Regenerativ medicin - stamceller til terapi og screening

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Det danske samfund og danske virksomheder får inden for kort tid et stort behov for adgang til teknologi og teknikker som sætter hospitaler og virksomheder i stand til at anvende og udnytte den regenerative terapis muligheder. De allerseneste års positive forsøg med stamcellebaseret behandling af dyr med f.eks. brud på rygsøjlen og igangværende hospitals- og virksomhedsbaserede kliniske fase 1 forsøg indenfor en række sygdomsområder har vist at regenerativ terapi er og især bliver en fremtrædende realistisk mulighed for sygdomsbehandling. Derudover vil stamcelleteknologi kunne dække virksomhedernes behov for specifikke celler til screening efter nye lægemidler og til f.eks. toksikologi.

GTS imødekommer disse behov ved at igangsætte en række aktiviteter der vil fremme udviklingen og anvendelsen af stamceller:

  • Udvikling af RNA-, protein eller organisk molekylebaserede teknologier og vækstmedieteknologier til styring af stamceller, herunder programmering af stamceller.
  • Nano- og mikro strukturerede polymer eller keramik overflader til vækst og differentiering af stamceller
  • Bioreaktor-teknologier til ekspansion af stamceller.
  • Udvikling af bionedbrydelige implantatmaterialer, herunder procedurer for implantation af implantater med celler i specifikke væv.
  • Udvikling af materialer eller overflader, der frigiver aktive komponenter som følge af et biologisk respons, herunder udvikling af responsive biopolymer systemer

GTS-nettet opbygger ny viden om stamcellebiologi, herunder muligheder for at styre stamceller, anvende stamceller i screening, anvende stamceller i klinikken, samt udvikle medier og materialer til stamceller, utensilier og implantater

GTS- institutterne vil via deres teknologiplatforme, deres internationale og deres nationale samarbejde med både biotek-, lægemiddel-, medicovirksomheder og universitetshospitaler være det naturlige omdrejningspunkt for rådgivning og overførsel af nye teknologier og muligheder for nye terapier til klinikken, samt anvendelse af stamcelleteknologier i virksomheder.