RFID (elektroniske stregkoder)

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Automatiseringer gennem anvendelsen af intelligente løsninger og teknologier. ”Seamless integration” er en af vejene til øget effektivitet og produktivitet, hvor flere teknologier bringes i samspil for at opnå innovative muligheder med vægt på danske SMV’er i specielt brancher med mange SMV’er. Integration og ’plug-and-play’ baseret på internationale (udviklede) standarder vil være løftestangen for mange små og mellemstore virksomheder.

Kvalitetssikring og sporbarhed er begreber, som af mange aktører i f.eks. farmaka- og fødevarebranchen mødes med en vis skepsis. Sporbarhedssystemer behøver ikke at være komplicerede eller komplekse. Det bedste system er det, der naturligt indgår i de normal driftsrutiner, hertil kommer, at der i tiden er udviklet en række IKT-teknologier, der kan hjælpe med til at automatisere nogle af de mere besværlige og administrative opgaver i processerne. I øjeblikket registreres forskellige typer af oplysninger i de forskellige led i forsyningskæder – uden at det er muligt at binde disse informationer sammen. Sagen er, at der anvendes forskellige identifikationsteknologier i de forskellige led i kæden. Selv i de forsyningskæder, hvor man anvender samme tilgang, er der forskelle f.eks. LF-RFID på dyret, HF-RFID på slagteriet og UHF-RFID i logistik og distribution

’IKT-i-alting’ visionen skal løfte opgaven i et samspil mellem forskellige teknologier (barcodes, 2D-barcodes, Visio-teknik, biometri, RFID, e-business, wireless) på tværs af værdi- og forsyningskæder, hvor offentligt-privat samarbejde bringes i spil. Sikkerhedsaspektet skal indtænkes og indbygges som en naturlig del af løsninger, hvor mulighederne i en åben og global handel og transport udnyttes uden at gå på kompromis med fleksibiliteten. Aktiviteterne vil omfatte afprøvning af nye innovative anvendelsesområder for stregkoder eller RFID i samarbejde med danske virksomheder og universiteter såsom e-læring og kommunikation i forsyningskæden om kemikalier og deres risici, håndtering, miljømærke og CO2-footprint.

På grundlag af disse aktiviteter og den opbyggede viden vil GTS nettet udbyde services, herunder rådgivning vedrørende udnyttelse af RFID til automatiseringer og sporbarhed indenfor forskellige domæner.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 23:45

Her er tale om vidensopbygning på bagkant og der tilbydes tilsvarende bredt i de private vidensvirksomheder.
Indgår GTS'er i ovennævnte aktiviteter vil det være i helt eller delvist direkte i konkurrence med de service og teknologi tilbud som allerede er tilstede fra private videns-og teknologi-virksomheder.
Virksomheder der i dag tilbyder at stille viden til rådighed eller udvikle tilsvarende løsninger er f.eks Prevas, Develco og Datarespons.