Protein refoldning, karakterisering og formulering

Senest opdateret d. 22/12-2020
Aktiv
Bioneer
Indsatsområdet Fremtidens udvikling af protein- og peptidbaserede lægemidler, samt ingredienser under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Hans Mølager Christensen

I denne aktivitet udvikles teknologiske services indenfor såkaldte down stream processer i forbindelse med produktion af rekombinante proteiner.

Mange farmaceutiske proteiner (lægemiddel-relevante proteiner) udtrykkes på uopløselig form i E. coli som såkaldte ”inclusion bodies”. Dette sker fordi de på den ene eller anden måde er giftige for bakterierne eller bakterierne ikke besidder de nødvendige hjælpeproteiner eller betingelser for korrekt foldning til opløselige aktive proteiner. Lave refoldningsudbytter gør, at proteinerne til farmaceutisk brug skal produceres i meget store anlæg, ofte på flere tusinde liter, hvilket er meget omkostningstungt for den farmaceutiske industri.