Rationel lægemiddeludvikling

Senest opdateret d. 22/8-2016
Bioneer
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Sundhed & fødevarer
Anette Müllertz
Head of Dept. Bioneer:FARMA

Bioneers forretningsenhed "Bioneer:FARMA" udbygger med fem aktiviteter nye services sine aktiviteter inden for lægemiddelformulering, karakterisering af høj- og lavmolekylære lægemiddelkandidatstoffer, samt højt specialiserede humane mave-tarm modeller.

I forbindelse med udvikling af nye og effektive lægemidler har lægemiddelindustrien brug for avancerede værktøjer og analyser for at sikre at et lægemiddelstof ender det rigtige sted, i den rigtige koncentration og derfor får den optimale virkning. Bioneer vil derfor udvikle modeller, der kan forudsige, hvordan f.eks. en tablet vil opføre sig i maven og i tarmen; hvordan tabletten vil går i stykker og hvordan lægemiddelstoffet bliver opløst og optaget i tarmen. På basis af modellerne vil vi bruge vores ekspertise til at dække et andet behov i industrien: udvikling af designer-formuleringer til levering af flere stoffer til specifikke steder i mave-tarm kanalen. Derudover vil vi udvikle avancerede analytiske metoder, der kan koncentrations-bestemme og karakterisere lægemiddelstoffer, herunder både proteiner og små molekyler. Virksomheder, der udvikler lægemidler til behandling af psykiske lidelser eller andre hjernesygdomme har behov for at deres aktive stof går over blod-hjerne-barrieren, derfor vil vi ved hjælp af humane stamceller udvikle en model, der simulerer denne barriere. Udviklingsaktiviteterne og de afledte services er delt op i 5 hovedområder.

Avanceret simulering af fordøjelse og absorption i mave-tarm kanalen:
Denne aktivitet indebærer produktion og oprensning af humane fordøjelses enzymer og samarbejde med teknikere om udvikling af et fysisk tyndtarms-segment, der kan absorbere relevante stoffer.

Analyse af lægemiddelstoffer i komplekse matricer:
Kvantitativ analyse af de aktive stoffer i komplekse matricer, som f.eks. delvist fordøjede måltider, er en velkendt udfordring i forbindelse med analyser af lægemiddel/bioaktive stoffer. Bioneer:FARMA vil derfor udvikle og udbyde avancerede metoder til monitorering af et lægemiddelstofs opførsel under simulerede mave-tarm betingelser.

Analyse af små molekylers fast fase egenskaber:
Bioneer:FARMA vil fokusere på udvikling af kvantitative og kvalitative analytiske metoder til at karakterisere den faste fase af et lægemiddelstof der er tilstede i et lægemiddel, samt hvordan denne ændrer sig i forbindelse med produktion eller frigivelse under fysiologisk relevante forhold. Vi vil derfor udvikle spektroskopiske metoder (f.eks. X-ray powder diffraction, X-RPD) til on-line monitorering af udfældning af små molekyler og den dannede faste fase under simulerede mave-tarm betingelser.

Stamcelle-baseret blodhjernebarriere (BBB) model:
I 2015 har Bioneer opbygget kompetencer til, at differentiere stamceller til både endothelceller og astrocytter. Endothelcellerne udgør den basale del af blod-hjerne-barrieren og astrocytter er essentielle støtteceller. Vi ønsker, at fortsætte denne aktivitet således, at en valideret robust model kan færdigudvikles og udbydes til virksomheder. Bioneer vil udbyde ydelser baseret på en laboratoriemodel, der simulerer den menneskelige BBB og som er baseret på Bioneer genererede stamceller. Aktiviteten omfatter optimering af protokoller til dyrkning af de forskellige celletyper, som vil indgå i transportmodellen, samt etablering og karakterisering af en stamcellebaseret BBB transport model, som besidder egenskaber, der kendetegner den humane BBB.

Formuleringsteknologier til forbedret behandling af geriatriske patienter:
Bioneer vil udbyde services vedrørende stabilisering af flere lægemiddelstoffer i den samme formulering, f.eks. mikropartikler. Projekter drejer sig endvidere om udvikling og udbud af coatning-metoder, der kan sikre at mikropartikler med mucuadhæsive egenskaber ikke nedbrydes under transit af mave-tarm kanalen

Budget:
2016: 3.600.000 kr.
2017: 3.600.000 kr.
2018: 3.600.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Skræddersyede mave-tarm modeller, analyseredskaber og formuleringsteknikker i lægemiddeludvikling

Nøgleord