Produktdesign via virtuelt lyttepanel

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Et virtuelt lyttepanel vil blive udviklet til estimering af subjektiv lydkvalitet indenfor kunde/produktspecifikke anvendelser. Ydelserne vil nedbringe tid og ressourcer anvendt på tests, hvilket muliggør bredere anvendelse og af flere virksomheder.

FORCE Technology SenseLab vil gennem denne aktivitet udvikle services baseret på et virtuel lyttepanel (VLP). Dette betyder i praksis, at vi vil anvende data fra lytteforsøg (eksisterende databaser og nyindsamlede data) til at træne prædiktive modeller med brug af regression, Machine Learning og deep learning. Ydelserne vil være målrettet eksisterende kundesegmenter og SMV’er, men også nye segmenter der traditionelt set ikke har været i stand til at evaluere lydkvalitet ved brug af dyre og tidskrævende metoder baseret på lytteforsøg. Indenfor de første to år af aktiviteten forventer vi, at det virtuelle lyttepanel kan erstatte visse anvendelsesspecikke evalueringer. Det vil udgøre et supplement til de eksisterende lytteforsøgsbaserede lydkvalitetsevalueringer, som fortsat anses som værende mest troværdige i en årrække frem. Det virtuelle lyttepanel vil således udvide SenseLabs forretning og være til gavn for mindre virksomheder.

Aktiviteten vil udbygge de eksisterende kompetencer og databaser indenfor subjektiv evaluering af lyd, som er indsamlet via SenseLabOnline og LabView værktøjer de seneste ti år. Anvendelsesområdet vil omfatte det eksisterende marked indenfor høreapparater og højttalere, men også det nye og hastigt voksende marked indenfor Hearables*) og intelligente hovedtelefoner, hvor danske og internationale virksomheder er aktive. Den nye tilgang vil desuden åbne metoderne op for andre virksomheder, der anvender lyd.

Processen, hvormed vi udvikler de nye virtuelle lyttepanel services, består af fem faser:

1. Indsamling af lydkvalitetsdata: Effektiv indsamling af subjective data (01a. Eksisterende databaser; 01b Nyindsamlede data).
2. Klargøring af data: Strukturering af subjektive data, optagelser, kalibrering, normalisering og equalisering af lydfiler som forberedelse til udtræk af lydkarakteristika og efterfølgende modeltræning.
3. Træning af model: Modeltræning og finjustering.
4. Afprøvning og validering af prædiktionsmodellen: Afprøvning af prædiktionsmodellens kvalitet op imod anden (uset) data med henblik på validering og forfinelse af modellen for at sikre bedst mulig præcision.
5. Levering af kundemodel: Modellen bygges ind i et softwarebrugerinterface, der giver kunden mulighed for let at indsætte lydfiler og estimere den prædikterede subjektive lydkvalitet af deres produkttype. Det forventes, at softwaremodeller sælges på licensbasis.

*) Hearables er elektroniske in-ear-devices til forskellige formål som trådløs kommunikation, musik, medicinsk overvågning eller fitness tracking. Begrebet introduceres samtidig af Apple og af Nick Hunn i 2014, se sidstnævntes artikel "Hearables – The new Wearables", Wearable Technologies online (april, 2014), se fx Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Hearables

Budget:
2019: 2.250.000 kr.
2020: 2.250.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Produktdesign via virtuelt lyttepanel

Nøgleord