Precision medicine - - optimal udnyttelse af biomarkører i sygdomsdiagnostik og i lægemiddeludvikling

Senest opdateret d. 22/8-2016
Bioneer
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Sundhed & fødevarer
Kim Holmstrøm
R&D Manager Molecular Detection

Bioneer fortsætter i "Precision medicine" sin målrettede udvikling af metoder og detektions-teknologier inden for molekylær patologi, som skal give virksomheder og forskningsinstitioner et bedre grundlag for at forbedre patientbehandling.

For at imødekomme danske virksomheders behov for at effektivisere tidlig lægemiddeludvikling og skabe nye diagnostiske produkter samt for at dække samfundets behov for at forbedre og effektivisere behandlingen af patienter, vil Bioneer udvikle teknologier til analyse og visualisering i sygt væv af forskellige typer af biologiske relevante markører (DNA-, RNA- og protein-biomarkører) med henblik på præcis patientsegmentering og diagnostik. Bioneer udviklingsaktiviteter i området er er delt op i 3 hovedområder.

Udvikling af teknologi til analyse af RNA- og DNA-molekyler i vævssnit og celler:
Bioneer ønsker at udbyde state-of-the-art-løsninger til in situ-visualisering af DNA/RNA-markører i celler og vævsmateriale. Bioneer vil tilbyde en række nye teknologier (f.eks. ”branched DNA probe” teknologi) parallelt med egne innovative løsninger til formålet.

Standardisering af teknologier, hvormed RNA biomarkører kan analyseres i kliniske prøver:
Bioneer ønsker at udvikle og udbyde valideret og standardiseret RNA-lokaliseringsteknologi til klinisk diagnostik for at sænke de teknologiske barrierer for virksomheders, forskningsinstitutioners og ikke mindst kliniske rutinelaboratoriers anvendelse/implementering af RNA-markører

Måling af flere forskellige molekyler samtidigt (Multiplex-biomarkøranalyser):
Bioneer vil udbyde in situ multiplex biomarkøranalyse, som har fokus på at analysere forskellige typer af biomarkører i patientmateriale, hvor der kun er begrænsede vævsmængder til rådighed, og hvor den samtidige visualisering af forskellige biomarkører kan bidrage til forbedret sygdomsforståelse, diagnostik og patientsegmentering.

Aktiviteterne vil udvide Bioneers teknologiske serviceportefølje inden for biomarkøranalyser til gavn for kunder i den farmaceutiske industri, den farmakodiagnostiske industri, kliniske laboratorier i hospitalssektoren og specielt SMVer, som har medikotekniske produkter i udvikling, hvor biomarkøranalyser indgår som et vigtigt element.

Budget:
2016: 2.520.000 kr.
2017: 2.520.000 kr.
2018: 2.520.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Precision medicine - optimal udnyttelse af biomarkører i sygdomsdiagnostik og i lægemiddeludvikling

Nøgleord