Regenerativ terapi og mammal celle teknologi - nye muligheder

Senest opdateret d. 1/3-2013
Bioneer
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Christian Clausen

Danske virksomheder efterspørger i stigende grad avancerede celleteknologiske ydelser i forbindelse med udvikling af lægemidler. I denne aktivitet opbygges kompetencer og viden, som er afgørende for at kunne tilbyde danske virksomheder, forskningsinstitutioner og hospitaler adgang til kvalificeret celleteknologisk rådgivning i Danmark i forbindelse med produkt- eller procesudvikling. Der bliver især fokuseret på fremstilling af patientspeficikke stamceller ved hjælp af såkaldt reprogrammeringsteknologi.Den nye teknologiske service som tilbydes virksomheder omfatter adgang til

  • bioproduktionsforbedring ved hjælp af nye teknikker til identifikation og sortering af celler, der anvendes til produktion af lægemidler
  • opskaleringsmetoder til fremstilling og kultivering af stamceller, herunder reprogrammerede stamceller
  • nye patientspecifikke sygdomsmodeller udviklet på baggrund af stamceller  

Hovedlinjerne i aktivitetsplanen er udvikling af 

  • nye processer til identifikation og sortering af produktionsceller og pluripotente stamcellepopulationer
  • nye skalerbare ekspansionsprocesser for stamceller
  • nye patientspecifikke sygdomsmodeller baseret på stamceller