Produkter med god samvittighed

Senest opdateret d. 12/4-2012
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Materialeteknologi og Klima og miljø
Asser Kalsbøll
Business Development Engineer

I Danmark er vi dygtige, og vores produkter er præget af kvalitet - men ofte dyre. Vi har været kendt for vores design og vores højteknologi – og efterhånden bliver vi også kendt for vores Corporate Social Responsability.
DELTA vil hjælpe danske virksomheder med at nå helt nye markeder ved at lave Design til brugere med fundamentalt andre brugs- og livssituationer end den vestlige verdens, typisk på parametre som lavere købekraft), ustabile energiforhold, levetid (andre brugsmønstre), og miljøpåvirkning (tørke, storm, oversvømmelse) der åbner helt nye markeder for dansk industri.

Ny viden og serviceydelser
Denne aktivitetsplan retter sig mod de krav, som nye markeder stiller i den nye, forandrede økonomiske virkelighed. Aktiviteten vil opbygge viden, kompetencer og services til at støtte SMV’er i at tænke teknologi ind i udvikling af samfundsansvarlige (CSR) produkter og samtidig høste forretningsmæssige fordele af det. Målet er, at danske virksomheder tidligt skal støttes i en agil forretningsudvikling og bevægelighed i verdens nuværende pressede økonomiske klima. Nye, fjerne markeder er ofte præget af en mindre købekraft, dårlig adgang til stabil energiforsyning og med behov for høj driftsikkerhed og uden mulighed for service og vedligehold.
Aktivitetsplanen sigter mod at etablere viden og services således, at danske virksomheder kan udvikle produkter med ’god samvittighed’, til anderledes forhold og målgrupper – f.eks. ved etablering af et ”QAP Center” (Quality Affordable, Low-Power Products). Services kan inkludere rådgivning indenfor:
Global Usability & Design:

 • Viden om processer og teknologier til produkter med samfundsansvarlighed (CSR) - f.eks. teknologier, der gør opmærksom på energiforbrug, spild, miljøproblemer etc. – eller som har andre funktioner, der retter sig mod særlige samfundsudfordringer.
 • Evaluation & Design Lab samt brugsmæssige testmetoder til nye markeder som den 3. verden.
 • Connectivity og Wireless, der yder rådgivning omkring regulatoriske såvel som markedsmæssige krav i nye markeder og brugergrupper. Fokus vil f.eks. være på de særlige udfordringer, der kan være for produkter i fjerne og infrastrukturelle umodne markeder.

CSR relevant teknologiudvikling – især målrettet tredje verdens lande, f.eks.:

 • Low-Power Electronics: kredsløbsdesign, energilager og off-the-shelf komponentvalg med fokus på applikationers pris (lavere købekraft), energiforbrug (ustabile energiforhold), levetid (andre brugsmønstre), og miljøpåvirkning (tørke, storm, oversvømmelse).
 • Low-Power Ad-Hoc Wireless Products: ”No Infrastructure – Still Connected Devices”.
 • Heterogenic Cultural Device Usability; Design til brugere med fundamentalt andre brugs- og livssituationer end den vestlige verdens – f.eks. nomader, afskårne landsbyer, analfabetisme og lignende.

Videnopbygning og udvikling af bl.a.:

 • Global Energy Harvesting: Teknologier og power management moduler som generiske blokke.
 • Low-Power Ad-Hoc Networking: Viden om – og standarder til ad-hoc netværk og dataudvekslings teknologier til områder og miljøer uden for eksisterende infrastruktur. Etablering af Open Source biblioteker, f.eks. i samarbejder med ITU, DTU etc.

  • ”Low Power Certified” ordning, hvor produkter med meget lavt strømforbrug anderkendes og modtager mærkning til brug i markedsføring (hvilestrøm, lækstrøm etc.).

Centrale aktiviteter
Aktivitetsplanen skal indhente viden om og teknologi til udvikling af:

 • ”Ekstremt” Billige Intelligente Produkter.
 • ”Ekstremt” Low-Power Produkter.
 • ”Ekstremt” Genanvendelige Intelligente Produkter.
 • ”Ekstremt” Forbundne Produkter.
 • ”Ekstremt” Brugervenlige Produkter.

”Ekstremt” er brugt i den forstand, at det er denne aktivitetsplans ambition at løfte danske SMV’ers produkter ind i helt nye kategorier og prisniveauer, hvor de normalt ikke findes – men med danske normer, kvalitet og ansvarlighed bibeholdt. Et eksempel på et ”ekstremt simpelt og brugervenligt” og samtidigt samfundsansvarligt produkt er det danske ”lifestraw”.
Dette kræver videnopbygning, -hjemtagning og -spredning inden for:

 • Forskning i genanvendelighed og ”hack’ability” (et produkts mulighed for genanvendelighed til nye funktioner).
 • Videnhjemtagning fra nyeste forskning omkring low-cost/low-energy elektronik, energy-harvesting, low-cost/low-energy wireless, miljøvenlig elektronik.
 • Billige data-opsamling, crowd-sourcing /-surfing, cloud-saving, viral-marketing.
 • Indsamling af globale regulatoriske krav (wireless, frie/lukkede bånd etc.).
 • Videnhjemtagning om ad hoc low-power networking.
 • Undersøgelse af, hvordan fremtidens produkter bliver profitable, når de kan holde rigtig lang tid, genanvendes, om-formes/formuleres til andre anvendelser, er modulære etc.
 • Udvikling af en uddannelse: ”Udvikling af Samfundsansvarlig Teknologi”.
 • Udvikling af referencedesigns og cases.
 • En serie dokumentar-/undervisningsfilm i samarbejde med DR og/eller DTU.

Rationale for indsatsen
Danske erhvervsliv bliver presset og må søge nye markeder. I Danmark er vi dygtige, men vores produkter bliver ofte dyre – men heldigvis (ofte) præget af kvalitet. Vi har været kendt for vores design og vores højteknologi – og efterhånden bliver vi også kendt for vores CSR (Corporate Social Responsability). Denne aktivitetsplan vil hjælpe dansk industri med fokus på elektronikindustrien (både eksisterende og kommende) til at bruge dette høje videnniveau til at designe og udvikle low-power og low-cost produkter, der samtidigt giver en større mening. Produkter, der er miljøvenlige, holder længe og kan genbruges, ”hackes” og bygges om til andre ting, man skulle få brug for – og på denne måde hjælpe os i Danmark med at bryde igennem til et andre markeder og helt nye økonomier, end det vi i dag når uden at give køb på de grundlæggende dyder, som vi gerne vil kendes for; kvalitet og højteknologi. Danmark leverer i dag produkter til ca. 10-20 % af verdens befolkning – men der er 80-90 % uudnyttet markedskapacitet i f.eks. Afrika, Mellemøsten og Asien.
Det er oplagt, at dansk erhvervsliv må tage udspring i den styrke vi har: design, CSR, uddannelse og teknologi. Ved at tage ”affordability” og ”CSR-brillerne” på, kan SMV’erne imødekomme fremtidens krav og nå nye markeder og opnå nye CSR relaterede mål. Dette vil samtidig flytte CSR-dagsorden fra ”kommunikation og image” til konkrete produkter – og derved skabe syntese mellem kommerciel konkurrencekraft og etisk ansvarlighed. Desuden går fremtidens elektronik mod at bruge mindre og mindre strøm - selv de mindste lækstrømme i komponenter bliver mere og mere betydende for performance og levetid. Vi ved, initiativet virker i USA, hvor man med stor succes hjælper virksomheder på lignende måde – bl.a. Stanford. Den lille virksomhed med den gode idé eller det traditionelle produkt kan således re-udvikle mod samfundsansvarlige målestokke og teste dette hjemme – men mod ”fremmede” og langt større markeder, præget af andre udfordringer, end vi er vant til; lavere købekraft, dårligere adgang til energi-infrastruktur og, f.eks., anderledes kulturelle baggrunde.
Mulige samarbejdspartnere
DELTA vil etablere et internationalt samarbejde med Stanford University - såvel D-schoool som "Extreme" http://extreme.stanford.edu samt eksempelvis Care og Care Cubicle. Herhjemme vil især ITU og KU være samarbejdspartnerne sammen med organisationer som CSR Fonden og Erhvervs- og Vækstministeriets CSR Kompasset.

8 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

rgrunnet
Onsdag d. 9/5-12 kl. 06:43

Rigtig spændende tiltag!

Der er ingen tvivl om, at danske virksomheders produkter og løsninger slet ikke kommer i spil i store dele af Kina og for mange af de kinesere, som ikke tilhører toppen af middelklassen. De 80-90% uudnyttet markedskapacitet, som nævnes ovenfor, lyder meget rigtigt.

En af de kæmpe udfordringer er, at produkter skal tilpasses det marked de er tiltænkt, således at de er velegnet og løser de problemer, som folk på det marked har. Det betyder ikke ikke dårligere kvalitet eller sidste års model, men nytænkning ift. hvad det er produktet/løsningen skal kunne og hvem der skal bruge den til hvad.

En af de projekter, som vi har haft mulighed for at arbejde sammen med på Innovation Center Denmark arbejder lige præcis med dette forhold. Projektet Suitable for Growth http://www.suitable.dk/ arbejder på at finde de bedste modeller for at få danske virksomheder til at tilpasse deres produkter og løsninger, så de er velegnet i Kina.

Der er klart brug for flere af den slags tiltag. Det kunne dog være en fordel at tænke partnere fra emerging markets ind i projektet, f.eks. har Tongji Universitet (Kina) et prgram sammen UNEP om miljø og sustainable development:
http://www.tongji.edu.cn/english/themes/10/template/Academics/UNEP-Tongj...

Mvh,
/ Rasmus
Innovation Center Denmark, Shanghai

Asser Kalsbøll
Torsdag d. 17/5-12 kl. 18:50

Hej Rasmus,

Mange tak for din postitive kommentar.
De elementer du beskriver i din kommentar lægger sig helt op af - og komplimenterer de aktiviteter DELTA beskriver her.
Kina er naturligvis meget interessant i den sammenhæng - og for god ordens skyld bør vi nok pointere at Kina blot er en af mange interessante markeder.

Det du linker til er oplagte partnere på dette program - du er velkommen til at komme med flere forslag eller øvrige tanker omkring emnet.
Igen, tak for din kommentar.
Mvh
Asser

Lis Thodberg
Mandag d. 21/5-12 kl. 22:13

Godt og helt nødvendigt initiativ. Må jeg foreslå, at projektet inviterer Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling med?

Asser Kalsbøll
Fredag d. 25/5-12 kl. 23:08

Hej Lis,
Tak for din kommentar.
Der er klart overlab i målsætninger samt en god udnyttelse af en etableret viden der med fordel kan integreres i aktivitetsplanen. Det er bestemt noget vi vil se positivt på og vi ser frem til en konkret dialog om længere henne i forløbet.
Mvh
Asser

Rasmus Andersen
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 16:21

Spændende oplæg.

Vi har arbejdet perifert med produkter til tredjeverdenslande og oplevet at det kan være uventede differentiatorer, der øger produkters værdi. Eksempelvis miljøvenlige materialer eller optimering for logistik.

Udvikling af Energy Harvesting-teknologier kan være nøglen til nye markeder, men kan også åbne for nye muligheder i Europa. Et eksempel herpå er EnOcean, hvor energy harvesting erstatter kabling under bygningsrenovering og hermed gør den energirigtige løsning rentabel pga. høje lønomkostninger.

Problemet ved Energy harvesting er at det meste af elektronikken og firmware skal udvikles fra første designsstadie til at køre på minimal energi, og udviklingsudgifterne kan gøre det svært for nye virksomheder indenfor feltet. Derfor er det tekniske indhold af dette projekt interessant for os og andre virksomheder indenfor energy harvesting uanset markedet.

Mvh. Rasmus Andersen, Projektleder, Mekoprint A/S

Asser Kalsbøll
Søndag d. 3/6-12 kl. 22:09

Hej Rasmus,
Tak for din kommentar.
Energy Harvesting er bestemt et interessant koncept, og noget DELTA arbejder med allerede og som vi forventer at fortsætte med. Jeg mener også Energy harvesting kan være en differentieringsparameter på mange applikationer - også til tredjeverdenslande mm.
I DELTA's oplæg "produkter med god samvittighed" er Energy harvesting kun et af mange midler i en bredere satsning - selvom fokus fra DELTA side er på teknologi (elektronikken) og design.
Som du addreserer i slutningen af din kommentar, så vil der i denne aktivitet være fokus på nedbringelsen af strømforbug i løsningerne på en kost-effektiv måde som der efterspørges af danske virksomheder.

Vi ser frem til en dialog om konkrete tiltag på dette område.
Mvh
Asser

ully
Fredag d. 15/6-12 kl. 08:03

Interessant initiativ.

Hvis vores danske produkter skal nå ud til brugere med fundamentalt andre brugs- og livssituationer end vores, afhænger succesen vel i stor grad af hvor godt vi forstår behovet og derefter kan tilpasse vores produkter det behov.

Typisk vil danske produkter bestå af moderne teknolonogi som for at få succes i 3.verdens lande både skal være:
Billige, Intelligente, Low-Power Produkter, Genanvendelige, Forbundne og Brugervenlige Produkter.

Måske kan en firehjulstrukken Toyota's succesfulde udbredelse i 3. verdens lande bruges som eksempel:

Den er billig, "genanvendelig" og brugervenlig, men jo ikke lige frem Low-Power, så der er plads til forbedring eller for et transport produkt der kan nå helt der ud hvor der ikke er brændstof til rådighed.

Der er mange muligheder.... det blive spændende at følge.

/Ully

Asser Kalsbøll
Søndag d. 17/6-12 kl. 13:53

Kære Ully,
Tak for din kommentar.

Du har ret, vi skal både forstå behov og mestre de respektive market enable'ers for at kunne realisere potentialet - samtidig skal vejen banes i en bredere indsats.
Mvh
Asser