Procesvand og ressourceoptimering i industriel produktion

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Producerende industri er i en globaliserende verden under stadigt pres for at forbedre produktiviteten – herunder løbende at optimere på udnyttelsen af råvarer, kemikalier, vand og energi. Med de stigende priser på vand og den øgede fokus på vandknaphed i de fleste industrialiserede lande er det åbenlyst, at vandforbruget i stigende grad er en konkurrenceparameter for producerende industri. Samtidig er der med den øgede fokus på ikke mindst bynære miljøer et stigende behov for viden og teknologiske løsninger, der bidrager til at afkoble den traditionelle binding mellem produktion og miljøbelastning. Skærpede miljøkrav med fokus på nye forureningskomponenter bidrager yderligere til behovet for ny viden og teknologi, der kan bidrage til at reducere udledningen af disse nye fokuskomponenter fra industriel produktion.

Aktiviteter:

  • Systematisk og detaljeret viden om nødvendige og tilstrækkelige vandkvaliteter i vandbaseret industriel produktion.
  • Nye closed-loop løsninger, der bidrager til ressourcegenvinding og reduceret vandforbrug.
  • IT beslutningsstøtteværktøj til systematisk identifikation og evaluering af optimerede vandkredsløb i industrien.
  • On-line baseret kvalitetskontrol i industrielle vandkredsløb.
  • Ny teknologi til produktionsintegreret energieffektiv rensning af procesvandsstrømme for problematiske forureningsparametre.

Ny viden og teknologi vil blive udviklet i tæt samspil mellem GTS-institutter og producerende industri – herunder teknologileverandører. Ny viden vil blive aflejret og forankret hos producerende industri og teknologileverandører, der vil nyttiggøre den forøgede kompetence gennem løbende forbedring af vandforbrug og ressourceeffektivitet i produktionen med øget konkurrenceevne til følge. Generiske analyseværktøjer og modeller til støtte for denne videnetablering skal udvikles og formidles til industrien, ligesom der skal satses på at udvikle IT beslutningsstøtteværktøj til systematisk identifikation og evaluering af optimerede vandkredsløb i industrien.

Teknologileverandørerne vil kunne anvende den nye viden til forøget produktinnovation og et øget salg – nationalt og globalt. Hos GTS-institutterne vil den opbyggede viden og kompetence styrke samarbejdet med producerende industri og renseteknologileverandører – nationalt såvel som internationalt.