Regionale Innovationsagenter version 2.0

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Der er stadigvæk alt for mange SMV’er som ikke er innovative og som ikke samarbejder med videninstitutioner. ”Innovationsagentprogrammet” skal derfor udbygges yderligere under et nyt program, som skal udvides til at omfatte hele Danmark.

Aktiviteter:

  • I fortsættelsen skal der videreudvikles modeller for at fremme en effektiv viden- og teknologiudnyttelse, som en drivkraft til at skabe innovation og vækst hos SMV’er i samarbejde med videninstitutioner.
  • Der skal gennemføres både individuelle forløb og forløb i virksomhedsnetværk, som understøtter hele innovationsprocessen og dermed sikre den relevante videnimplementering i den enkelte virksomhed.
  • For at øge effektiviteten af programmet skal der også arbejdes med modning af både Innovationskultur og innovationskompetencer hos de involverede SMV’er. Erfaringer har ligeledes vist, at der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer til en efterfølgende opstøttende facillitering af innovationsforløbet.

Identifikation af virksomheder med innovations potentiale. Behovsafdækning, teknologisk sparring. Eye-opener seminarer som motiverer/stimulerer SMV’er til at udnytte ny viden og nye muligheder. Netværksgrupper og teknologiske workshops. Udbygning af vidennetværk – og hjemtagning af viden. Facilitering og opfølgning på innovationsforløb.

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ane Buch
Søndag d. 26/4-09 kl. 13:55

Fuld opbakning, det er en rigtig god ide at videreudvikle innovationsagentordningen og også at gøre den landsdækkende. Hovedstadsregionens scorer fx kun middelkarakter på innovationsevne!!! Det er en stor samfundsmæssig udfordring at sætte fokus på de endnu ikke innovative virksomheder, så fortsæt med det opsøgende arbejde

Marlene Haugaard
Fredag d. 1/5-09 kl. 08:39

Ingen tvivl om, at der er et stort innovations- og vækstpotentiale i rigtig mange SMVer. Væksthusene er etableret netop for at arbejde med vækstpotentiale hos iværksættere og virksomheder, og det er helt oplagt at styrke den indsat med innovationsagenter i hele landet, også Hovedstadsregionen. Det er vigtigt, at samtænke ordningen med Væksthusene, så SMVerne netop oplever en sammenhængende indsats, og nemt kan finde rundt i de mange forskellige tilbud. Og det vil bare være herligt, at vi også i Hovedstaden kan henvise SMVerne til en facilitering af innovationsforløb i forlængelse af den vækstplan vi laver sammen med virksomheden. Godt initiativ.
mvh. Marlene Haugaard

Jens Roedsted
Tirsdag d. 5/5-09 kl. 14:53

Kære Marlene Hougaard. Tak for din kommentar. Vi er meget enige i betragtningen om en sammenhæng mellem de forskellige innovationstilbud og de forskellige aktørers tilbud til erhvervslivet. Denne sammenhæng – og samarbejde – gælder også for Innovationsagenterne. Et samarbejde som naturligvis også vil inkludere Væksthusene (og mange andre aktører).