Produktinnovation med afsæt i avanceret materialeteknologi

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Lisbeth Hilbert
Afdelingschef

Ved at koble kreativitet, håndværk, videnskab og eksperimenter er molekylær gastronomi blevet en unik disciplin. Frihedsgraderne i avanceret materialeteknologi vækker på samme vis store forventninger, men tilgængeligheden er begrænset for den industri, der leverer til almene forbrugere. Så hvad skal der til? Med afsæt i anderledes materialer og processer vil FORCE Technology vise vejen til en ny generation af forbrugerprodukter - ligesom skum og frysetørring sparkede innovation i kokkefaget!

En sammenfatning af aktivitetsforslaget kan læses i PDF-dokumentet.

1. Markeds- og samfundsbehov

Avancerede materialer og produktionsmuligheder inspirerer til enten at udvikle helt anderledes produkter eller til at forbedre eksisterende produkter ved at udskifte de kendte materialer. I begge tilfælde er det nødvendigt at validere de valgte løsninger med skræddersyede testmetoder og kriterier for materialernes egenskaber. Funktion, levetid og sikkerhed påvirker forbrugeroplevelsen og derved virksomhedens brand.

I de teknologiske fremsyn ”Smarte Produkter og Internet of Things” [1], ”Avanceret materialeteknologi som Key Enabling Technology” [2] og i Regeringens Vækstplan for sundheds og velfærdsløsninger fremhæves medicobranchen (2012: 29.000 beskæftigede) som et væsentligt udviklingsområde, hvor avancerede materialer og teknologier vil vinde indpas. Tilsvarende fremhæves den kreative branche (2010: 85.000 beskæftigede) som inspirerende ukonventionel i sin legende tilgang til udvikling. Disse to brancher udgør aktivitetens primære målgruppe, mens andre inddrages efterhånden som servicekoncepterne udvikles.

Visse avancerede materialer og produktionsteknologier vinder hurtigt frem. F.eks. estimerer Gartner, at det globale årlige salg af 3D-printere vil fordobles hvert år fra 2014 til 2018 og dermed ende på et årligt antal solgte maskiner på mere end 2,3 mio., hvoraf et voksende antal er metalprintere. Sandvik har taget konsekvensen og indkøber i disse år alle typer af metalprintere for at være med i frontlinjen. Tilsvarende sker der aktuelt en rivende udvikling af keramiske materialer og overflademodificeringer, som spiller på egenskaber såsom superhydrofobi eller lodbarhed.

Danske virksomheder fortæller i Fremsynet, at de forventer stigende krav fra myndigheder til dokumentation af nye materialer. De ovennævnte brancher har behov for konkret rådgivning om ny materialeteknologi, for at konkurrencedygtige, moderne produkter kan skabes og implementeres inden for en kort tidshorisont. Fremsynet fastslår, at test og karakterisering af nye materialeløsninger er en opgave for GTS institutterne.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Ydelser, som er nødvendige for et kvalificeret valg af ny teknologi og understøtter industrien i at bryde med konservatisme er en oplagt GTS opgave. For fastholde det kommercielle forspring skal designerne navigere i et hav af nye materialer, endnu inden standarder, erfaringer og avanceret udstyr er på plads i brancherne. Det er ikke nok at ”trykke på print”, for med forbrugernære produkter bliver materialets opførsel væsentlig.

Materialers og produkters egenskaber under drift er centrale kompetencer hos FORCE Technology. For at kunne tilbyde målgruppen tidssvarende ydelser skal potentialet i de nyeste materialer og processer forstås og specifik teknologi til tests og karakterisering opbygges. FORCE Technology ønsker at yde optimal service inden for:

 • 3D metalprint i produkter
  • Fordele og ulemper ved produkter skabt på tilgængelige printsystemer
  • Karakterisering og evaluering af nøgleegenskaber
  • Kvalificeret vurdering af 3D metalprint som alternativ til konventionel produktion
  • Kravsspecifikationer rettet mod 3D metalprint
 • Avancerede overflademodificeringer
  • Tilgængelige state-of-the-art overflademodificeringer
  • Karakterisering og evaluering af nøgleegenskaber
  • Forventet funktionel levetid
 • Materialevalg i produktinnovation
  • Materialeinspiration
  • Applikationsspecifikke funktionstest
  • Sammenføjning
  • Krav og dokumentation

3. Centrale aktiviteter

Produktinnovationscases defineres i samarbejde mellem industripartnerne og FORCE Technology. Formålet er at have fokus på virkelighedsnære problemer. Temaet kan være udvikling af et konkret kommercielt produkt, materialeopførsel som ridsebestandighed under brug af produktet, eller f.eks. et studenterprojekt inden for design og materialer.

En case med et kundetilpasset smykke eller høreapparat kunne omfatte:

 • Produktionsmetode
 • Materialer
 • Funktionalitet
 • Kvalitetssikring
 • Efterbearbejdning
 • Sammenføjning
 • Leverandørkrav

De specifikke cases understøttes af længere parallelle spor, f.eks. opbygning af karakteriseringsmetoder, der bliver en fremtidig teknologisk serviceydelse. Aktivitetsplanen omfatter:

 • Definition af produktinnovationscases af virksomheder og FORCE Technology
 • Effekt af specifikke, kommercielle 3D metalprintsystemer
 • Karakterisering af 3D metalprintede emner
  • Korrosionsegenskaber
  • Overfladebeskaffenhed
  • Mekaniske egenskaber
  • Svejsbarhed
 • Applikationsafhængig: Afsøgning af overflademodificeringer
 • Karakterisering af overflademodificerede emner
  • Skræddersyede funktionalitetsafhængige tests
 • Netværksdannelse for designere med materialevalgsudfordringer
  • Fælles innovationsworkshops med eksterne designpartnere

SMV’er tilbydes herved et forum for produktinnovation på tværs af brancher, vidensopbygning og adgang til unikke forsøgsfaciliteter til at dokumentere om en idé har potentiale til et holdbart produkt.

4. Mulige samarbejdspartnere

De nye teknologiske værktøjer til karakterisering, kvalitetssikring og funktionstest vil supplere de eksisterende ydelser i GTS netværket. I projekter som, ”Produktion Danmark, ”Genvind”, ”RAMATI” og ”Industriens Kompositlaboratorium” har FORCE Technology tidligere eksperimenteret med industrirelevante materialeudfordringer.

Det forventes at der kan opnås synergi mellem nærværende projekt og projektet ”MADE”. Et aktuelt 3D metalprint relateret Ph.d. projektsamarbejde med DTU bidrager til vidensopbygningen. Samarbejdet med TI fra ”MADE” ønskes fortsat, så kompetencer og supplerende tekniske services udnyttes optimalt. Produktinnovation er tillige understøttet i FI-systemet ved innovationsagenter og Innobooster.

Referencer: 

[1] ”Smarte Produkter og Internet of Things”. Teknologi- og innovationsfremsyn. Styrelsen for Forskning og Innovation. Januar 2015.

[2] ”Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri”. Teknologi- og innovationsfremsyn. Styrelsen for Forskning og Innovation. Januar 2015.

Nøgleord

45 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Søren Svanebjerg
Fredag d. 17/4-15 kl. 09:01

Et rigtig godt initiativ.
SiOx vil rigtig gerne være samarbejdspartner i dette projekt.
Vi arbejder med overfladebehandling - quartz på metal.
Og alle tags der er knyttet til dette projekt, er vigtige indsats områder for os.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 17/4-15 kl. 13:02

Tak for tilkendegivelsen! Rigtig dejligt at høre fra materialeforskningens vækstlag. Jeres proces er spændende og i dette projekt vil vi bla. kunne validere dens resultater.

Vh,
Lisbeth

Henning Kern (Creative Director, Dyrberg / Kern A/S)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 10:57

Tak for et spændende indlæg om muligheder indenfor udvikling af 3D print.
Hos DYRBERG/KERN der lever af at designe og markedsføre større kollektioner af komplekse smykke kollektioner til markedet mange gange om året, ser vi absolut muligheder i at kunne speede produktudviklingsprocessen op ved at at benytte de nye muligheder indenfor 3D design.

Vi ser kort leadtime som meget væsentligt i disse tider og vi ser at vi kan spare mange ressourcer ved hurtigere end idag at kunne skabe både flotte prototyper i metal af vores smykke designs og yderligere styrke og fortsætte vores legende tilgang til designprocessen.

Vi vil meget gerne involveres fremover.

Mvh.
Henning Kern
Creative director
DYRBERG/KERN

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 16:58

3D metalprint af smykker er oplagt fordi helt nye skræddersyede design bliver mulige og fordi udviklingsprocessen potentielt kan accelereres. I dette projekt kan en smykkeudviklingscase følges fra ide til produktion, og vi kan udover tankerne med 3D-print også afprøve nye funktionelle overflader.

Vh,
Lisbeth

Hans Nørgaard Hansen (Professor, Institutdirektør, DTU, Institut for Mekanisk Teknologi)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 19:42

3D print i metal vil i fremtiden blive en væsentlig produktionsteknologi pga. fleksibiliteten i valg af geometri og materialer. Anvendelsen af 3D print til fremstilling af komponenter og produkter med særlige materialeegenskaber (functionally graded materials) samt muligheden for at kombinere forskellige materialer i en integreret komponent vil åbne helt nye muligheder for danske virksomheder. Forslaget tager fat i disse aspekter gennem en holistisk tilgang til procesteknologi, overflademodifikationer samt karakterisering af de fremstillede komponenter.

Forslaget er yderst interessant og støtteværdigt.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 09:37

Tak for kommentaren! DTU vil kunne indgå som en naturlig del af dette projekt.

Vh,
Lisbeth

Henrik Lund-Nielsen (Grundlægger, 3D Printhuset A/S)
Fredag d. 24/4-15 kl. 01:39

3D print teknologien tilbyder danske fremstillings-virksomheder store fordele, men mange har endnu ikke fået øjnene op for disse. I det hele taget er Danmark på 3d print området ikke i front på samme måde, som vi er på andre fremtidssikre teknologier. Vi støtter ethvert tiltag, der kan modne brugen af 3d print teknologi i Danmark, højne vidensniveauet og gøre anvendelsen lettere. Dette projekt kunne hjælpe med hertil.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 24/4-15 kl. 12:31

Tak for støtten! Modning af de nye teknologier kræver afprøvning og validering, begge dele indeholdt i dette projekt.

Vh,
Lisbeth

Claus Teilmann Petersen (Vice President, Group CSR, Pandora)
Lørdag d. 25/4-15 kl. 08:09

Interesting project... And yes it certainly has potentials for the creative industry. Within the last few years, PANDORA has accelerated the number of annual jewellery collections from 2 to 7 And we now continuosly engage the challenge of moving fast from design to market. Innovative solutions within 3D metal printing, surface technology and materials all play an important part in this process and we look forward to learn more about the process.

As It is the case with most Danish companies our research/innovation/production is fully dependent on international experts, so in order to benefit from this initiative we hope that once this interesting project gets underway, all communication will switch to English. PANDORA fully supports this project and look forward to hear more.

Trine Nybo Lomholt (Specialist, Ph.D., FORCE Technology)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 08:48

Thank you for showing interest in the project. The need for PANDORA to accelerate the development process is very relevant in the present project. The communication language will be adjusted to the project partners, so English will be a matter of course in case of international partners.

Mads Lisberg (Sales Directør, EMCO Controls)
Mandag d. 27/4-15 kl. 13:34

Thank for the visit from your team in 2014.

EMCO has a 30 years successful history in delivering flow metering, level switch and temperature sensor for oil/gas industries. Processing/welding of material (different type of stainless steel and carbon steel) is the vital part of our business. We see the development of innovative 3D metal printing and surface overlay process as a new opportunity for a better product and lower the production cost. To our business, surface harden and overlay must tolerate certain high temperature (300-500 degree) and sour gas/liquid operation. NACE standard is also a key requirement.

The proposal is very interesting. EMCO wish to see a possibility to apply this technology with our flow element through a set of dedicated testing and validation.

We would love to keep the existing cooperation with your team and involved as an active partner.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 09:08

Very relevant comment from EMCO - yes, we need to understand how to integrate the new materials and processes in exisiting products and meet the high demands given by e.g. NACE. Great that a small company with a huge growth potential (Børsen Gazelle 2014) shares their view. Thanks.

morten fuglsang-philip (materiale og FEM simulerings specialist, oticon)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 16:04

Hos Oticon er vi meget interesserede I at holde os opdaterede omkring avancerede materialer, 3D print processer og avancerede overflademodificeringer. Det er derfor et spændende projekt i mine øjne. Vi er udfordrede af at lave små produkter og vil især være interesserede i produktionsmetoder med høj præcision og mulighed for tynde godstykkelser. Vi vil være interesserede i at vide mere om materialernes mekaniske egenskaber, om overflader er lodbare, korrosionsmodstanddygtighed og udseende.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 08:34

Tak for input til projektet. De fokusområder du nævner vil være relevante for mange brancher og jeres ekspertise indenfor anvendt 3D print vil være et stort plus for dette projekt.

Helge Jessen (NNE Pharmaplan)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 13:34

Medicinal- og biotekindustrien, som NNE Pharmaplan servicerer, er altid interesseret i nye materialer. Særligt materialernes modstandsdygtighed overfor kemikalier, materialeoverfladernes rengøringsvenlighed samt materialernes afsmitning til mediet er relevant for industrien. Det mest udbredte materiale anvendt til procesudstyr er for nuværende rustfrit stål, som ofte (afhængig af den specifikke anvendelse) er et betydeligt stykke fra det ideelle materiale. Der er således et betydeligt forbedrings-potentiale ift. materialer til medicinal- og biotekindustrien – et potentiale, som nærværende projekt kunne udløse, helt eller delvist.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 08:54

Rustfrit stål er meget versatilt, men som du skriver har det sine begrænsninger, og kan måske nogle steder erstattes med andre materialer eller evt opgraderes med en overfladebehandling.

Torben Lenau (Lektor, Civilingeniør, DTU Mekanik)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 08:04

Som forsker og underviser indenfor Biomimetik, Design & Innovation hilser jeg forslaget velkomment. Materialevalg kan med stor fordel startes tidligt i produktudviklingsprocessen, men en hindring er ofte utilstrækkeligt kendskab til den myriade af nye materialer, der bliver tilgængelige. Indsigt i de nye materialers muligheder kan være meget stimulerende for mere radikal nytænkning, hvor nye produktudformninger og effektiviseringer bliver mulig. Udviklere vil have glæde af dialog med materialeeksperter med bred indsigt i materialernes eksisterende og nye egenskaber. Desuden kan adgang til eksperimenter med de nye materialer kunne vise om de egner sig til de konkrete anvendelser. Lad os samarbejde om projektet, så det kan bidrage til uddannelsen af ingeniører indenfor Design & Innovation.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 09:00

Mange tak for din støtte, dette projekt vil have stor gavn af spirende Design og Innovationsingeniører.

Torben Lenau (Lektor, Civilingeniør, DTU Mekanik)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 08:04

Som forsker og underviser indenfor Biomimetik, Design & Innovation hilser jeg forslaget velkomment. Materialevalg kan med stor fordel startes tidligt i produktudviklingsprocessen, men en hindring er ofte utilstrækkeligt kendskab til den myriade af nye materialer, der bliver tilgængelige. Indsigt i de nye materialers muligheder kan være meget stimulerende for mere radikal nytænkning, hvor nye produktudformninger og effektiviseringer bliver mulig. Udviklere vil have glæde af dialog med materialeeksperter med bred indsigt i materialernes eksisterende og nye egenskaber. Desuden kan adgang til eksperimenter med de nye materialer kunne vise om de egner sig til de konkrete anvendelser. Lad os samarbejde om projektet, så det kan bidrage til uddannelsen af ingeniører indenfor Design & Innovation.

Jacob Csizmadia (CEO, CeramicSpeed A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 10:30

Hos CeramicSpeed kan vi med erfaringerne fra et aktuelt projekt indenfor 3D printede emner støtte op om behovet for mere viden om materialeegenskaberne for 3D printede emner. Efterbehandling, både mht. hærdning og overfladefinish, er vigtig og en af de største udfordringer for at gøre 3D printede emner konkurrencedygtige ift. konventionelt fremstillede emner.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 15:07

Tak for støtten. 3D metalprint skal modnes, og det kan vi gøre i dette projekt.

Guggi Kofod (CEO // Seniorkonsulent, Rel8 Aps // Inmold A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 14:09

Hos Inmold arbejder vi med mange af de problemstillinger der nævnes her. Vi beskæftiger os med overfladers egenskaber og modifikation, specielt til plastindustrien. Vores udvikling er afhængig af at aktuel viden og ekspertise eksisterer og bliver vedligeholdt ved FORCE. Vi ser 3D print industrien, kombineret med vores coatingbaserede poleringsprocesser, som en mulighed for at skabe produktionsværktøjer hurtigt og kosteffektivt. Vores nye produkter indenfor nanostrukturerede overflader på plastværktøjer vil drage stor fordel af dette projekt, da uafhængig rådgivning er essentiel for vores kunder. Det foreslåede projekt er meget vigtigt for os, og vi mener at det vil gavne produktionsindustrien og lede til nye innovative produkter.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 15:15

Jeres proces er nyskabende og jeres deltagelse vil være et stort aktiv i dette projekt.

Jiang Wei (Vice President , Aquaporin A/S)
Lørdag d. 2/5-15 kl. 22:22

It is certainly an interesting proposal for Danish industrial partners.
Aquaporin A/S is in the process of commercializing both RO and FO membranes. During the product development and production, quite a few polymers and also proteins need to be carefully chosen based on the properties of these materials. Therefore, it is expected that characterization of material and surface properties is a very important part of our work. FORCE Technology (Jacob B. Markussen’s team) has provided satisfactory service to Aquaporin A/S in another project in terms of material characterization. We hope the collaboration will continue within new project.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 4/5-15 kl. 14:17

Thank you for your support. The technology of your company represents exciting new opportunities.

Best regards,
Lisbeth

Jens Østergaard (CTO, Wagonblast)
Mandag d. 4/5-15 kl. 08:05

Hos Wagonblast arbejder vi med de problemstillinger som ansøgningen kredser om og vi ser udviklingen af 3D printere som den næste store industrielle revolution. Gartner er nok meget konservative i deres skøn. Personligt vil jeg ikke blive overrasket hvis antallet af 3D printere accellererer væsentligt i forhold til deres skøn. Dansk industri er unikt godt tilpasset til at udnytte 3D print, da vi laver rigtigt mange niche produkter med højt vidensindhold, hvor industriel volumen tit er lille og man derfor tilsvarende kan spare meget tid i udviklingen og også kostbare værktøjer. Kernespørgsmålet fremover bliver om disse 3D printede emner er reproducerbare i en kvalitet som er troværdig, og det kræver karakterisering som Force er mester i.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 4/5-15 kl. 14:31

Mange tak for de pæne ord, og ja, der kan vist kun herske bred enighed om at der er generelt behov for større fortrolighed med 3D print som produktionsproces.

Vh,
Lisbeth

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Mandag d. 4/5-15 kl. 14:08

MADE støtter dette initiativ. Gennemførelsen og udviklingen af avancerede fremstillingsprocesser og anvendelse af nyt materialeforskning i produktion er afgørende for den fremtidige konkurrenceevne af den danske fremstillingsindustri. MADE’s industrielle partnere viser fortsat stor interesse i at få adgang og støtte til implementeringen af Advanced Manufacturing teknologier, såsom 3D print.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 4/5-15 kl. 14:47

Dette projekt vil kunne opnå stor synergi med aktiviteterne i MADE.

Vh,
Lisbeth

Thomas Damgaard (Aage Damgaard ApS)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 08:38

Jeg repræsenterer Aage Damgaard ApS som driver A Hereford Beefstouw restauranterne i Danmark, Sverige, Grønland og Australien.

Vi har igennem godt 30 år designet og produceret størstedelen af restauranternes designmæssige kerneprodukter, knive, tallerkner, borde, stole etc. Særligt interessant, synes vi det kunne være, at se på anderledes udnyttelse af materialer, som traditionelt set ikke bruges i restaurationsbranchen. Vi er pt. ved at udvikle en ny letmetal-tallerken til vores restauranter, hvor vi netop møder udfordringer ifht. materialer, overflademodificering og disses anvendelse i en restaurations-sammenhæng. Endeligt lyder 3D metal print, som en overordentlig spændende ting på den lange bane.

Vi kan se store perspektiver i indeværende forslag

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:22

Tak for kommentaren, livet som en restauranttallerken stiller store krav til materialet!

Vh,
Lisbeth

Richard B. Larsen (Chefkonsulent, DI)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:23

Når vi fra DI's side spørger virksomheder (fra et helt bredt udsnit af brancher), hvilke F&U aktiviteter de har brug for, så er svaret udvikling af avancerede materialeløsninger.
Dette initiativet rammer derfor et centralt punkt for danske fremstillingsvirksomheder. Initiativet bør hurtigst muligt suppleres af igangsætning af et stort, strategisk vigtigt forskningsprogram i avancerede materialeløsninger.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:23

FORCE er naturligvis åben for alle nye initiativer som dette.

Vh,
Lisbeth

Søren Kvejborg (CEO, Kvejborg Aps)
Fredag d. 8/5-15 kl. 17:00

Projektet er interessant for Kvejborg ApS. Vores ydelse er 3D scanning, som er relevant til karakterisering. Og sammenligning med CAD eller anden referance fil.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:26

Tak for støtten, 3D scanning går hånd i hånd med 3D print.

Vh,
Lisbeth

Thomas Abel Sandholdt (CEO, Expanite A/S)
Søndag d. 10/5-15 kl. 20:30

Expanite arbejder med hærdning af rustfrit stål og titan - for derigennem markant at forbedre slid-, korrosion- og udmattelsesegenskaberne. Vores teknologier giver mulighed for at optimere & skræddersy løsninger til specifikke materialer, applikationer og udfordringer, og i det omfang, at et eventuelt projekt ville omhandle disse materialer, deltager vi meget gerne.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:29

Expanite er meget velkommen som deltager i dette projekt.

Vh,
Lisbeth

Mette Bak-Andersen (Leder af Material Design Lab, Københavns Erhvervsakademi)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:04

Produktinnovation med afsæt i avanceret materialeteknologi er et relevant og spændende projekt.
3d print teknologien vinder frem hurtigt og potentialet indenfor mulige materialer, der kan bruges til 3d print skal udvides og testes.
På Københavns Erhvervsakademi er 3d print et integreret værktøj på mange uddannelser. Det betyder at ny viden samt samarbejdsmuligheder indenfor feltet, ville være af stor betydning for de studerende.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:10

Kære Mette
Tak for tilkendegivelsen - det er væsentligt at få integreret forståelse af materialernes egenskaber i erhvervsuddannelserne. Vi ser frem til at blive udfordret af de studerendes ideer.

Michael Joergensen (MGR.Supplier Technology, Cook Medical)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:07

Hos Cook Medical er det et must at holde os opdaterede omkring avancerede, nye materialer og produktions metoder, i stål og nye typer af polymerer, og ser Force Technologys projektforslag som en rigtig god nyhed.
Vi er i dag udfordrede på pris ved fremstilling af komponenter til vores produkter og ser store muligheder i 3D print teknologien, hvor det er muligt at fremstille emner som det ikke er muligt at fremstille med konventionelle metoder.
Er i gang med at få fremstillet mikro emner i rustfrit 316L materiale i en 3D printer, resultat ser meget lovende ud, yderligere undersøge muligheden i 3D print af mikro emner i rent guld, og mgl. viden omkring materialernes mekaniske egenskaber specielt ved sammenføjning (laser svejsning) og klem pasninger.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:26

Spændende at se medikoindustrien melde sig på banen - tak for konkrete input. Vi ser frem til at kunne understøtte jeres udvikling.
Vh Lisbeth

Jan Friis Jørgensen (CEO, Image Metrology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:48

For Image Metrology A/S er det vigtigt at kunne samarbejde med et institut som også har øje for at overflade karakterisering er et vigtigt element i at kunne optimere produktionen og materiale egenskaberne. Det er netop gennem et sådant samarbejde at i er i stand til fortsat at kunne forsætte nyudvikling af ny målemetoder og sikre international anerkendelse og en eksportrate på over 95%

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:47

Fin pointe - der er stort potentiale i at kunne undersøge materialernes overflader og levere troværdig dokumentation.

Vh

Lisbeth

Sune Danø (R&D Manager, Consumables, Struers A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 22:54

Hos Struers fremstiller vi apparater og forbrugsvarer til metalografisk præparation. Vi har derfor stor interesse i overfladekarakterisering generelt.

Vi vil også gerne følge med i udviklingen indenfor karakterisering af materialer der kan forventes at blive industrielt relevante i stor skala som f.eks. 3D-printet metal eller avancerede overflader.

Anja Iwanouw (Manager, R&D HWP Qualification Testing & DFX, GN ReSound)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 08:30

Ny og avanceret udvikling er altid af stor betydning for GN ReSound. Med fokus på materialer og processer, er der lagt op til et spændende projekt, som er af stor interesse for input til de kontinuerlige tiltag på forbedringer, som vi hele tiden sigter efter i udviklingen af vores produkter.