Risiko/behovsstyrede kalibreringsstrategier (RiskKAL)

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Optimering af kalibreringsintervaller på måleudstyr kan give besparelser på vedligeholdelsesbudgettet. Udviklingen af nye risiko/behovsstyrede kalibreringsstrategier skal understøtte virksomhedernes egenkontrol.

Vedligeholdelse af måleudstyr er forbundet med betydelige omkostninger. Ofte kalibreres udstyr ikke efter behov, men efter anbefaling fra leverandøren, pr. automatik eller iht. regler, når det gælder forbrugsmålere. Deregulering indenfor instrumenter til måling af forbrug betyder, at det i fremtiden i vid udstrækning vil være op til instrumentejeren selv at sikre, at måleren måler korrekt. Det har skabt behov for udvikling af nye strategier og metoder til egenkontrol. Som uvildig aktør med mange års erfaring inden for kalibrering af procesudstyr og målere, vil FORCE Technology opbygge digitale værktøjer, der skal hjælpe danske virksomheder med at fastlægge det optimale niveau for vedligeholdelse af måleudstyr under hensyntagen til sikkerhed, risiko og økonomi. Værktøjer udvikles i samarbejde med to primære målgrupper, hhv. forsynings- og energiselskaber og fremstillingsindustrien med fokus på life science og fødevarer.

Budget:
2019: 2.762.500 kr.
2020: 2.762.500 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Risiko/behovsstyrede kalibreringsstrategier (RiskKal)

Nøgleord