Risikovurdering af kemikalier

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Virksomhederne har brug for at kunne sikre og dokumentere, at deres kemikalier kan produceres og anvendes uden risiko for sundhed og miljø. Dette behov er blevet yderligere aktualiseret med den nye kemikalielovgivning REACH. Myndighedernes krav om at minimere antallet af undersøgelser med dyr har dernæst gjort det presserende at udvikle og standardisere in vitro og in silico test (fx. QSAR).

For at opfylde virksomhedernes behov foreslås aktiviteter, som omfatter udvikling af metoder, modeller og IT-værktøjer, som supplerer den igangværende udvikling på europæiske plan bl.a. relateret til REACH. Det tilsigtes, at der etableres IT-værktøjer, som kan sammenkobles med anerkendt, frit tilgængeligt software fx Kemikaliagenturets IUCLID5 database og IT-værktøj til kemikaliesikkerhedsvurdering. Der vil blive arbejdet med udvikling af metoder og værktøjer, som kan anvendes til risikovurdering af stofblandinger og artikler i samarbejde med udvalgte virksomheder. Udvikling af rapporteringsformater i form af eksponeringsscenarier til sikkerhedsdatablade vil være inkluderet i aktiviteterne. På in vitro området foreslås aktiviteter, der omfatter videreudvikling af test, der er baseret på dyreceller, humane celler og dyreembryoner. QSAR-modeller til forudsigelse af økotoksikologi, toksikologi og biologiske aktivitet er et område i hastig vækst global. GTS- institutterne vil indsamle ekspertviden inden for området og bl.a. arbejde med operationalisering af OECDs QSAR ’toolbox’ til brug for danske virksomheder.

Danske virksomheder vil få viden og værktøjer, som kan smidiggøre arbejdet med registrering under REACH og anden tilsvarende lovgivning. GTS-institutterne vil få videreudviklet metoder og værktøjer til risikovurdering samt styrket netværket til eksperter i ind- og udland.

Aktiviteterne vil forbedre danske virksomheders forudsætning for arbejde med risikovurdering. Videreudvikling af in vitro test og QSAR vil reducere omkostningerne på testområdet. Aktiviteten vil endvidere styrke erhvervslivets og GTS-institutternes arbejde med substitution og nedbringelse af miljøets negative sundhedseffekter.