GTS indsats for Femern Bælt – særlige indsatsområder

https://bedreinnovation.dk/sites/default/files/publication/gts_indsats_for_femern_baelt_innovation_indsatsomraader.pdf

Teknologi til danske virksomheder - Performanceregnskab for GTS-net 2016

https://bedreinnovation.dk/sites/default/files/publication/gts_pfr2016_web_15.06.16_.pdf
Performanceregnskabet for GTS-net 2016 er netop udkommet. I regnskabet er der en status på udviklingen i centrale nøgletal og aktiviteter, og du kan læse en række eksempler på, hvordan GTS-institutterne samarbejder med virksomheder om innovation. Et nyt element i årets performanceregnskab er temakapitler, der dykker ned og ser på, hvordan GTS-institutterne understøtter: • Produktion i Danmark • Innovation i hele landet • Samarbejde på tværs af vidensystemet

Evaluering af IBIZ Center

https://bedreinnovation.dk/sites/default/files/publication/evaluering_af_ibiz_center.pdf

Evaluation of The Inventor Advisory Service (Opfinderrådgivningen)

https://bedreinnovation.dk/sites/default/files/publication/evaluation_of_the_inventor_advisory_service.pdf
Evalueringen er skrevet på engelsk og konkluderer, at Opfinderrådgivningen er: • Veltilpasset til sit formål med en god sammenhæng mellem hvad Opfinderrådgivningen skal opnå og hvad den gør. • En lille, flad og fleksibel organisation som opnår sine formelle mål. Evalueringen viser, at Opfinderrådgivningen opnår eller overgår sine formelle mål. • I udgangspunktet en god offentlig investering, men dette kan ikke konkluderes endeligt uden en økonomisk effektundersøgelse. Evalueringen foreslår en model for en økonomisk effektundersøgelse. • En del af et uformelt system af referencer til og fra sideliggende virkemiddeloperatører. Disse er ikke formelle eller systematiske, men hviler på personlige relationer mellem medarbejdere Endelig kommer evalueringen med en række anbefalinger til forbedringer af ordningen.

Teknologi til danske virksomheder - Performanceregnskab for GTS-net 2015

https://bedreinnovation.dk/sites/default/files/publication/teknologi_til_danske_virksomheder_-_performanceregnskab_for_gts-net_2015_web.pdf
GTS-nettet kom tilfredsstillende ud af 2014. Set henover de sidste fem år har der overordnet set været en stabil udvikling i GTS-nettet, hvor en stigning i den udenlandske, kommercielle omsætning betyder, at GTS-nettet har kunnet fastholde et højt aktivitetsniveau. Centrale tal for 2014: • Der var 19.524 danske kunder, og af dem var de 16.729 private virksomhedskunder. • Den samlede omsætning var på 3,8 mia. kr., hvilket er en stigning på 3 % i forhold til året før (80 % er kommerciel omsætning og 20 % er FoU-midler). • Der har været en stigning i den udenlandske, kommercielle omsætning på 33 % i perioden 2010-2014. • Der har været et fald i den danske, kommercielle omsætning på 5 % i perioden 2010-2014. Regnskabet giver en introduktion til GTS-nettet, og den rolle de ni GTS-institutter spiller i det danske innovationsfremmesystem. Udover status på udviklingen i GTS-nettets centrale nøgletal og aktiviteter samt en beskrivelse af, hvordan udviklingen har været i GTS-nettet indeholder regnskabet en række konkrete eksempler fra GTS-institutterne, som illustrerer, hvordan GTS-nettet bidrager til at skabe innovation i danske virksomheder.

Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014

https://bedreinnovation.dk/sites/default/files/publication/evaluering_af_innovationsagentordningen_i_perioden_2010-2014.pdf

Teknologi- og innovationsfremsyn - Fremtidens innovationsinfrastruktur – eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

https://bedreinnovation.dk/sites/default/files/publication/fremtiden_inno_infrastruktur_endelig_version_16_03_2015_opdateret_layout_nyt_summary_uk.pdf

Teknologi- og innovationsfremsyn - Avancerede materialer som Key Enabling Technology for vækst i fremtidens industri

https://bedreinnovation.dk/sites/default/files/publication/teknologi-_og_innovationsfremsyn_-_avancerede_materialer_som_key_enabling_technology_for_vaekst_i_fremtidens_industri.pdf

Teknologi- og innovationsfremsyn - Smarte produkter og IOT

https://bedreinnovation.dk/sites/default/files/publication/teknologi-_og_innovationsfremsyn_-_smarte_produkter_og_iot.pdf

Performanceregnskab for GTS-net 2014

https://bedreinnovation.dk/sites/default/files/publication/performanceregnskab_for_gts-net_2014.pdf

Mål og metoder for samarbejdet om udviklingen af den Godkendte Teknologiske Service (GTS) 2016-2021

https://bedreinnovation.dk/sites/default/files/publication/publikation_maal_og_metoder_udviklijngssamarbejde_gts.pdf