Risikovurdering af nye vækstteknologier

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Problemerne som opstår, når ny teknologi ikke udvikles og implementeres i samspil med de humane risikofaktorer, er kendte. Både GMO diskussionen og senere hele nano-debatten har skabt usikkerhed og unødige risici i forhold til implementering af ny teknologi. Den teknologiske udvikling er altid foran eksisterende industristandarder og er derfor en barriere for udvikling af nye produkter. Bedre udnyttelse af værktøjer til risikovurdering kan lukke en del af dette hul og forkorte ”time to market” for nye højteknologiske produkter. Det er derfor vigtigt, at generel implementering af ny teknologi fra starten tager behørige hensyn til eventuelle risici. Eksempler på ny teknologi der indeholder risici som ikke er indeholdt i kendte industristandarder: mobile robotsystemer, elbiler, bioethanol, brændselsceller og nanoteknologiske forbrugerprodukter, som kan være skadelige og sygdomsfremkaldende.

For at opfylde virksomhedernes behov foreslås aktiviteter, som omfatter udvikling af metoder, modeller og værktøjer, som kan bringes i anvendelse allerede i de tidlige faser af implementering og afprøvning af ny teknologi. Der forventes gennemført aktiviteter, der hjemhenter international ekspertviden til Danmark inden for risikovurdering og risikostyring. GTS-institutterne vil bl.a. arbejde med operationalisering af ’toolboxes’ til brug for danske SMV’er.

Danske virksomheder vil få viden og værktøjer, som kan sikre, at markedsintroduktion ikke strander på uforudsete sundhedsrelaterede problemer for brugerne. GTS-institutterne vil få videreudviklet metoder og værktøjer til risikovurdering samt styrket netværket til eksperter i ind- og udland.

Aktiviteterne vil forbedre danske virksomheders forudsætning for arbejde med risikovurdering og hjælpe med til hurtigere og mere sikre markedsintroduktioner af produkter baseret på nye teknologier. Aktiviteten vil endvidere styrke erhvervslivets og GTS-institutternes arbejdet med nedbringelse af miljøets negative sundhedseffekter.