Robot Investment

Senest opdateret d. 10/10-2016
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Jane Wickmann
Direktør

Denne aktivitetsplan har til formål at sikre den nationale udbredelse af værktøjet ’Robot Investment’ samt en løbende optimering mod den danske fremstillingsindustri. Den primære kanal til dette er at sikre et samarbejde samt uddannelse og opkvalificering af landets regionale aktører inden for innovation og erhvervsfremme, hvor der konkret tages udgangspunkt i de fem regionale Væksthuse (Væksthus Midtjylland, Væksthus Nordjylland, Væksthus Syddanmark, Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstadsregionen) samt de kommunale erhvervsråd. Flere af de regionale innovationsaktører er allerede en central del af Teknologisk Instituts netværk. Endvidere vil Robot Investment være et redskab, som innovationsagenterne vil kunne anvende i deres rådgivning af virksomhederne. En national udbredelse af værktøjet vil nedbryde flere af de største barrierer for indførsel af robotbaseret automatisering hos SMV.

Robot Investment er udviklet bl.a. med sparring fra Væksthus Syddanmark, hvor erhvervskonsulenterne har ydet sparring i forbindelse med beslutningerne om design og funktionalitet. Væksthus Syddanmark har udtrykt et stærkt ønske om at bruge værktøjet aktivt i deres rådgivning. Gennem denne aktivitet sikres en bredere udrulning til de øvrige erhvervsfremmeaktører som nævnt ovenfor.

’Robot Investment’-værktøjet på hjemmesiden robotinvestment.eu fungerer som en hurtig og effektiv genvej til at skabe et overblik over automatiseringspotentialet hos en produktionsvirksomhed. I værktøjet indtaster virksomheden typen af robot, der ønskes investeret i (ny, brugt eller leaset), lønomkostninger og omsætning (disse tal kan også fås ved at bruge Eurostats statistikker for Danmark), antal ansatte involveret i en given proces og materialeomkostningerne for processen, samt hvor stor en del af processen, der forventes automatiseret. På baggrund af denne information udarbejder værktøjet omkostninger og fordele ved løsningen, samt tilbagebetalingstiden . Denne information kan anvendes på flere måder. Værktøjet kan indledningsvist anvendes som et dialogværktøj, eksempelvis mellem en innovationskonsulent og produktionsvirksomheden, men kan også senere bruges direkte af produktionsvirksomheden.

Når et overblik over automatiseringspotentialet hos fremstillingsvirksomheden er skabt, giver ’Robot Investment’ mulighed for at skabe kontakt mellem produktionsvirksomheden og de aktører på markedet, som kan levere den givne robotløsning til virksomheden. De danske leverandører af robotløsninger leverer input om deres forskellige løsninger til Robot Investment. Disse leverandører vil målrettet blive kontaktet for at sikre input af høj kvalitet til det fremtidige værktøj.

Se en video omkring anvendelse af værktøjet via link:

Nøgleord

4 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Mikkel Christoffersen (Forretningschef, Odense Robotics)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 17:20

I Odense Robotics bakker vi op omkring denne vigtige aktivitet. Manglende overblik over automationspotentialet er en væsentlig barriere for implementering af automationsløsninger i SMV'er. Vi hører ofte fra robot og automationsvirksomhederne i klyngen at det er en stor udfordring for SMV produktionsvirksomheder at få et overblik over allerede tilgængelige automationsløsninger og produkter, som kan være med til at løfte deres produktivitet og konkurrence evne.

Benita Kidmose Rytz (Chefkonsulent, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 11:35

Kære Mikkel, tak for din kommentar. Vi deler dit synspunkt om, at et bedre overblik over allerede tilgængelige løsninger og et bedre overblik over automationspotentialet vil være et vigtigt skridt mod flere automationsløsninger i SMV'er og dermed øget produktivitet.

Venlig hilsen
Benita Kidmose Rytz, Teknologisk Institut

Ane Buch (Adm. direktør, Håndværksrådet)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 14:31

Tak for et godt forslag. Vi har gennemført undersøgelser af vores medlemmer indenfor produktionserhvervene, der viser, at lidt under halvdelen af dem overvejer at anskaffe nye robotter eller anden automatik. Den største barriere er, at det er svært for dem at gennemskue, om investeringen er rentabel. Vi glæder os derfor rigtig meget til at kunne tilbyde vores medlemmer det nye værktøj

Benita Kidmose Rytz (Chefkonsulent, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 15:09

Kære Ane,

mange tak for din kommentar. Vores undersøgelser viser også, at en stor barriere for især SMV'er er at vide, hvorvidt en given investering i eksempelvis robotteknologi er rentabel, en barriere, som vi vurderer kan afhjælpes med dette værktøj.

Venlig hilsen
Benita Kidmose Rytz