Rapid RFID

Senest opdateret d. 12/4-2012
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Ole Steensen
Manager Innovation and Technology

2. generations intelligente RFID-tags vil sætte helt nye standarder for funktionalitet og opfindsomhed - ikke mindst for gruppen af mindre virksomheder i Danmark.
SMVerne har produktideer med fokus på spændende anvendelser, men en forudsætning for at de kan realiserede nye produkter med større funktionalitet er: let, hurtigt og billigt adgang til sparring, rådgivning og generiske ASIC byggeblokke, der effektivt kan sammenbygges til innovative produkter.
DELTA vil sikre hele forløbet for en SMV.

Ny viden og serviceydelser
De første generationer af Radio Frequency Identification, RFID-produkter var at sammenligne med en ”elektronisk stregkode” baseret på forud lagrede informationer i ”chippen”. 2. generation RFID tilfører langt mere funktionalitet og skal derfor i langt højere grad fokuseres mod specifikke applikationer, som dataopsamling fra sensorer, tidsstempling af hændelser, forskellige beskyttelsesfunktioner og mange andre spændende muligheder.
Det er aktivitetens målsætning at opbygge en sammenhængende teknologisk service, som kan hjælpe danske virksomheder eller institutioner med rådgivning, prototypeevaluering, udvikling baseret på færdige generiske byggeblokke, seriehjemtagning fra fjernøstlige leverandører samt afprøvning af nye innovative RFID-produkter.
Med afsæt i udviklingen på intelligente og aktive RFID-tags, etableres nyt serviceudbud for ”Rapid RFID” serviceydelser, som er listet her som eksempler:

 • Rådgivning om teknologiske muligheder, konceptvalg, udviklingsforløb, omkostninger samt generel videnformidling specielt rettet mod SMV-gruppen.
 • Optimering af RFID alternative nøgleparametre (kommunikationsfrekvens, aktiv/passiv, læseafstand, strømforbrug kontra energitilgængelighed, nationale regulativer mv.).
 • Skitsering og pre-prototype realisering med henblik på demonstration af funktionalitet inden et større udviklingsprojekt igangsættes.
 • Ultra low power IC-design med henblik på udnyttelse af ”energy harvesting” som alternativ til batterier som energikilde.
 • Integration af RFID med sensor funktionalitet.
 • Sikre produktion af intelligente RFID IC´er fra Fjernøsten.
 • Test af funktionalitet i relation til specifik applikation og regulatoriske krav.
 • Godkendelse og certificering af RFID-løsninger.

Centrale aktiviteter
Disse aktiviteter inden for videnopbygning og videnspredning skal gennemføres for at kunne levere ovenfor listede service og teknologi til målgruppen:

 • Generel videnopbygning omkring de relevante RFID-standarder i relation til anvendelsesmuligheder og power budget inkl. praktiske målinger og antenne- og tagdesign.
 • Videnopbygning mht. integration af sensorer/-IF. Identifikation af de bedst egnede Si-sensorer – indenfor snævre energibudgetter evt. forsynet via ”energy harvesting” teknologi.
 • Videnhjemtagning mht. teknologier til ultra low power design i forhold til optimering af læseafstand, inkl. udvikling og afprøvning af lovende IP-platforme.
 • Generiske byggeblokke til RFID-kommunikation (f.eks. ISO 18000-xx dækkende 13,56Mhz, 433Mhz, 900Mhz, 2.4Ghz.). De realiserede byggeblokke underkastes praktisk afprøvning.
 • Udvikling af standard test set up for test af komponenter til de udvalgte RFID-standarder.
 • Udvikling af standard set up for compliance test og certificering af tags med de udvalgte RFID-standarder. Traditionelle RF aspekter samt protokol compliance og evt. mekaniske / miljømæssige aspekter.
 • Løbende videnformidling gennem workshops hos DELTA, tekniske artikler i fagblade, TEK´notater, seminarer, demonstration af praktiske realiserede højfunktionelle RFID-løsninger.

Rationale for indsatsen
RFID baserede løsninger har fået en bred samfundsmæssig udbredelse – i første omgang indenfor logistik og handel, men udvikler sig nu kraftigt i retning af mere nicheorienterede produkter. Udviklingen mod flere aktive og intelligente RFID- løsninger og koncepter stiller større krav, usikkerheder og risici – men også muligheder. RFID-teknologien kombineres med sensorløsninger til intelligente enheder for mere avanceret overvågning af varer under produktion og transport eller overvågning af produktionsudstyr, overvågning af dyr i forbindelse med landbrug eller overvågning af helbredsmæssige funktioner på mennesker i velfærdsteknologisk eller mere sportslig sammenhæng.
Rationalet i aktivitetsplanen er derfor at give danske virksomheder, både større, men i høj grad SMV’er, mulighed for hurtig og low risk tilgang til niche løsninger baseret på RFID-teknologien. Med aktivitetsplanens resultater og ydelser vil danske virksomheder kunne komme fra idé til et færdigt godkendt højteknologisk produkt på en konkurrencemæssig optimal måde.
Potentielle kunder til de udviklede kompetencer og serviceydelser kommer fra IT- og elektronikudviklere med fokus på sundhed, logistik, tranport, fødevareproduktion, procesudstyr, energidistribution, automotive m.fl. – men også produkter, der i dag ikke indeholder elektronik – men er ”passive” produkter kan blive ”kommunikerende”. Slutbrugere kan tænkes ind i endnu flere applikationsområder.
DELTA har et solidt fundament af supporterende kompetencer som udgangspunkt for en hurtig og effektiv positionering indenfor support af danske virksomheder, der har visioner om at udnytte de innovative muligheder, som 2. generations RFID- teknologi tilbyder. Der er især i udlandet lavet forskningsprojekter og demonstrationsprojekter på området – mens der i Danmark primært har været fokuseret på RFID i transport og logistikløsninger – især i flow- og varehåndtering – og ikke i produktudvikling og med integration til sensorer. Det er typisk for projekter i regionalt og nationalt niveau at bruge RFID i sporing – hos f.eks. biblioteker, Teknologisk Institut eller Center for Sundhedsinnovation samt EU RFID platformen for 8 pilotprojekter RFID-ROI-SME.
Mulige samarbejdspartnere
Projektet lægger op til samarbejde med forskellige partnere, nationalt såvel som internationalt:

 • Det tematiske netværk RFID i Danmark med mere end 30 interessenter.
 • RFID in Europe.
 • Teknologisk Institut driver et demonstrationsanlæg baseret på 1. generations RFID-løsninger indenfor især transport og logistik. Synergier skal udnyttes optimalt og overlap af vore aktiviteter skal undgås.
 • State of the art udvikling af integrerede sensorløsninger, hvor der kan samarbejdes med universiteter. DTU Nanotech evt. med Ph.d. aktiviteter.
 • IMEC i Belgien er meget stærke på state-of-the-art udvikling af ultra low power IC-løsninger, DELTA har allerede gode relationer til IMEC indenfor tilgrænsende teknologier.

Dertil er det væsentligt at samarbejde med udbydere af standard RFID-løsninger og RFID baserede systemer samt rådgiver inden for RFID, der komplementærer. Man kunne således tænkes at opbygge et komplet ’økosystem’ for udvikling og produktmodning af niche RFID-løsninger.
 
 

6 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Niki Nicolas Grigoriou
Mandag d. 23/4-12 kl. 12:28

Projektet/aktivitet virker meget relevant, da området omkring anvendelsen RFID til logistik, sporbarhed og dataopsamling, er et område hvor Danmark står med stærke kompetencer.

Thomas Bech Hansen
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 12:58

Kære Niki,
Der er utallige muligheder i RFID anvendelser - især den "kommunikerende" del - som har integration til sensorer og lign. Denne del er meget mere applikationsdrevet i modsætning til passive, standard RFID løsninger - og samtidigt meget mere krævende for små og mellemstore virksomheder. Du må gerne supplere, hvis du har nogle områder, hvor du især føler, at der savnes en indsats?

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen, Executive Vice President, DELTA

Søren Svanebjerg
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 15:30

Jeg mener at der er et relevant område med potentiale inden for passive og semi-passive sensorer, med energy-harvesting og lang læseafstand. Sensorerne kan bruges til at følge et produkt/komponent i et flow gennem en (automatiseret) produktion inden for byggebranchen, fødevarebranchen, medicinalindustrien og industrien i al almindelighed.
Eksempler er byggematerialer, der skal produceres, transporteres og opbevares tørt.
Skøre og skrøbelige materialer, der skal håndteres inden for bestemte temperatur områder, ikke må udsættes for rystelser eller lyspåvirkning.
Individualisrede komponter på et produktions flow, der kan køre mange produkt kategorier mikset på samme tid etc. etc.
Mvh
Søren Svanebjerg

Thomas Bech Hansen
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 16:12

Kære Søren,

tak for dine indspark - og dine mange eksempler på anvendelsesområder i et bredt udvalg af brancher. Kombinationen af RFID, sensorinterface og energy harvesting er afgjort innovativt og helt i front - og også noget, vi internationalt oplever som en trend omend teknologier hertil fortsat er unge. Senest har DELTA medarbejdere besøgt en række amerikanske universiteter og nye kommercielle aktører inden for denne type løsninger. Så vi forventer, at der er mere på vej i den retning.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen, Executive Vice President, DELTA

Rasmus Andersen
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 15:06

Mekoprint har længe produceret antenner på flexprint til RFID, og dette tiltag er spændende idet kombination af sensor, RFID og energy harvesting er det skridt der skal til for udvide anvendelsesområdet.

Alene et overblik over mulighederne i 2.gen. RFID og egnede sensorer ville være et vigtigt grundlag for innovation.

Kostprisen for RFID-tags er yderst vigtig og derfor er den fysiske integration mellem RFID-chip, antenne, sensor og evt. energikilde vigtig, og kunne være en del af en indsats.

I tillæg til Si-sensorer, kunne man inkludere nye sensortyper indenfor MEMS og printed electronics, der begge er spændende udviklingsområder. En trykt sensor, solcelle og antenne kan lette integrationen og åbne nye muligheder for tynde og billige tags i de kommende år.

Mvh. Rasmus Andersen, Projektleder, Mekoprint A/S

Thomas Bech Hansen
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 15:16

Kære Rasmus Andersen,
Tak for dine kommentarer og interessen i RFID. Jeg tror, at vi deler din interesse - og hele kombinationen af Sensor, RFID og EH er yderst spændende. Kostprisen er som du nævner en forudsætning for en række anvendelser og udbredelsen - hvorfor integrationen er værd at fokusere på og hvor der også ligger nogle tekniske udfordringer, som fordrer en indsats som foreslået. Vi vil meget gerne drøfte disse tanker videre med jer i skabelsen af mere fokus på RFID området.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen, DELTA