ResourceLAB – Industriel anvendelse af bio- og affaldsbaserede råvarer

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Klima og miljø og Materialeteknologi
Trine Erdal
Chef, Forretningsudvikling

FORCE Technology vil – med aktiviteten ’ResourceLAB’ - understøtte en industriel anvendelse af bio- og affaldsbaserede råvarer med fokus på plast. I samarbejde med værdikædens aktører vil vi demonstrere løsninger, udforske egenskaber og anvendelsesmuligheder med det formål at udnytte ressourcerne bedst muligt og fremme udviklingen af bæredygtige produkter.

Aktivitetsplanen skal bidrage til at udforske, fremme og skabe forudsætninger for industriel anvendelse af genanvendt plast. Vi vil etablere et udviklings- og prøvningslaboratorie (ResourceLAB) målrettet virksomheder, der vil udforske mulighederne for at anvende genbrugsplast fra såvel industri som husholdninger i deres produkter.
Aktivitetsplanen omfatter en række test- og demonstrationsprojekter kombineret med en række udviklingsaktiviteter, der har til formål at opbygge specialiseret viden omkring nedbrydning af materialer, polymertypers kompatibilitet, muligheder for forædling af affaldsbaserede råvarer mv. Aktivitetsplanen vil danne grundlag for etablering af et nationalt ResourceLAB for industriel anvendelse af affaldsbaserede plastmaterialer og produkter.

Budget:
2016: 1.900.000 kr.
2017: 1.900.000 kr.
2018: 1.900.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  ResourceLAB – Industriel anvendelse af bio- og affaldsbaserede råvarer

Nøgleord