Road pricing teknologier

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Road-pricing temaet herunder Citylogistik skal medvirke til at understøtte innovation i kommuner og virksomheder samt styrke udviklingen af nye teknologier. Vi står på kanten af mulighederne for indførelse af nye ”road-pricing” løsninger, og har i dag den løsning, som de fleste kender fra Bro-bizz’er til Storebælt- og Øresundsforbindelserne. Det er nærliggende at tage fat i denne kendte og driftssikre teknologi. De mest almindeligt anvendte RFID-baserede løsninger indført i Europa minder om BroBizz systemet fra Øresund- og Storebæltsforbindelserne.

GTS-nettet medvirker til at udvikle løsninger der på den ene side er ”front-end” på det teknologiske plan, men også integrerede løsninger, som f. eks gøre det muligt at indsætte færdselssikkerhedstjenester, og telematiktjenester, som vil skabe en merværdi for de rejsende: et automatisk nødopkald ved ulykker, tidstro information om trafikafviklingen eller rejsetider osv. Dette er muligt idet GTS aktiverer sin teknologiske tværfaglighed, sin viden om standarder og regler, samt involverer de menneskelige og adfærdsmæssige aspekter i løsningen.

GTS formidler sin viden i samarbejdsprojekter med hele værdikæden indenfor offentlig forvaltning og transportsektoren, via ERFA-netværk, kurser og konsulentopgaver på specialeområder. GTS deltager også i norm- og standardiseringsarbejdet der er nødvendigt for implementeringen af nye løsninger

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 23:03

Indgår GTS'er i ovennævnte udviklings og teknologi aktiviteter vil det være i helt eller delvist direkte i konkurrence med de service og teknologi tilbud som allerede er tilstede fra private videns-og teknologi-virksomheder.
Virksomheder der i dag tilbyder at udvikle eller allerede udvikler tilsvarende løsninger er f.eks Prevas, Develco og Datarespons.

Torben Lorentzen
Onsdag d. 1/7-09 kl. 13:04

Kære Rune Domsten. Vi har noteret os din bekymring om potentielt konkurrenceforvridende elementer i de nævnte aktiviteter. Vi er i GTS-systemet meget opmærksomme på at aktiviteterne ikke er konkurrenceforvridende, og vi skal overfor vor bevillingsgiver decideret beskrive hvorledes en aktivitet adskiller sig fra det der enten allerede udbydes fra det private rådgiver marked eller som man kan forvente dette marked vil udvikle selv indenfor den 3-årige bevillinsgperiode. Mht. ovenneævnte aktivitet vil vi lægge vort fokus på det F&U-orienterede der tilvejebringer en dybere indsigt så vi sammen med industrien (og der iblandt rådgiverne) skaber mulighed for at industrien udvikler deres forretning indenfor feltet.

Idet vi håber du dermed ser at det faktisk er aktiviteter, der kan blive til nytte for rådgiverne og der iblandt også for dem du nævner i din kommentar. Vi vil ihvertfald se frem til om aktiviteterne kunne indeholde konkrete samarbejder med industrien.