Prædiktive 3D cellemodeller

Senest opdateret d. 14/1-2019
Bioneer
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed & fødevarer
Bjørn Holst
R&D Manager

Adgang til 3D bioprintede humane cellemodeller vil sætte danske farma/biotek virksomheder i stand til at dokumentere lægemiddelstoffers effekter og sikkerhed, på et niveau der giver dem et langt bedre grundlag for at vurdere stoffernes potentiale.

Serviceydelser:
Bioneer vil rådgive danske virksomheder om anvendelsen af tredimensionelle (3D) celleteknologier. En central teknologi vil være 3D bioprintning, som omfatter dyrkning af flere forskellige celletyper, der printes eller placeres i bestemte rummelige strukturer for at efterligne forskellige væv i kroppen (f.eks. levervæv). Ydelserne omfatter endvidere virksomhedsspecifik 3D bioprintning af vævsstrukturer, samt analyser af lægemiddelstoffers, materialers og implantaters mulige effekter på de forskellige celletyper i den printede cellestruktur. Bioneer vil samtidig udnytte sine stærke kompetencer inden for toksikologi og kræftområdet til at opbygge og udbyde 3D cellemodeller som screeningsservice.

Målgrupper og relevans:
Øgede myndighedskrav om præklinisk dokumentation i forbindelse med udviklingen af nye lægemiddelstoffer kræver velunderbyggede prædiktive cellemodeller baseret på sygdomsforståelse, der i højere grad afspejler den enkelte sygdom. 3D bioprintede humane cellemodeller vil sætte farma- og biotekvirksomheder i stand til at tilvejebringe denne dokumentation på et niveau, der giver dem et langt bedre grundlag for at vurdere stoffernes potentiale. Bioneers services indenfor 3D bioprintning vil også være relevant for medikovirksomheder i forhold til afprøvning af biologiske elementer indenfor f.eks. implantatområdet. Endelig vil kosmetikbranchen kunne få gavn af 3D cellemodeller til test af kosmetiske produkter.

Væsentlige aktiviteter:
Bioneer vil udvikle og implementere 3D celleteknologier, herunder celle-printteknologi til fremstilling af biologiske 3D cellemodeller. Bioneer vil opbygge en bred vifte af 3D celleteknologier, samt udvikle specifikke vævsmodeller bestående af en eller flere celletyper, som er relevante for en række virksomhedsproblemstillinger i udviklingen af lægemidler, og dokumentere den biologiske funktionalitet ved hjælp af molekylære- og cellulære analyser.

Budget:
2019: 6.000.000 kr.
2020: 6.000.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Prædiktive 3D cellemodeller

Nøgleord