Proaktivt paradigme for elektroniske produkters pålidelighed (PPEPP)

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Proaktivt paradigme for elektroniske produkters pålidelighed giver danske virksomheder konkurrencemæssig fordel ved at tilbyde services, der hjælper dem med systematisk og effektivt at optimere deres produktpålidelighed tidligt i udviklingsforløbet.

Denne ambitiøse aktivitetsplan sikrer, at FORCE Technology, til gavn for omkring 1.000 danske virksomheder inden for elektronikindustrien, opbygger kompetencer indenfor proaktiv optimering af elektroniske produkters pålidelighed i samarbejde med universiteter som bl.a. AAU og RUC samt innovationsnetværket Inno-SE.

Udnyttelse af nye teknologiske muligheder er vejen til vækst, hvis altså teknologien fungerer, når der er brug for den. Den rette pålidelighed er afgørende i forhold til dels at sikre udnyttelsen af nye teknologiske muligheder og dels at sikre konkurrenceevnen for den danske elektronikindustri.

I aktivitetsplanen udvikles et paradigme, der omsætter væsentlige tekniske, ressourcemæssige og økonomiske forudsætninger for et nyt produkt til en optimeret pålidelighedsstrategi- og proces. Paradigmet udvælger og prioriterer de relevante pålidelighedsværktøjer i form af analyser, simuleringer og tests, der hurtigst og mest kosteffektivt sikrer, at produktet opnår den rette pålidelighed. Paradigmet integreres med de udviklingsmodeller, som virksomhederne benytter, hvorved pålideligheden designes ind tidligt i udviklingsforløbet og bliver en del af projektplanen.

Med resultaterne af aktivitetsplanen bliver virksomhederne i stand til at udvikle produkter med den rette pålidelighed på den kortest mulige tid i forhold til deres individuelle forhold. Dermed sikres tryg markedsintroduktion, reduceret time-to-market og besparelser på ressourcer i forbindelse med uventede fejl.

Projektet arbejder videre på nogle af de mange synergieffekter, der opstod ved fusionen mellem DELTA og FORCE, herunder særligt samarbejde mellem pålidelighedseksperter i FORCE og Lindø om at udvikle en metode til skalering mellem system og repræsentative delkomponenter i forhold til pålidelighedsstrategi og -test.

Budget:
2019: 2.975.000 kr.
2020: 2.975.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Styring af elektroniske produkters pålidelighed

Nøgleord