Robot- og Automations-Moduler og Services (RAMS)

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Produktionsteknologi
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Robotter og automationsudstyr skal være en del af værktøjskassen ligesom hammeren og svensknøglen. Den danske konkurrenceevne bevares ved, at disse værktøjer gøres billigere, nemmere at bruge og mere fleksible gennem standardiserede moduler.

Anvendelse af robot- og automationsteknologi i danske produktionsvirksomheder skal være så nemt som at gribe hammeren og svensknøglen fra værktøjskassen. For at bevare og udbygge den danske konkurrenceevne skal produktionssystemerne gøres billigere og mere fleksible gennem standardiserede robot- og automationsmoduler. Modulerne skal være en del af produktionsvirksomhedernes værktøjskasse, når de udvikler et nyt produkt og sætter det i produktion, når de skal skifte mellem produktioner, og når de skal op- og ned-skalere produktionen.

Nøgleord

65 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Anders Billesø Beck (Technology Innovation Manager, Universal Robots A/S)
Mandag d. 23/4-18 kl. 11:29

Denne aktivitet er uhyre vigtig - ikke blot fordi modulariseret production giver en stor konkurrencefordel for vores fremstillingsindustri. En mindst lige så stor værdi kan skabes i det market der er i at udvikle og sælge "værktøjerne". Vejen på markedet for opstartsvirksomheder med nye robottekonolgier som faktisk løser opgaver, har tidligere været lang og kompleks. Med et økosystem og markedsplads for robotværktøjer, kan opstartsvirksomheder udvikle teknlogi-værktøjer som løser produktionsprocesser og have kort vej til success. Fremstillingsvirksomheder kan blot shoppe værktøjer og derved hurtigt, omkostningseffektivt og under lav risiko opbygge deres nye produktionsudstyr eller omstille det eksisterende til nye processer. Fremragende og støtteværdigt initiativ!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 11:53

Kære Anders Billesø Beck
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Som du anfører i din kommentar er der med udviklingen af robot- og automations-moduler et stort perspektiv for både den eksisterende fremstillingsindustri og for nye aktører inden for udvikling af fleksible hardware og software moduler.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Thomas S. Toftegaard (Head of Department of Engineering, Aarhus University)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 11:01

Jeg er helt enig. Denne aktivitet er meget vigtig. Denne måde at tænke i skalerbare processer og metoder anvendt på robotindustrien er kritisk og helt essentiel for at kunne konkurrere i et global konkurrencemarked som udvikler sig hastigt. Det samme potentale som mange steder er høstet indenfor de rene software områder vil kunne høstet indenfor robotområdet ved en bred udbredelse af disse moduler som "værktøjer". Jeg opfatter RAMS som et meget støtteværdigt initiativ.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 10:26

Kære Thomas Toftegaard
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Skalerbarheden og den hurtige udbredelse af disse løsninger er uden tvivl en væsentlig gevinst.
Med venlig hilsen
Anne-Lise

Frank Faurholt (Salgsdirektør i Siemens Digital Factory og Formand for Dansk Automationsselskab (DAu), Siemens & DAu)
Søndag d. 29/4-18 kl. 15:50

For at opnå den størst mulige effekt for virksomhederne af at investere i automations og robotudstyr, skal grænsefladerne mellem disse to teknologoområder, om ikke nedbrydes, så standardiseres så godt som muligt.

En af grundtankerne i Industry 4.0, Den 4 Industrielle Revolution, Digitalisering eller Industrial Internet of Things (IIoT) er netop at ”tingene” kommunikerer med hinanden som ”objekter” via veldefinerede grænseflader.

RAMI 4.0 https://youtu.be/NO4qWRVvMiU er et forsøg på at standardisere Industry 4.0
Indenfor ”PLC-Automation” og Robotteknologi har vi fortsat et stort arbejde foran os.

Der findes i dag en række 1:1 løsninger mellem robotter og PLC udstyr, men en mere universel standardiseret kommunikationsløsning fx baseret på OPC UA https://opcfoundation.org/ og PLCopen http://www.plcopen.org/ kunne være interessant.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 10:54

Kære Frank Faurholt
Mange tak for dit indspil til dette initiativ. Standardisering er netop en af vejene frem for at nedbringe udgifterne til disse løsninger.
Med venlig hilsen
Anne-Lise

Lazaros Nalpantidis (Assoc. Professor, Head of Section for Sustainable Production, Aalborg University, Dept. of Materials and Production)
Mandag d. 30/4-18 kl. 10:35

A modular approach makes technology easier to deploy, reuse and maintain. Such an initiative is essential for a high-wage economy (such as Denmark), especially nowadays that production demands fluctuate, product revisions and updates are more frequent, lifecycles shorter and mass customization more and more popular. This is the natural first thing to implement or obtain if a manufacturing company targets long-term savings in term of required resources.
I totally agree that what used to be the basic tools some years ago, is robotics and automation tools today. As a result, we need the same level of standardization to make these modern tools easily combined and interchangeable.
Under this prism, RAMS is very important and I am looking forward to follow its progress and outcomes.

Lars Ryholl (Direktør, Roboman ApS)
Mandag d. 30/4-18 kl. 19:20

Investering i standardiserede robotmoduler giver mulighed for både billigere og bedre automatisering samtidig med, at modulerne kan genbruges i takt med, at produkter og dermed produktion opdateres. GTS institutterne bør først og fremmest stille rammeteknologien og miljøet til rådighed og så lade automatiseringsvirksomhederne udvikle "Apps", der kan fungere som byggesten i industrivirksomhedernes automatisering.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 10:22

Kære Lars Ryholl
Tak for din kommentar om anvendeligheden af standardiserede robotmoduler. At øge genbrugeligheden vil uden tvivl kunne understøtte en øget automatisering hos mange virksomheder – ikke mindst de små og mellemstore. Hos Teknologisk Institut arbejder vi generelt på at tilbyde teknologier og softwareplatform, der går på tværs af producenter og fabrikanter, der kan understøtter leverandørerne i at få deres løsninger ud.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Michael Nielsen (Mananing Director, Beckhoff Automation)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:08

Mange af os er podet med den opfattelse, at robotter tager vores arbejdspladser. Men både internationale og danske analysetal viser, at antallet af arbejdspladser i industrien er uforandret eller endda stigende efter implementering af robotter. Lad os punktere myterne om robotter og forholde os til facts. Robotter er uundværlige, hvis konkurrencedygtigheden skal i vejret.

Frygten for maskinen lever i bedste velgående. Robotter erstatter manden og kvinden ved produktionsbåndet. Snart også ved skrivebordet. Alt ender i ragnarok. Eller hvad? Egentlig ikke, viser det sig. Danske virksomheder, som har indført robotter i en eller anden form, har et stort set uforandret antal arbejdspladser som før, og 25% af de adspurgte virksomheder har ansat flere medarbejdere efter indførsel af robotter, 15% har færre ansat efter indførsel af robotter. Det konkluderer analysen Robotter og Automatisering, gennemført for Region Syddanmark fra 2017.

Danske virksomheder har været tilbageholdende med at investere i robotter, men fra 2016 er pilen begyndt at vende. Med en vækst på 20 procent i 2016, svarende til 752 ny installerede robotter, sætter danske virksomheder ny rekord.

Robotter er ikke alene årsag til, at kvaliteten af en virksomheds produktion øges, at produktionshastigheden sættes betydeligt i vejret, og at virksomhedens omsætning stiger. De er også årsag til, at beskæftigelse og investeringer bliver inden for landets grænser. Robotter styrker vores konkurrenceevne med så meget volumen og intelligens, at diskussionen om menneskets kamp mod maskinen bliver irrationel.

Mange robotteknologier er født med Industri 4.0-funktionaliteter, som løfter produktionen fra traditionel automatisering til digitalisering.

Fremragende initiativ som bør støttes

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:03

Kære Michael Nielsen
Mange tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Vi er helt enige i dine betragtninger og selv om vi ser en stadig stigende interesse for robotteknologi og automation, så er der stadig meget at gøre. Vi håber, at teknologierne med dette initiativ vil nå endnu bredere ud.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Casper Hansen (Direktør, Technicon ApS)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 09:26

Forskning, udvikling og integrationer af modulære robot- og automationsystemer, er i mit perspektiv en af de mest afgørende udviklingsområder, ift. at understøtte dansk produktion. Det bør være et strategisk område, da det udbygger det forspring som vi i DK har, men ligeledes understøtter og løfter hele vidensværdikæden fra Ph.D. til produktion. Jeg syntes derfor det er afgørende at GTS'erne sætter forkus på dette område, så vi kan samle alle de gode initiativer.

Jeg syntes det kunne være rigtig spændende, at sætte modulær produktion ind i en kontekst der demonstrerer hvordan dette kan understøtte FN's 17 verdensmål. Udarbejdelsen af nogle helt konkrete cases, vil bidrage til at løfte viden, skærpe de store perspektiver og gøre fremtidens produktion helt konkret.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:08

Kære Casper Hansen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi er helt enige i din kommentar om at modulære robot- og automationssystemer er et af de mest afgørende udviklingsområder ift. at understøtte dansk produktion, da det netop adresserer den typiske danske produktion med små ordrer og stor varians. Jeg synes, at det er en spændende tanke at se på hvordan initiativet kan understøtte verdensmålene.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Fredag d. 11/5-18 kl. 10:49

Thank you for sending a strong proposal which build directly on the research and innovation initiated in MADE Digital and MADE SPIR. The development of modular production systems and specifically flexible agile robotic systems based on modules, is a central element in Industry 4.0. At the same time this concept opens up for many start-up companies to develop new modules for such platforms which means there is both a productivity benefit of the proposal for the companies who use the modular robotic systems, and a growth potential for companies who will produce the modular systems. I fully support!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:21

Dear Nigel
Thank you for your contribution and your support. I fully agree with the dual impact on both existing companies and start-up companies, which results in growth and value creation for both.
Best regards
Anne-Lise Høg Lejre

Mikkel Viager (Partner & Robotteknologisk rådgiver, Gain & Co)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:12

Det er en stor barriere for mange SMVer at der endnu er relativt få standardiserede automatiseringsløsninger. Oftest vil en væsentlig del af en installeret automatiseringsløsning være skræddersyet, hvilket medfører ekstra arbejde for integratorerne og mindre overskuelighed for den SMV der investerer i løsningen.
Derfor er det en rigtig god idé, at arbejde i retning mod mere standardiserede løsninger, som i fremtiden kan blive nøglen til at få automatiseret mange flere manuelle processer hos de Danske produktionsvirksomheder.
Modularisering af robotfunktioner kan hjælpe til bedre adaption af robotteknologierne i markedet, og kan samtidig reducere risikoen ved virksomhedernes robotinvesteringer, da de modulariserede systemer er med til at sikre en høj flexibilitet med mulighed for omstilling af produktionen fremadrettet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:28

Kære Mikkel Viager
Tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at modularisering og standardisering af løsninger vil bane vejen for mange mindre virksomheder, da modulære systemer i udgangspunktet vil være nemmere og billigere at implementere og de vil dermed understøtte fleksibiliteten og agiliteten i virksomhederne.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Casper Schou (Postdoc, Aalborg Universitet)
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:20

Jeg er helt enig med de ovenstående kommentarer. En central løsning på det stigende behov for agilitet, omstillingparathed og hurtigere produkt introduktion er modularisering og standardisering af komponenter til automation - ikke mindst indenfor robotteknologi. Det gør sig gældende både for software og hardware, hvor sidst nævnte ofte bliver underkendt og overskygget af forskning indenfor software-innovation. Der er, set med mine øjne, et stort behov og potentiale i at udvikle standardiserede hardware moduler til automation gående på tværs af kommercielle leverandøre. Selvfølgelig med tilhørende software, og gearet med smarte, intuitive interfaces.
Spændende projekt - jeg er helt klart ombord!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:59

Kære Casper Schou
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet, herunder din perspektivering i forhold til industriens behov for løsninger til at kunne omstille sig hurtigere og med større agilitet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

René Thornvig Pedersen (Senior Speciallist, Vestas)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:23

Super godt initiativ. Det er afgørende at få bragt omkostningerne i forbindelse investeringer i robotter ned, således at de mindre virksomheder også kan være med uden at risikere hele forretningen.
Tilgangen med at afholde workshops og inddrage produktionsvirksomhederne i at finde potentialerne tror jeg er rigtig god

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:09

Kære René Thornvig Pedersen
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi søger generelt at inddrage vores interessenter i alle aktiviteter, herunder gennem workshops og open lab arrangementer.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Gordon Petersen (Professor, Syddansk Universitet)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:46

Dette er den helt rigtige vej frem. Udgifterne til robot-løsninger skal ned og det skal gøres nemmere for virksomheder at programmere robotterne. RAMS er med til at styrke dette. Som mangeårig samarbejdspartner har vi på SDU kunne se hvorledes TI's Center for Robotteknologi er med til at virkeliggøre visionerne omkring at gøre robotløsninger nemmere og billigere. Så der bliver sat handling bag ved ordene.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:13

Kære Henrik Gordon Petersen
Mange tak for dit indspil og din støtte til initiativet. Vi har haft stor glæde af samarbejdet gennem årene og vi ser frem til at videreføre dette samarbejde.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kristian Skaarup (CEO, Lorenz Technology Aps)
Fredag d. 18/5-18 kl. 16:23

Hos Lorenz Technology ser vi muligheden for mobile robotter som et af vores fremtidige værktøjer. Muligheden for at udskifte standard sensorpakker og værktøjer vi være afgørende for robotternes anvendelighed og effektivitet.
Mvh.
Kristian Skaarup
CEO - Lorenz Technology Aps

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:17

Kære Kristian Skaarup
Mange tak for dit indspil om koblingen mellem mobile robotter og sensorer og værktøjer. Her vil det ligeledes være afgørende, at værktøjsmoduler og sensormoduler er standardiserede og bragt ned i en pris, hvor alle kan være med.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Maria Windt Jul
Mandag d. 21/5-18 kl. 07:55

Et støtteværdigt projekt der kan være med til at løfte danske produktions og fremstillingsvirksomheder. Projektet kan give god opbakning til de mange virksomheder der allerede arbejder for automation af muscle know how og til de mange små og mellemstore produktionsvirksomheder der har en stor grad af variantproduktion. Det er et område hvor vi fra akademiet har stor fokus med både vores automationsteknologer, produktionsteknologer og indenfor produktudviking.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:21

Kære Maria Windt Jul
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Det glæder mig, at initiativet kan give input til undervisningen inden for automationsteknologer, produktionsteknologer og indenfor produktudvikling.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Stormholt (Area sales manager, SCHUNK Intec A/S)
Mandag d. 21/5-18 kl. 15:22

Industri 4.0, tankegange og løsninger baseret på denne bør løftes til en mere tilgængelig platform end den er nu, hvor den pt. ofte er mere powerpoint-præsentationer end reelle integrere bare hardware/-software løsninger som også er bagud kompatible med lidt ældre produktionsudstyr ellers bliver investeringerne alt for dyre.
Som jeg hører det ude i produktions virksomhederne er her barrierer, der skal ryddes af vejen, før virksomhederne kan tage større skridt mod at blive digitale fabriker, hvor hardware og kommunikationsprotokoller skal være open source baseret på en standardiseret platform, så de fleste kan være med og udstyret skal kunne fungere i samspil med ældre produktionsudstyr også.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:26

Kære Henrik Stormholt
Mange tak for dit indspil, herunder deling af dine erfaringer med implementering af Industry 4.0 tankegange og løsninger i industrien og det tilhørende behov for standardiserede hardware og kommunikationsprotokoller.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Bjarne Kallesø (Civilingeniør, Herning Kommune, Genbrug og Affald)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:44

Jeg vil også meget gerne støtte dette projekt. Jeg kan se et stort potentiale i at gøre robotterne mere anvendelige i det daglige. I min verden handler det om at kunne sortere noget affald. Det ville være smart, hvis man kan have en robot kørende til normalt at sortere farligt affald - og så lige ændre den til at sortere andre fraktioner - fx sikre en højere renhed af en fraktion eller fx udtage alle pant-flasker fra dåser-fraktionen.
Det at en robot kan være meget fleksibel er dens store fordel. Jeg har netop været på IFAT-messen i München og kan se, at der findes firmaer i Europa, som også er langt med denne udvikling. Fx. blev vi præsenteret for en robot, der kunne sortere alt muligt ud fra billedgenkendelse til kun 180.000 Euro. (www.max-ai.com).
Nu handler projektet mest om danske produktionsvirksomheder, men jeg tror at det at gøre robotter nemt anvendeligt i disse kan medføre, at vi også får nemmere anvendelige robotter i andre brancher fx affaldsbranchen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:04

Kære Bjarne Kallesø
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet, der har fokus på at udvikle fleksible robotmoduler, der nemt og omkostningseffektivt kan omkonfigureres til andre opgaver. Selvom fokus i første omgang er inden for produktionsindustrien, så er jeg sikker på, at det også vil finde anvendelse inden for andre industrier, hvor man har lignende behov.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Morten Nielsen (Cluster Manager, RoboCluster)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 18:54

Robotten som et værktøj på lige fod med en hammer, har været lige uden for rækkevide de sidste 10-15 år. Skal vi der hen hvor Robot- og Automations-Moduler og Services kan sammenlignes med de stykker værktøj man sætter op på værktøjsvæggen med en malet omrids om, så vi ved hvor det skal hænge når vi er færdige med - nøjagtigt som hammeren, så skal udviklingen accelereres. Derfor er dette projekt vigtigt...

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:11

Kære Morten Nielsen
Mange tak for din kommentar og dit gode billede på, hvor udviklingen går hen. Ved at samle hardware og software til fx dispensering eller limning i et modul vil det gøre det meget nemmere og billigere at integrere automationsløsninger i industrien.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Bostrup
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:11

På sensor siden er der en rivende udvikling i gang med henblik på at opnå nemmere integration af vision, sikkerhedsløsninger samt almen sensorik direkte ind i robottens bruger interface..
Allerede i dag findes løsninger hvor f.eks. visonkameraer er integreret helt ind i robottens bruger interface og opsætning samt ændring til nye opgaver foretages på få minutter.
Tilsvarende kan en robotløsning sikres med f.eks. sikkerheds LIDAR og tilsluttes en nabo robot udvides sikkerhedszonen tilsvarende.
Trenden i marked er modulært opbygget løsninger som kan skaleres og udvides efter behov.
Udviklingen er kun lige startet og derfor vil vi gerne støtte alle forslag som kan afdække og understøtte udvikling af nemmere løsninger.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:24

Kære Henrik Bostrup
Mange tak for dit indspil omkring udviklingen inden for integration af sensorer samt din pointering af den grundlæggende trend, at mange virksomheder søger modulært opbyggede løsninger, der kan skaleres efter behov. Vi ser det netop som en fælles indsats at udvikle løsninger til nemmere integration, så vi derigennem understøtter, at mange virksomheder vil få en lettere vej til automatisering af specifikke arbejdsopgaver.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kim Lynggaard (Senior Technical Manager , Danfoss Silkeborg)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:24

Yderst vigtigt emne - vi skal sikre opsætning af nye opgaver og omstillinger mellem kendte opgaver bliver simple og hurtige på opgaver med relativt lavt styktal. Der skal være så simpelt at virksomhederne selv kan lave nye opsætninger uden kontakt til underleverandører. Kombinere dette arbejde med 3D print af fixturer, hjælpeværktøjer, emnebakker og fleksibel tilfødning af emner (min erfaring at fleksibel tilfødning er en udfordring) kan løfte dette område rigtig meget.
Men vi skal huske hvad der er vigtigst - sikkerhed for vores medarbejdere. Med denne nye verden skal vi også sikre at vi får lavet sikre løsninger for vores medarbejdere og her ser jeg et større arbejde foran os. Hvordan laver virksomhederne som normalt ikke bygge maskiner nemt og hurtigt sikre løsninger som er veldokumenteret?
Min erfaring er – kom i gang, 50% automatisering er også en succes. De sidste 25-50% automatisering er oftest de sværeste som medfører at man slet ikke kommer i gang.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:32

Kære Kim Lynggaard
Mange tak for din kommentar og for at dele dine erfaringer omkring automatisering af opgaver med lavt styktal. Vi er helt enige i, at sikkerhed er helt essentielt og vi arbejder netop med dette på europæisk plan i Horizon 2020 projektet "COVR - Being safe around collaborative and versatile robots in shared Spaces" sammen med en række europæiske RTO-partnere.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Mathiesen
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:27

Meget relevant. Robotten som værktøj på linje med hammeren kræver et efter-/videruddannelsesløft hvor håndværkeren bliver fortrolig med den nye teknologi. Det er vigtigt at alle led i uddannelseskæden løftes.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:39

Kære Lars Mathiesen
Mange tak for din kommentar og din pointe omkring efter- og videreuddannelse af medarbejdere. Det er vi helt enige i, men vi ser også et fint perspektiv i, at medarbejderne med videre- og efteruddannelse vil få mulighed for mere varierende og udfordrende arbejdsopgaver.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kasper Aagaard (Programchef, Væksthus Syddanmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:49

Væksthusene møder ca. 2.000 vækstparate virksomheder om året. Opkvalificeringen af virksomheders robot og automationsudstyr samt forståelsen for den forretnings-udvkling, teknologien kan drive, er et helt gennemgribende tema, som Danmark skal investere massivt i de kommende år. Robotter som værktøj er i den sammenhæng helt central.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:42

Kære Kasper Aagaard
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Det er vores overbevisning, at initiativet vil kunne accelerere anvendelsen af robot- og automationsudstyr i industrien og dermed medvirke til forbedret konkurrencekraft og vækst.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Løftgaard (Adm. Direktør, KJV AS)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:06

De 100 varenumre som en fabrik producerer i dag, vil i fremtiden blive til 10.000 varenumre, der samtidig skal produceres i mindre serier. Det vil være helt afgørende, at virksomheder har fleksible produktionssystemer med en høj omstillingsparathed. Her vil der blive stillet store krav til fleksible automationssystemer, der med enkle midler kan ændres og tilpasses nye behov i produktionen.

Denne aktivitet bliver også meget vigtig for dem der sælger automationsløsninger i dag. Fra i stor stil, at levere en-til-en celler, ofte med specialtilpassede komponenter, skal man til at levere et standardprodukt med ganske lille implementeringstid baseret på plug-and-play moduler.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:46

Kære Henrik Løftgaard
Mange tak for dit indspil, herunder perspektivering af industriens fremtidige behov for fleksible automationssystemer og hvad det betyder for de virksomheder, der sælger automationsløsninger i dag.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ole Madsen (Professor, Aalborg Universitet)
Mandag d. 28/5-18 kl. 21:46

Super relevant aktivitet, som jeg vil støtte varmt.
Det er netop igennem modularisering og standardisering, at vi kan blive i stand til at realisere automatiske systemer, som kan møde industriens stadig stigende krav til fleksibilitet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:52

Kære Ole Madsen
Mange tak for din kommentar samt din støtte til initiativet. Vi ser ligeledes, at fleksibilitet og changeability i forhold til produktionssetup er af meget stor interesse for fremstillingsvirksomhederne.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Martin Vejling Andersen (Senior Programme Manager, Linak A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:09

Godt initiativ og meget relevant projekt i forhold til vores udfordringer med at automatisere vores høj-varians og lav-volumen produktion. Standardiserede robot- og automationsmoduler moduler kan være med til at reducere investeringsomkostningerne, og lige så vigtigt være med til at reducere implementeringstiden. Hurtigere implementeringstid vil gøre os fleksible i forhold til ændringer i markedet og i stand til at gennemføre flere automatiseringsprojekter.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:58

Kære Martin Vejling Andersen
Tak for støtten og mange tak for dit indspil samt for at dele jeres erfaringer i forhold til at automatisere jeres HM/LV produktion, herunder hvordan standardiserede robot- og automationsmoduler kan være med til at opnå et hurtige respons på markedet.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Orla Chemnitz (Salgsingenør, Bihl+Wiedemann Nordic)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:16

Modulare løsninger er vejen frem, det sammen med at det hele tiden bliver enklere ( hurtigere) at få meget avanceret teknologi til at varetage de opgaver som kunderne ønsker

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:00

Kære Orla Chemnitz
Mange tak for dit indspil og din bekræftelse af, at der er et stort behov for modulære løsninger.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Thomas Almdal (Team Lead, Leica Geosystems)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:21

Modulære opbyggede automationsceller, standardiserede kommunikationsprotokoller og IoT (og I4.0) vil være med til at ændre den måde vi tænker high mix/ low volume produktion i fremtiden. Der findes allerede mange processpecifikke komponenter med mere eller mindre standardiserede interfaces på markedet i dag, men der er store udfordringer i at få udvalgt hvilke processer der på ”nationalt” giver bedst ROI at få udviklet skalerbare, fleksible og modulære løsninger til. Dette aktivitetsforslag kommer på bedste vis denne udfordring i møde ved at involvere hele automationsværdikæden fra komponentleverandør over systemintegrator til produktionsvirksomhed med henblik på at udvælge og udvikle de teknologier der vil være mest værdiskabende. Dette er, efter min mening, en kerne GTS-opgave, og et aktivitetsforslag der kan få stort impact for de danske produktionsvirksomheder og derfor bestemt et støtteværdigt forslag.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:06

Kære Thomas Almdal
Mange tak for støtten til initiativet og for dit indspil med hensyn til behovet for modulære opbyggede automationsceller og standardiserede kommunikationsprotokoller. Vi ser ligeledes involvering af hele automationsværdikæden som værende en meget vigtig faktor i udviklingen af disse teknologier og tilhørende forretningsmodeller.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kim Skov Hilding (Konsulent, Dansk Standard)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:38

Robotområdet er i massiv vækst. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav. Det gælder især standarder vedrørende sikkerhed - herunder CE-mærkningen.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:08

Kære Kim Skov Hilding
Mange tak for opbakningen til initiativet. Vi er helt enige i, at det er vigtigt at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder og vi medvirker gerne dertil.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Cornelius Olesen (Formand, DIRA - Danish Industrial Robot Association)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:17

Dette forslag har min fulde opbakning. Standardisering og modularisering er vejen frem, sådan at "ikke specialister" dvs. brugeren selv kan løse endnu flere automationsopgaver ved hjælp af byggeklodser.
Der bør være særligt fokus på standardisering/modularisering på mekaniksiden samt på grænsefladen mellem mekanik og styring/datahåndtering.
Der kan på sigt skabes et helt nyt marked, hvor specialisterne/leverandørerne kan tilbyde "apps"/plug-ins til en basis-platform.
Det er et absolut fremragende og støtteværdigt projekt.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:14

Kære Cornelius Olesen
Mange tak for støtten til initiativet. Vi sætter stor pris på dit indspil i forhold til hvor der bør være et særligt fokus set fra industriens side.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

René Binderup (Production Engineer , V.Guldmann.com)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:47

Det er spot on! Det vil effektivisere måden vi producerer og produktudvikler på.
Projektet vil være med til at fastholde og udbygge konkurrenceevnen i Danmark. Succeskriteriet er fleksibilitet og samarbejde, det skal være nemt og hurtigt! Standardisering og modularisering er vejen frem. Standard automationsmoduler vil øge fleksibilitet både på produktudvikling DFM og på produktionssiden. Og gennem samarbejde og aktivt at inddrage virksomheder som har med konkrete udvikling og produktionsopgaver, er der garanti for at opnå nogle nye praktiske og brugbare værktøjer som kan erstatte hammeren og svensknøglen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:21

Kære René Binderup
Mange tak for støtten til initiativet samt din kommentar omkring perspektiverne set fra jeres side. Vi inddrager meget gerne konkrete generiske udviklingsbehov fra virksomhederne for derigennem at demonstrere de udviklede værktøjers og løsningers anvendelse og potentiale.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mikael Tipsmark (branchechef Industri, ARBEJDSGIVERNE)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:03

Nedbrydning af barrierer og lettere tilgængelighed for virksomhedens ansatte er et vigtigt point, for at få virksomheds ejerne i de små og mellemstore virksomheder til at kigge på digitalisering og brug af værktøjer til optimering af produktionen.
Projektet lyder spændende, således informationen højnes og når ud på et forståeligt og enkelt sprog til disse typer virksomheder.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:26

Kære Mikael Tipsmark
Mange tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi ser netop initiativet som en stor mulighed for at nedbryde barrierer i forhold til små og mellemstore virksomheder og lette vejen for fleksibel automation af produktionen, der modsvarer disse virksomheders typiske ordreportefølje.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Peter Sommer (Uddannelseschef, Københavns Erhvervsakademi)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:11

Super godt initiativ.
Vi er på de tekniske uddannelser på Københavns Erhvervsakademi meget optaget af udviklingen inden for robotteknologi.
Der er ingen tvivl om at behovet for plug&play løsningen ved brug af standardiseret robot –og automationsmoduler er fremtiden i industrien.
Vi arbejder løbende med at inkludere robotteknologi i undervisninger, og i takt med at løsningerne bliver standardiseret, vil de studerende kunne fokusere mere på specificering af robotløsningen ud fra en afprøvet funktionalitet og komme hurtigere frem til modeller og løsninger i deres projekter.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:30

Kære Peter Sommer
Tak for støtten til initiativet og for dit indspil i forhold til at inkludere robotteknologi i undervisningen. Vi er helt enige i, at standardiserede robot- og automationsmoduler vil øge mulighederne for hurtigere at komme frem til løsninger - både i undervisningen og i produktionsmiljøerne.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Anders Martiny
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:47

Kære BedreInnovation.
I har fat i noget her. Jeg er bekendt med at flere integratorer og udviklere kigger i denne retning, men vi skal have både producenter og slutbrugeren med.
Her ser vi f.eks. collaborative robotter, Purple Robotics, On-Robot, Robot at Work, Easy Robots m.fl rammer rigtigt med produktet og brugervenligheden, men som altid skal det indgå i en komplet opgave som derved kræver den tunge ingeniør-vej, ikke at der er noget galt i det, blot at det er dyrt og tager tid. Her bør slutbrugere måske også vende sig til at i stedet for at automatisseret alt 100%, så start med et modulært system og kom 85% i mål.

Jeg ser meget frem til at følge programmet :-).

Med venlig hilsen
Anders Martiny

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:11

Kære Anders Martiny
Mange tak for din støtte til initiativet og dit indspil omkring vigtigheden af at have hele robotværdikæden med fra producenter, teknologileverandører, integratorer og slutbrugere. Vi er helt enige i det synspunkt.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Peter Krogh (Tech Manager, VOLA A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:09

VOLA A/S er en dansk produktionsvirksomhed, som benytter robot og automationsteknologi. Vi støtter gerne dette aktivitetsforslag.
Med venlig hilsen
VOLA A/S
Peter Krogh

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:13

Kære Peter Krogh
Mange tak for din kommentar og din støtte til aktivitetsforslaget.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre