforvaltere. Det skaber en stigende efterspørgsel på uvildig test vedrørende anvendelse, udvikling og implementering af teknologier til landbruget, hvilket allerede opleves i dag.
Teknologisk Institut – nærmere betegnet divisionen AgroTech – sigter med denne aktivitetsplan mod at udvikle teknologiske serviceydelser, som vil understøtte sektorens anvendelse af downstream-data til at optimere og forbedre deres ud-styr/teknologi, samt etablere protokoller og faciliteter til test og validering.

Budget:
2016: 3.250.000 kr.
2017: 3.250.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Præcisionslandbrugs nye muligheder med downstream-satellit data

Nøgleord