Produktion i Danmark

Senest opdateret d. 23/1-2014
Teknologisk Institut
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Direktør Anne-Lise Høg Lejre, Produktion

Visionen for indsatsen er at styrke danske produktionsvirksomheders beskæftigelse, produktivitet og konkurrenceevne gennem at udnytte det potentiale for produktivitetsøgning, som ligger i anvendelsen af eksisterende og kendte state-of-the-art teknologier. Aktuelle analyser (Analyser gennemført i AIM-projektet. http://www.aim-projekt.dk/) peger på, at der er betydelige produktivitetsgevinster at høste ved f.eks. at anvende tilgængelige automatiseringsteknologier og styrke kompetencerne blandt faglærte arbejdere. De danske fremstillingsvirksomheder kan med fordel gøre brug af de nyeste materialer, fremstillingsprocesser og teknologier. Indsatsens vil understøtte en transformation af danske produktionsvirksomheder over mod fremtidens produkter og markeder gennem anvendelsen af avancerede materialer og processer samt gennem udvikling af produktionsteknologier, der understøtter en fleksibel og konkurrencedygtig produktion, hvilket er en forudsætning for en fremtid som global underleverandør. Indsatsen fokuserer på at høste de lavt hængende frugter ved at fokusere på implementeringen af eksisterende viden og teknologi, der på kort sigt giver produktivitetseffekter. Visionen er at skabe en ”innovationsmotor”, en læringsproces, som systematisk opsamler viden om produktivitetsfremmende tiltag og de demonstrerede effekter i eksisterende virksomheder, og som formidler de indhøstede erfaringer til andre virksomheder. Udover videnhjemtagning og formidling om produktivitetsfremmende tiltag, tager indsatsen en række andre virkemidler i brug for at synliggøre, demonstrere og implementere konkrete tiltag hos udvalgte virksomheder. Det drejer sig bl.a. om workshops, open labs og demonstrationsprojekter.  Interesserede virksomheder kan deltage i innovationsforløb i en eller flere af de 6 faglige klynger:

  • Tema 1: Lasersvejseprocesser
  • Tema 2: Avanceret materiale- og procesteknologi, herunder mikro- og nanoteknologi
  • Tema 3: Digitalisering og automatisering
  • Tema 4: Digitaliseret dokumentation og kvalitet
  • Tema 5: Ressourceproduktivitet
  • Tema 6: De menneskelige aspekter i produktionssystemer

 Forventede effekter af indsatsen

  • Produktivitetsløft hos de deltagende virksomheder, så de når på niveau med de bedste virksomheder i Europa i den pågældende branche
  • Introduktion til og orientering mod fremtidens industrier og industriproduktion
  • Medarbejdere i de deltagende virksomheder vil i forløbet blive opkvalificeret gennem deltagelse i klynge-aktiviteterne.