Renere teknologi – hygiejneoptimerede overflader

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Hygiejne i dagligdagen – hvad enten det gælder produktionsudstyr eller i kontormiljøet - er vigtigt for menneskets velbefindende og sikkerhed i omgivelserne.

Hygiejneoptimerede overflader vil reducere rengøringstiden, og samtidig vil forbruget af rengøringsmidler blive reduceret ti l fordel for miljøet. Der er behov for udarbejdelse af vejledninger for anvendelse af hygiejneforbedrede overflader samt for automatisering af rengøringsprocesser. Derudover er der behov for videreudvikling af sensorer og analysemetoder til at afgøre, hvorvidt overflader er tilstrækkeligt rengjorte.

Udvikling af nye testmetoder, til at validere at rengøringskvaliteten er tilstrækkelig, vil sikre at arbejdsmiljøet forbedres på alle arbejdspladser. Støv og støj i omgivelserne er med til at forurene arbejdsmiljøet og resultere i mindre velvære på arbejdspladsen samt mere fravær i forbindelse med sygdom. Overflader i medarbejdernes omgivelser skal optimeres, således at de er nemme at rengøre i dagligdagen.

Der vil blive opbygget ny viden hos de små og mellemstore virksomheder om, hvordan de opnår en forbedret hygiejne på deres arbejdsplads, hvilket sikrer et optimalt arbejdsmiljø. Samtidig vil der blive opbygget viden om, hvordan rengøringsprocedurer optimeres. GTS-institutterne vil få videreudviklet metoder og værktøjer til risikovurdering af produktions- og arbejdsmiljø og derved være styrket til rådgivning af private og offentlige aktører på hygiejneområdet.

Arbejdet vil styrke GTS-institutternes grundlag for rådgivning af myndigheder og virksomheder om sammenhængen mellem hygiejne, velfærd og sygelighed. Myndigheder og virksomheder vil få et forbedret beslutningsgrundlag i forbindelse med valg af materialer og inventar til indretning af arbejdsplads og produktionsmiljø, vurdering af rengøringstiltag- og rengøringsstrategi samt betydningen af hygiejnestatus og dens multifaktorielle indvirkning.