Professionelle civile droner

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Transport
Jan Harry Hales
Faglig leder

Droner er inden for kort tid kommet på dagsordenen. Investeringer og R&D i droner i militær sammenhæng har forceret udviklingen. Europa-Kommissionen forventer, at droneteknologien vil udvikles og vokse voldsomt i civil anvendelse i de kommende 10 år. Dronernes størrelse, vægt og flexibilitet kombineret med relativt lave priser bringer droner i spil som interessante teknologier inden for professionel civil anvendelse. Droner anskues her som en flyvende platform, hvor en lang række teknologier kan kombineres og integreres i dronen, og hvor potentialet er enormt.

Teknologisk Institut vil i aktivitetsplanen opbygge en dybere forståelse for, hvordan droneteknologi kan udvikles, og hvorledes dette kan åbne op for nye eller mere avancerede anvendelser i eksempelvis store off-shore infrastrukturer, bygge- og anlægsbranchen, fremstillingsindustrien, og energisektoren. De understøttende kompetencer til at realisere aktivitetsplanen er effektive energisystemer, sensorer, automationsteknologi, materialeteknologi, 3D-print og analyseteknologier.
Målgruppen udgør producenter, teknologileverandører, integratorer og leverandører af dronebaserede serviceydelser.

Aktivitetsplanen vil give danske virksomheder adgang til rådgivning, certificering og standardisering af komponenter, test og afprøvning af nye droneapplikationer samt et indblik i nye teknologiske og forretningsmæssige muligheder sammen med det lovkompleks, som omfatter droner.

Budget:
2016: 1.980.000 kr.
2017: 1.980.000 kr.
2018: 1.980.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Professionelle droner – En driver for teknologi og forretningsudvikling

Nøgleord