Praksislæring mellem det offentlige og det private

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Størsteparten af den læring, som finder sted på en arbejdsplads, sker i den daglige arbejdspraksis, i interaktionen med kolleger, med kunder, samarbejdspartnere mv. I både den offentlige og den private sektor, hvor innovation og fornyelse længe har været et omdrejningspunkt, ligger erfaringer med talrige metoder til at understøtte de innovative processer med tiltag til forbedring af mulighederne for læring og videndeling mellem centrale aktører.

Med udgangspunkt i netværkstænkning og teknologistøttet interaktivitet har denne aktivitetsplan til formål at udvikle metoder til at skabe læringsfællesskaber og innovative arbejdsmiljøer mellem den offentlige og den private sektor med henblik på at skabe højere effektivitet, kvalitet og forbedret konkurrenceevne.

Arbejdet i denne aktivitetsplan vil blandt andet fokusere på at nyttiggøre erfaringerne fra den stigende brug af teknologisk understøttet ’social innovation’, viden- og erfaringsudveksling med fx LinkedIn, Facebook, communities og lignende i sammenhæng med mere traditionelle og velafprøvede læringsfællesskaber som eksempelvis netværksakademier og erfa-grupper. Målsætningen er at gøre specifikke erfaringer om hvilke metoder, som er egnede til at fremme og nyttiggøre det innovative potentiale i en optimeret udveksling af viden og erfaring mellem det offentlige og det private.

De nye metoder designes til at understøtte arbejdspladsernes indsatser for at skabe højere kvalitet i de faglige arbejdsprocesser, i udviklingen af et godt arbejdsliv samt bundlinjeresultater, der er bæredygtige i et bredere perspektiv.

Deltagende offentlige og private arbejdspladser vil opnå opbygning og forankring af nye læringsnetværk, som kan fungere som ’pilot’ for en større udbredelse i dansk erhvervsliv.