Produktionsteknologier i jordbruget; sundheds og klimaeffekter

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Skal der opretholdes en markant jordbrugs produktion i Danmark er det altafgørende at jordbrugets klimabelastning nedsættes markant. Set i forhold til produktionsværdien står jordbruget i dag for en stor udledningen af skadelige klimagasser. Denne udledning skal begrænses mest muligt. Begrænsningen skal ske over en bred vifte af jordbrugsproduktioner, fra kvægbrug, svineproduktion, over markbrug til væksthusproduktion. Samtidig skal det sikres, at der produceres gode og sunde fødevarer af høj kvalitet. Gerne med en national identitet.

Dansk jordbrugsproduktion bygger på traditioner, udvikling og forskning gennem mange år, der primært har fokuseret på at optimere udbyttets størrelse og kvaliteten af produktet. Der er brug for et innovationsspring, hvor nye teknologier introduceres med det formål at optimere produktionen ud fra et helhedsbillede af både økonomi, udbytte, kvalitet og klimabelastningen.

Aktiviteterne sigter for eksempel på at forøge jordbrugsproduktionens bæredygtighed gennem udvikling af teknologier, f.eks.

  • Udvikling a processtyring med henblik på optimering i henhold til energiforbrug
  • Minimering af input gennem begrænset indgriben i, og maksimal udnyttelse af, naturlige processer
  • Maksimal udnyttelse af produkter, der for tiden opfattes som affaldsprodukter
  • Udvælgelse/frembringelse af produkter, hvis produktion kræver færre ressourcer
  • Udvikling/udnyttelse af særlige muligheder for biologisk baserede energikilder i jordbruget, herunder produktion, transformation og lagring af energi

Visionen med arbejdet er at skabe det CO2-neutrale jordbrug, der producere gode, sunde kvalitetsråvarer.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Frank Oudshoorn
Mandag d. 29/6-09 kl. 09:49

Planteavls produktion ved brug af faste kørespore (controlled traffic farming) kan i væsentlig grad bidrage til energi reduktion (mindre jordkomprimering og mulighed for ruteplanlægning). Samtidig kan brug af faste kørespore og GNSS teknologi facilitere brug af ikke fossile brændstoffer og mindre autonome køretøjer til udvalgte operationer. Yderlige kan vælg af egnede systemer (økologisk, reduceret jordbearbejdning, flerårige afgrøder m.m.) med tilbehørende teknologier sikre bedre bæredygtig produktion med mindre drivhusgas emissioner.