Risiko- og sikkerhedsstyring i udvikling og godkendelse af elektroniske produkter

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi, Klima og miljø og Sundhed & fødevarer
Henrik Hassing
Technical Vice President

Et generelt paradigmeskifte indenfor Risiko- og sikkerhedsstyring for elektriske produkter truer virksomhedernes markedsadgang. FORCE Technology vil i samarbejde med industri og universiteter skabe nye ydelser til ´Produktgodkendelse i første forsøg´.

Risiko- og sikkerhedsstyring for elektriske produkter handler om at kontrollere og minimere risici for såvel mennesker som miljø og ejendom. Nye standarders krav til passende implementering af risiko- og sikkerhedsstyring er en stadigt større udfordring for virksomhederne og komplicerer produktudvikling og produktgodkendelser. Samtidig truer nye standarder med krav om bæredygtigt design. Mangel på overensstemmelse hindrer i begge tilfælde potentielt markedsadgang.

FORCE vil med denne aktivitet skabe specifikke, digitaliserede (hvor relevant) værktøjer, løsningsorienteret vejledning samt en palette af prøvningsmetoder til understøttelse af virksomhedernes udviklings- og godkendelsesprocesser. Det overordnede mål med aktiviteten er, at FORCEs kunder opnår ´Produktgodkendelse i første forsøg´ og afledt heraf oplever øget konkurrenceevne baseret på global markedsføring af bedre, sikrere og bæredygtige produkter – til tiden.

Som et eksempel på en planlagt ydelse, vil medlemmer af FORCEs klubber efter aktiviteten kunne leje sig ind på faciliteter og få én-til-én sparring med eksperter i et ´test selv´ miljø. Et andet eksempel er en digitaliseret ydelse i form af et ´trin-for-trin´ værktøj, som integrerer udvikling og godkendelse i et tidssvarende, agilt format og tilbyder vejledning med konkrete eksempler og understøttelse af dokumentationsflow, som sikrer, at standardernes krav kan imødekommes effektivt.

Inddragelse af virksomheder og samarbejde med brancheorganisationer og innovationsnetværk indenfor målgruppen Medico, vedvarende energi samt måle- og procesindustri skal belyse de aktuelle udfordringer. Samarbejdet skal danne grundlag for specificering, optimering og afsluttende validering af de ydelser, aktiviteten tilvejebringer. Dette blandt andet via konkrete democases.

Budget:
2019: 2.765.000 kr.
2020: 2.765.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Risk- og Safety management for elektroniske produkter

Nøgleord