Risiko/behovsstyrede kalibreringsstrategier (RiskKal)

Senest opdateret d. 9/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Michael Møller Nielsen
Afdelingschef

Nye kalibreringsstrategier for måleudstyr kan bane vejen for væsentlige besparelser på vedligeholdelsesbudgettet. FORCE Technology vil opbygge services, der kan sætte kalibrering og vedligehold i system ud fra en risiko/behovsstyret tilgang.

Vedligeholdelse af måleudstyr er forbundet med betydelige omkostninger. Ofte kalibreres udstyr ikke efter behov, men efter anbefaling fra leverandøren, ’pr. automatik’, eller i hht. regler, når det gælder forbrugsmålere. Deregulering inden for instrumenter til måling af forbrug har betydet, at det i fremtiden i vid udstrækning vil være op til instrumentejeren selv at sikre, at måleren måler korrekt. Det har skabt behov for udvikling af nye strategier og metoder til egenkontrol. Som uvildig aktør, med mange års erfaring inden for kalibrering af procesudstyr og målere, vil vi opbygge digitale værktøjer, der skal hjælpe danske virksomheder med at fastlægge det optimale niveau for vedligeholdelse af måleudstyr under hensyntagen til sikkerhed og økonomi.

 

Referencer: 

Nøgleord

51 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Evan Stokkebæk (Ingeniør, DIN Forsyning)
Fredag d. 20/4-18 kl. 09:18

DIN Forsynings DANAK akkrediterede målerlaboratorium anvendes udover at kalibrere/driftskontrollere og reverificere målere også som rådgivere af andre forsyninger til opbygning af et "acceptabelt" stikprøveprogram med baggrund i den gældende lovgivning.
Målerlaboratoriet har således et stort behov for hele tiden at være ajour med den nyeste lovgivning samt være orienteret omkring evt. nye tiltag der er under udarbejdelse.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:53

Hej Evan Stokkebæk
Tak for din kommentar.
Med vores RISKKal projekt ønsker vi at hjælpe de danske metrologi SMvere med støtte til egenkontrol m.m.

Vi hører gerne fra jer, hvis I har forslag til tilføjelser til aktiviteten.

Flemming Jensen (Sektionsleder, HOFOR)
Fredag d. 20/4-18 kl. 09:43

HOFOR A/S har stor interesse, i at kunne dokumentere korrekt målinger af deres afregnings måler, samt have et egenkontrol system, der som minimum lever op til gældende lovgivning.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:54

Hej Flemming Jensen
Vi er glade for at kunne hjælpe HOFOR men også de mange SMVere som får brug for hjælp med egenkontrol.
Dette RiskKal projekt vil i høj grad kunne hjælpe jer og de danske SMVere.

Brian Truegaard (Teamleder, VandCenter Syd as)
Fredag d. 20/4-18 kl. 20:55

VandCenter Syd as er et vand og spildevandsselskab, med egenproduktion af gas. Danmarks 3. største forsyning, placeret i Odense, med over 200 ansatte.
Med over 52000 vandmålere ude ved forbrugerne er det vigtigt at vi beholder den høje standart vi har med kontrolsystem, så vi kan dokumentere og hjælpe forbrugerne bedst muligt, i alle sager. Derfor støtter vi op om en udvikling på dette område

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:57

Hej Brian Truegaard
Tak for jeres støtte til vores projektforslag.
En virksomhed som jeres med 200 ansatte og med 52000 vandmålere har naturligvis behov for at have den højeste standard med kontrolsystem, og vi er glade for at vores projekt kan hjælpe jer og andre SMVere.

Brian Ramsgaard (Kvalitetschef, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 14:50

Midtfyns Vandforsyning er et forbrugerejet forsyningsselskab med eget DANAK akkrediteret målerlaboratorium.
Som forsyningsvirksomhed er vi interesseret i at sikre forbrugerene en retfærdig og korrekt afregning. Derfor har vi behov for klare retningslinjer for, hvorledes vi gennemfører kalibreringer i forbindelse med egenkontrol på en driftsøkonomisk optimal måde, således at forbrugernes sikkerhed bliver tilgodeset uden unødige omkostninger og vi samtidigt lever op til gældende regler.
En frivillig smiley-ordning vil give forbrugerne tryghed for at deres forsyningsselskab eller boligselskab har styr på sin løbende egenkontrol af forbrugsmålere.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:00

Hej Brian Ramsgaard
Tak for støtten til vores projekt.
Vi mener også selv, at den frivillige Smiley ordning som FORCE Technology vil tilbyde kan hjælpe jer og andre SMVere.
Mvh Michael Møller Nielsen

Helle Pernille Hansen (Fagleder - Måler, Aarhus Vand)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 22:27

Aarhus Vands kerneforretning er at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder mod klimaforandringer og beskytte grundvandet. Aarhus Vand har i alt 350.000 privat- og erhvervskunder og forsyner heraf 270.000 med drikkevand.
Aarhus Vand er et førende vandselskab, når det gælder viden, teknologi og udvikling af bæredygtige løsninger til fremtidens vandforsyning. Vi synes det er et godt projekt og håber på at det bliver gennemført.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:02

Hej Helle Pernille Hansen.
Tak for jeres støtte til vores projekt.
Vi håber også selv at projektet bliver gennemført, da det kan hjælpe de mere end 2500 danske forsyninger med at få sikkerhed, viden og udvikling inden for egenkontrol og lovgivning.
Mvh Michael Møller Nielsen

Søren Lang (Produktgruppechef, Kamstrup.dk)
Mandag d. 30/4-18 kl. 16:32

Hos Kamstrup ser vi, som producent af forbrugsmålere, et stort potentiale i RiskKal, som er en innovativ tilgang til at reducere vedligeholdelsesomkostningerne på en intelligent og kvalificeret måde, uden at lade kvaliteten i stikken. Vi ser med interesse frem til at få startet RiskKal projektet.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 12:39

Hej Kamstrup
Vi er glade for, at I ser et stort potentiale i vores projekt.
Vi mener også, at vi her får en innovativ tilgang, uden at lade kvaliteten i stikken.
Mvh Michael Møller Nielsen

Danny Le (Chief Metering & Allocation Eng, INEOS Oil & Gas)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:03

Hos INEOS Oil and Gas (Tidligere DONG ) har vi mange forskellige måletyper. Vi har måler til olie, gas, vand, sand og multifase måler (alle faser). For os vi har ikke så mange måler og da vi skal leve op til myndighedskrav og forpligtelse til vores partner skal vores målene tjekke og verificere efter standarder og procedurer, som er specificeret hvordan og hvorledes målene skal operere og vedligeholde og vi bliver auditeret en gang om året. Jeg supporterer projketet da en tydelig tendens der peger i retning af en de-regulering af flere områder og dermed vil der opstå et stigende behov for risiko/behovstyret kalibrering, der kan håndteres systematisk.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 4/5-18 kl. 13:57

Hej Danny Le
Tak for din støtte.
Vi er enige i, at der er en de-regulering på flere områder, og det er bl.a. derfor vi ønsker dette projekt som kan hjælpe med risiko/behovstyret kalibrering og kontrol.
Mvh Michael Møller Nielsen

Kenneth Petersen (Director R&D, Laboratory and Test, Danfoss)
Mandag d. 7/5-18 kl. 10:44

Dette er helt klart et område der har interesse for Danfoss.
Mvh. Kenneth

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:44

Hej Danfoss
Tak for jeres støtte,.
Det er meget fint, at det har jeres interesse.

Mvh Michael Møller Nielsen

Filip Oehlenschläger (Maskinmester, Bornholms El-Produktion)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 08:49

Det er vigtig for Bornhoms Energi og Forsyning at have adgang til en kompetent, nærværende og opdateret service.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:39

Hej Filip Oehlenschläger (Maskinmester, Bornholms El-Produktion)

Tak for jeres støtte, vi er glade for at det er et projekt som har jeres interesse.

Mvh Michael Møller Nielsen

Henrik H.R. Fournais (Servicechef, Endress+Hauser A/S)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:32

Som storleverandør af procesinstrumentering, samt vedligeholdelse, kalibrering og justering af vores produkter, stilles vi ofte spørgsmålet; ”hvor tit skal det kalibreres og vedligeholdes?”
Spørgsmålet er især relevant, når konsekvensen af en fejlmåling strækker sig dybere ind i processen og giver indirekte økonomisk bagslag. Hvis ikke målepunktet er reguleret efter lovbestemmelser om kalibreringsintervaller, som i forvejen nok ikke beror på statistiske data, men snarer den menneskelige tilbøjelighed til at fastsætte sådanne intervaller i halve eller hele år, så opstår udfordringen for os som leverandører, og fra kunden set, rådgiver.
Spørges der til anbefalinger om periodisk vedligehold, så har vi som leverandører statiske data der understøtter vores rådgivning herom, nemlig instrumentdata for MTBF = MTTR + MTTF
Denne er dog ikke endegyldig, men kan anvendes i kundens egen konsekvensberegning.
Søges der rådgivning til kalibreringsintervaller, mener jeg man som leverandør skal afstå helt fra denne subjektive rådgivning, og i stedet lade den bero på kundens egen konsekvensberegning – hvad betyder det for jer, hvis målingen afviger fra MPE? Hvor tit dét så skal kontrolleres afhænger vel af mange faktorer; anvendelseshyppighed, proces-aggressivitet, omgivelser m.m. - og netop her kan der opbygges applikationsspecifikke statiske datagrundlag, som retfærdiggøre slutbrugerens egne intervalspecifikationer.
Kan vi dele denne viden effektivt på kryds af virksomhederne, ser jeg et stort potentiale i en samlet økonomisk gevinst på vedligeholdelsesomkostningerne i de danske virksomheder. Jeg hilser derfor jeres tiltag et stort velkommen :o)

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:40

Hej Henrik H.R. Fournais (Servicechef, Endress+Hauser A/S)

Det er præcis de punkter du nævner vi ønsker af få afdækket på en evidensbaseret baggrund.
Et værktøj hvor netop data fra leverandøren, brugerens behov samt økonomiske faktorer alle tages i betragtning, når kalibreringsinterval bestemmes, vil efter vores overbevisning komme alle til gode.
Et stærkt samarbejde mellem brugere leverandører/producenter, serviceudbydere, rådgivere og myndigheder vil sikre et værktøj med store anvendelsesmuligheder.
Vi er glade for Jeres opbakning til projektet og netop leverandørens tilgang til dette emne.
Et bredt samarbejde med fokus på vidensdeling vil effektivt kunne erstatte den subjektive vurdering du med rette nævner i din kommentar

Mvh Michael Møller Nielsen

Lars Rune Ellehaven (Senior Metering Engineer, TOTAL (Tidl. Maersk Oil))
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:29

TOTAL i Danmark producerer dagligt og kontinuerligt olie, gas og vand via offshore installationer i Nordsøen. Produktionen måles, reguleres, overvåges og registreres af et stort antal flowmålere. Vedligehold af målerne indgår i en planlagt forebyggende vedligeholdsstrategi der - for en stor dels vedkommende - er baseret på fastlagte tidsintervaller der igen er baseret på erfaring.
Med et ønske om til stadighed at optimere og rationalisere vor vedligeholdsstrategi, imødeses udvikling af metoder og procedurer der baserer sig på målerens egentlige tilstand. Dette vil formodentligt medføre en forlængelse af vedligeholdsintervallerne og en deraf følgende besparelse.
Vi ser frem til RiskKal.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:58

Hej Lars Rune Ellehaven (Senior Metering Engineer, TOTAL (Tidl. Maersk Oil))

Vi er glade for TOTAL bakker op om dette projekt.
At kunne forlænge vedligeholdelsesintervaller er i alle slutbrugeres interesse, da dette i sidste ende vil øge konkurrenceevnen for danske virksomheder.
Enhver forlængelse vil dog altid være forbundet med risiko – vi ser frem til at arbejde med afdækning af de relevante risici og udviklingen af det rette værktøj.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Anita Petersen (Teamkoordinator, Lolland Forsyning)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:25

Lolland Forsyning A/S har en stor interesse, i at kunne dokumentere korrekt målinger af deres afregnings måler, der som minimum lever op til gældende lovgivning. Generelt er vi glad for at have adgang til kompetente medarbejder der giver en nærværende og opdateret service.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:09

Hej Anita Petersen (Teamkoordinator, Lolland Forsyning)

Tak for din støtte til projektet
At kunne levere korrekte målinger uden for høje vedligeholdelsesomkostninger er præcis formålet her.
Forsyningsvirksomheder har ingen interesse i for meget vedligehold og det har brugerne naturligvis heller ikke.
På rigtig mange områder bestemmes kalibreringsintervaller i dag alene på tid, en pragmatisk løsning, der desværre ikke altid giver mening, hverken for forbruger eller leverandør/forsyningsvirksomheden.
Vi glæder os til at få alle de relevante faktorer med i processen og til virksomhedernes input til projektet.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Peter Blinksbjerg (Kvalitetschef, Amager Resource Center)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:58

Amager Resource Center er et af de mest moderne affaldfyrede værker i Europa, og vi har over 2500 målepunkter på anlægget, så en intelligent og effektiv procedure for kalibreringsintervaller er helt klart en vigtig del af vedligeholdelsen af vores anlæg. Det beskrevne projekt kan derfor blive til gavn for os - selvom beskrivelsen af den praktiske implementering godt kunne være tydeligere.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:26

Hej Peter Blinksbjerg (Kvalitetschef, Amager Resource Center)

Vi er glade for at projektet kan blive til gavn for Amager Ressource Center.
Beskrivelsen af implementeringsdelen i projektet vil blive yderligere tilpasset i dialogen med brugerne – det er essentielt for os at dette bliver ”brugernes værktøj”, uanset om man er slutbruger, servicevirksomhed, leverandør eller producent.
Vi er sikker på at netop effektiviteten vil kunne øges ved en risiko/behovstyret tilgang.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Jesper Høy (Adm. direktør, DANAK)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:17

Også akkrediteringsstandarderne arbejder nu med en risikobaseret tilgang, også til kalibrering. Der vil således være behov for bedre værktøjer hertil og viden herom, både hos laboratorierne og hos brugerne af akkrediteret kalibrering.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:42

Hej Jesper Høy

Tak for din kommentar.
Vi er glade for DANAK bekræfter behovet for bedre værktøjer og viden på dette område.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Berit Nielsen (Projektleder, ARGO i/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:35

ARGO er dybt afhængige af vores mange måler / målinger og det har derfor stor betydning for os at have adgang til kalibreringsydelser og strategier herfor.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:42

Hej Berit Nielsen (Projektleder, ARGO i/S)

Tak for din støtte og for netop at præcisere hvor afhængige ARGO (og med sikkerhed mange andre virksomheder) er at de mange målinger på et procesanlæg.
At definere den rette kalibreringsstrategi er af stor betydning og følgevirkninger ved den forkerte strategi vil være forbundet med unødige risici.
Med fokus på risiko og behov, i dialog med brugerne, kan sikkerhed og effektivitet øges – til fordel for alle.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Tom Rask (Driftsleder , Mariagerfjordvand A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:12

Hos Mariagerfjordvand A/S er vi dybt afhængige af at vores procesudstyr såsom flowmålere niveaumålere og andet måleudstyr til analyser/onlinemåling til enhver tid at kalibreret korrekt. Så derfor et det vigtig for hos at der forskes i kalibrerings metoder og udvikling af nye målemetoder i denne branche.

MVH. Tom Rask

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:51

Hej Tom Rask (Driftsleder , Mariagerfjordvand A/S)

Tak for din support til projektet.
Med en øget automatisering af vitale funktioner i vores samfund, herunder spildevandshåndtering og vandforsyning, vil afhængigheden af procesmåleudstyr stige.
RiskKal projektet vil holde fokus på dette og sikre danske virksomheder har bedre mulighed for at optimere sin drift, uden at gå på kompromis med sikkerhed og miljø.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Claus Carlsson (Driftleder, Norfors)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:25

Dette er helt klart et område der har interesse for Norfors, da en effektiv procedure for kalibreringsintervaller er en vigtig del af vedligeholdelsen af vores anlæg, for at sikre vores kunder en stabil varmeleverance.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:00

Hej Claus Carlsson (Driftleder, Norfors)

Tak for din kommentar – vi er glade for at dette har interesse for Nordfors.
Ofte undervurderes vigtigheden af kalibrering når der udarbejdes en vedligeholdelsesplan, kalibrering er jo ofte usynlig.
Dermed er kalibrering også tit forbundet med ”usynlige” risici, der kan udfordre den stabile varmeleverance der naturligvis er et fokuspunkt for Nordfors.
Disse ”usynlige” risici vil blive synlige i projektet og sammenholdt med den enkelte virksomheds behov.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Michael Larsen (Projektleder, Dansk Gasteknisk Center A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:10

Nye kalibrerings- og vedligeholdelses strategier kunne især for store gasmåler være en mulighed. DGC vurdere at gasselskaberne kunne have stor glæde at have sådanne værktøjer.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:34

Hej Michael Larsen (Projektleder, Dansk Gasteknisk Center A/S)

Tak for din støtte.
Vi er også sikre på at DGC vil have stor glæde af et sådant værktøj.
Ved aktivt at kunne bestemme de forskellige faktorers (herunder sikkerhed og økonomi) indflydelse bliver værktøjet fleksibelt og dermed brugbart for alle brancher.
Det er klart at store gasmålere ofte ”håndterer” et andet økonomisk niveau end andre typer målere – derfor vil økonomi have en væsentlig større påvirkning i valget af kalibreringsinterval.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Gert Jørgensen (Test & Certification Manager , Siemens A/S Flow Instruments)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:51

For os som producenter af flowmålere til afregningsformål har vi hidtil kunnet promovere vore produkter I ind- og udland med reference til de Danske verifikationsregler, som vore produkter er designet til at honorere. Flere lande har faktisk set Danmark og de Danske regler som Benchmark på dette område. Efter at SIK har besluttet at lave reglerne om, er det vigtet at de bliver afløst af noget tilsvarende eller bedre, der er tilpasset de nuværende muligher. Vi bakker derfor op om RISKKal projektet, der lyder interessant. Som producent vil vi kunne fremstå som en kompetent partner hvis vi også kan rådgive om risikobaserede kalibrerings strategier, med reference til hvad man gør I Danske virksomheder og I det offentlige Danske forsyningsnet.
MVH
Gert Jørgensen

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:21

Hej Gert Jørgensen (Test & Certification Manager , Siemens A/S Flow Instruments)

Tak for opbakningen til RiskKal.
Det er klart at vi, præcis som du påpeger, mener Danmark fortsat skal stå stærkt på dette område. Vores tilgang er netop at få alle parter med i dette projekt, uanset om det er et mindre vandværk, en producent eller en myndighed.
Ved at samle den store viden der er på området er vi overbeviste om at RiskKal kan anvendes til netop det formål du beskriver.
Med en evidensbaseret platform udviklet i Danmark kan vi øge sikkerhed og reducere driftsomkostninger for brugerne og samtidig forbedre danske virksomheders konkurrenceevne i udlandet.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Per Danielsen (Direktør, PD-AUTOMATION ApS)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:19

PD-AUTOMATION støtter helt klart op om RISKKal projektet og synes det lyder meget interessant.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:05

Hej Per Danielsen (Direktør, PD-AUTOMATION ApS)

Tak for støtten til projektet.
Vi sætter stor pris på at så mange forskellige aktører kan se behovet for netop dette projekt.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Henryk Stawicki (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:30

Dansk Standard ser det som et godt projekt

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:10

Hej Henryk Stawicki (Seniorkonsulent, Dansk Standard)

Vi er glade for at Dansk Standard ser positivt på dette projekt.
Vi ser frem til en god dialog omkring projektet, så vi sammen kan styrke danske virksomheder.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Henryk Stawicki (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:30

Dansk Standard r det som et godt projekt

Peter Christiansen (Driftschef)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:22

Hej
Strategier og servicekontrakter for løbende vedligehold på flere typer målinger i forbrændings branchen imødeses
Mvh. Peter Christiansen

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:10

Hej Peter Christiansen (Driftschef)

Tak for din støtte. Vi er glade for at få bekræftet at forbrændingsbrachen imødeser dette tiltag.
Den rette kalibreringsstrategi vil være et vigtigt værktøj til at reducere omkostninger og sikre høj ”oppe-tid” – det er præcis det værktøj vi ønsker at udvikle sammen med danske virksomheder.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Thue Lindballe (Laboratory Manager, Apator Miitors ApS)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:23

Apator Miitors ApS develops state of the art water and heat consumption meters. We support this initiative and will have great interest in what new doors it will open for the water and heat business in Denmark.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:16

Dear Thue Lindballe (Laboratory Manager, Apator Miitors ApS)

Thank you for supporting this project. We are confident that RiskKal will be a great help for producers of consumption meters as well. Based on risc evaluation and statistic data you will be able to advise users/customers when it comes to maintenance and calibration intervals.

Best regards Kasper Brix Adsersen

Anna Radoor Abrahamsen (Specialkonsulent, Teknisk sagsbehandling, Sikkerhedsstyrelsen)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:52

Det metrologiske område i Danmark er i konstant udvikling på nye målertyper, anvendelse af målere og metoder til at sikre og opretholde høj forbrugersikkerhed.
Sikkerhedsstyrelsen støtter fuldt ud Force Technologys forslag. Vi finder det af væsentlig betydning, at udvikle metoder til kalibrering, digitalisering samt sikring og dokumentering af korrekte målinger.
Sikkerhedsstyrelsen lægger stor vægt på, den opnåede viden formidles på et højt niveau via undervisning, temadage og deltagelse i standardiserings arbejde og derigennem medvirke til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:31

Hej Anna

At have Sikkerhedsstyrelses fulde støtte til RiskKal har stor betydning - tak for det.
Vi ser frem til et godt samarbejde omkring projektet.
Usikkerheden ved deregulering af flere områder, kan med RiskKal blive erstattet af en sikker evidensbaseret strategi, der vil være tilpasset den enkelte industri og de funktioner udstyr udfylder i de enkelte processer.
Sikkerhed dækker over rigtig mange forskellige faktorer der kan/vil spille ind i fastsættelsen af vedligeholdelses/kalibrerings-intervaller, værktøjet skal gøre dette mere gennemsigtigt og reducere antallet af subjektive vurderinger.
Derudover vil den vidensdeling der følger med projektet, styrke danske virksomheder og eksport, samt stille danske forbrugere stærkere som følge af klare anbefalinger til vedligehold.
Vi ser en stor interesse for mange forskellige virksomheder i at "få et " værktøj alle kan anvende og/eller henvise til.
Samarbejde på tværs af virksomheder, brugere, myndigheder, rådgivere... vil sikre et enestående værktøj.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Rudi krupsdahl (Installatør, TREFOR Vand A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:21

TREFOR har installeret ca. 220.000 fjernaflæste målere i år 2010, og det er vigtig at målerparken holdes konstant i topform- uanset alder, så vi kan sikre vores kunder korrekt målinger.
Vi følger derfor udviklingsprojektet med stor interesse.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:32

Rudi Krupsdahl (Installatør, TREFOR Vand A/S)

Vi er glade for TREFOR´s store interesse i projektet.
Med det antal målere du nævner er det klart at den rette kalibreringsstrategi vil have stor indflydelse på økonomien .
Præcis det med en relation mellem økonomi og forbrugersikkerhed er hjørnesten i projektet.

Mvh Kasper Brix Adsersen