Robot Investment

Senest opdateret d. 9/5-2017
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Produktionsteknologi og Særlige Indsatser
Jane Wickmann
Direktør

Denne aktivitetsplan har til formål at sikre den nationale udbredelse af værktøjet ’Robot Investment’ samt en løbende optimering mod den danske fremstillingsindustri. Den primære kanal til dette er at sikre et samarbejde samt uddannelse og opkvalificering af landets regionale aktører inden for innovation og erhvervsfremme, hvor der konkret tages udgangspunkt i de fem regionale Væksthuse (Væksthus Midtjylland, Væksthus Nordjylland, Væksthus Syddanmark, Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstadsregionen) samt de kommunale erhvervsråd. Flere af de regionale innovationsaktører er allerede en central del af Teknologisk Instituts netværk. Endvidere vil Robot Investment være et redskab, som innovationsagenterne vil kunne anvende i deres rådgivning af virksomhederne. En national udbredelse af værktøjet vil nedbryde flere af de største barrierer for indførsel af robotbaseret automatisering hos SMV.

Robot Investment er udviklet bl.a. med sparring fra Væksthus Syddanmark, hvor erhvervskonsulenterne har ydet sparring i forbindelse med beslutningerne om design og funktionalitet. Væksthus Syddanmark har udtrykt et stærkt ønske om at bruge værktøjet aktivt i deres rådgivning. Gennem denne aktivitet sikres en bredere udrulning til de øvrige erhvervsfremmeaktører som nævnt ovenfor.

’Robot Investment’-værktøjet på hjemmesiden robotinvestment.eu fungerer som en hurtig og effektiv genvej til at skabe et overblik over automatiseringspotentialet hos en produktionsvirksomhed. I værktøjet indtaster virksomheden typen af robot, der ønskes investeret i (ny, brugt eller leaset), lønomkostninger og omsætning (disse tal kan også fås ved at bruge Eurostats statistikker for Danmark), antal ansatte involveret i en given proces og materialeomkostningerne for processen, samt hvor stor en del af processen, der forventes automatiseret. På baggrund af denne information udarbejder værktøjet omkostninger og fordele ved løsningen, samt tilbagebetalingstiden1. Denne information kan anvendes på flere måder. Værktøjet kan indledningsvist anvendes som et dialogværktøj, eksempelvis mellem en innovationskonsulent og produktions-virksomheden, men kan også senere bruges direkte af produktionsvirksomheden.

Når et overblik over automatiseringspotentialet hos fremstillingsvirksomheden erskabt, giver ’Robot Investment’ mulighed for at skabe kontakt mellem produktionsvirksomheden og de aktører på markedet, som kan levere den givne robotløsning til virksomheden. De danske leverandører af robotløsninger leverer input om deres for-skellige løsninger til Robot Investment. Disse leverandører vil målrettet blive kontaktet for at sikre input af høj kvalitet til det fremtidige værktøj.

Download aktivitetsplanen og brug link heri til at se en video om anvendelse af værktøjet.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 250.000 kr.
2018: 250.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Robot Investment

Nøgleord