Produktinnovation med multifysiske digitale tvillinger

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Materialeteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Målet er at fremme produktinnovation i danske virksomheder via udnyttelse af multifysiske digitale tvillinger. Med digitalisering af vores viden indenfor materialer, levetidsforbedring og funktionsoptimering skabes yderligere værdi.

Som et resultat af den igangværende 4. industrielle revolution (i4.0) skabes der nye muligheder indenfor digitale metoder, simuleringer og løsninger til produktinnovation. Med disse kan der spares tid og penge i udviklingsstadiet, sikres bedre performance og dermed styrke konkurrenceevnen for dansk fremstillingsindustri. FORCE Technology (FORCE) med Alexandra Instituttet (AI) i en understøttende funktion ønsker med denne aktivitetsplan at tilbyde dansk industri produktinnovation via multifysiske digitale simuleringsværktøjer.

Ved multifysisk forstås, at alle relevante fysiske egenskaber inkluderes i samspil med hinanden, fx egenskaber indenfor det faststofmekaniske, fluidmekaniske og akustiske. Vi ønsker desuden, sammen med målgruppen, at afsøge nye forretningspotentialer ved at anvende digitale tvillinger med afsæt i de multifysiske simuleringsværktøjer og i særlig grad på designstadiet.

Ved begrebet en digital tvilling (DT) forstås en unik multifysisk digital repræsentation, der er tilknyttet et tilsvarende unikt produkt i designfasen eller i drift hos en kunde eller operatør. Ved brug af digitale tvillinger og med afsæt i de multifysiske simuleringsværktøjer skabes nye muligheder for at forudsige den fremadrettede drift og tilstand af den fysiske tvilling. FORCE vil med denne aktivitet:

• Give producenter og operatører adgang til services indenfor produktinnovation og driftsoptimering baseret på multifysiske modeller og simuleringsværktøjer.
• Give producenter og operatører adgang til services, der sikrer, at de kan udnytte det fulde potentiale i digitale tvillinger både i udviklings- og driftsfase.

Budget:
2019: 3.190.000 kr.
2020: 3.190.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Produktinnovation med virtuelle tvillinger

Nøgleord