Robotteknologi

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

I mange år har der været ganske stor vækst i antallet af avancerede robotter i dansk industri, men 85 % af al håndtering er stadig manuel. Derfor er der et fokus på at få automatiseret den næste bølge af disse processer.
Der er eksempelvis behov for avancerede mobile griberobotter, der kan programmeres på mere naturlige måder via for eksempel gestikulering, føring, tale og berøringsmæssige instruktioner.
Der pågår i dag i Danmark et betydeligt arbejde på disse felter og vi er at betragte som helt fremme i feltet hvad angår den slags meget fleksible og SME egnede robotter.

Det foreslås at GTS-nettet opbygger viden og kompetencer indenfor fleksible robotter til anvendelse i strategisk vigtige fremstillingsprocesser, for eksempel fremstilling af kompositter, montage, inspektion og service på vindmøller, og lignende for Danmarks centrale brancher og processer, hvor også medico, farmaceutisk, energi- og miljøteknologi hører til.
Det foreslås videre at GTS-nettet fokuserer på robotteknologier der reducerer nedslidning, og højner kvaliteten indenfor helt nye sektorer som sundhedsvæsenet, pleje og omsorg, park og vej samt alle former for offentlig drift, pleje, pasning, vedligehold, inspektion.

Aktiviteterne kunne også omfatte teknologisk service til virksomheder der udvikler banebrydende nye produkter og koncepter ved at integrere de basale robotteknologiske grundkomponenter i designet og udviklingen af fremtidens produkter og løsninger.

6 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Poul Laursen
Onsdag d. 24/6-09 kl. 11:12

Som leverandør af avancerede automatiske / robotløsninger til dansk industri, og derfor er godt inde i hvad der i dag findes og leveres på markedet.
Vi som leverandør er helt enige i, at dansk produktionsvirksomheder skal videre frem, og der er behov for ovenstående ny tænkning. Samt at teknologien, så også kan anvendes uden for den klassiske industri, vil kun være en stor fordel.
Danmark har ikke virksomheder, lig med bilindustrien, der kan driver udvikling frem. Men da GTS-nettet netop ligger i vidensfeltet mellem forskning og brugerne, er det naturligt at denne aktivitet ligger i GTS-regi. Netop at være den drivende part, til at gøre ovenstående ”forskningsløsninger” til standart udstyr.
Men det kræver at GTS-nettet, opbygger stærke kompetencer på dette område.

Med venlig hilsen

Poul Laursen
28192770

Anders Stengaard
Onsdag d. 24/6-09 kl. 11:55

Jeg er helt enig i at fleksible robotteknologier er vejen frem. Dels når det gælder om at øge kvalitet og kvantitet i traditionel produktion som den typisk foregår i DK.
Fleksible robotsystemer er måske især interessante når det gælder de nye markeder for robot teknologi. F.eks. Landbrug, sundhed, pleje og service.
Vi ser de store internationale virksomheder gå efter lavthængende frugter (f.eks. støvsuger robotter) og prestige projekter (kirugi robotter). Men det går meget trægt med robotteknologi i det brede mellemområde.
Universiteterne forsker i mange forskellige "enabling technologies" som computer-vision, navigation, planlægning, kommunikation etc. men der er mange praktiske forhindringer for at få disse teknologier ud i samfundet.
GTS institutterne spiller allerede en rolle som formidler mellem forskning og anvendelse, og kunne klart bidrage ved at øge deres ekspertise indenfor de aspekter af fleksible robotter, der har for lille akademisk prestige til forskere, og er for langt fra kernekompetencerne i små og mellemstore virksomheder. Altså GTS'ernes klassiske rolle som teknologiformidler, der balancerer mellem det pragmatiske og det visionære.

En af de væsentlige forskelle mellem et universitets-laboratorium og den virkelige verden, er brugerinteraktionen i alle dens tekniske og mentale facetter.

* Personsikkerhed
* Komfort
* Betjening af robotten
* Perception af robotten og dens adfærd
* Kommunikation mellem robotten og mennskelige aktører
Herunder relevante sensorer og aktuatorer

Derfor tror jeg det er meget vigtigt at opbygge kompetencer indenfor brugerinteraktion, der går på tværs af de mentale og tekniske aspekter af brugerinteraktion, hvis man for alvor vil satse på at få robotter ud at hjælpe rigtige mennesker.

En måde at gribe det an på, kunne være at fokusere på udvikling af halvautomatiske teknologier, der kan give betragtelige gevinster, ved at kombinere menneskelige evner med robotteknologi. Det gøre skellet mellem forskning og anvendelse mindre, og give værdifuld viden om processer der involverer mennesker og menneskelig adfærd.

Jesper Korsgaard
Onsdag d. 24/6-09 kl. 12:03

I am member of the board of RoboCluster SupplyNet, which is a network for suppliers and technology developers in the field of robotics and automation focusing on collaboration and mutual exploitation of peak competences. Business-oriented collaboration on robotic and automation solutions that technologically are abreast with developments and have an international perspective has been chosen as the centre of rotation of our activities. I am as well partner in a company, whish is a specialist in image processing and "giving eyes" to robots.
It is my opinion that Denmark should spend all efforts to strengthen the flexible robot technology. Therefore I strongly support that the GTS build up strong competences in this area.

Best regards
TriVision

Jesper Korsgaard
28353135

Anker
Mandag d. 29/6-09 kl. 16:22

Spændende læsning og dejligt at se de indkomne kommentarer til området. Vi er som leverandør af robot systemer i Danmark meget interesseret i den videre udvikling og indførelse af industri robotter i andre industrier. Det er vor helt klare overbevisning, at Danmark er bagud i udviklingen, og idriftsættelsen af robotter i den danske industri. Det er en af vore største udfordringer herhjemme at få sikret de danske arbejdsplader ved hjælp af "ny" teknologi og opnå en bedre lønsomhed og ikke mindst ensartethed i vor produktion. Ved hjælp af initiativer som Højteknologifonden, Teknologisk Institut og ikke mindst Robocluster skabes en masse spændende projekter, der kan danne baggrund for nye indsats områder og ikke mindst sikre videndeling til vore udviklere, så de kan være helt fremme i forreste linie og godt klædt på til kamp.

Med venlig hilsen
GIBOTECH A/S

Henrik Anker - 20663508

scapetechnologies
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 10:33

Dansk robotteknologi er godt med på mange områder. Både når det gælder anvendelse og udvikling.

På industriområdet har Danmark nogle automatiseringsmæssige udfordringer, der kommer af at størrelsen af industrier og virksomheder ikke nærmer sig lande som Tyskland og Sverige, hvor bilindustrien trækker.

Dette giver, set fra robotteknologien, nogle udfordringer og muligheder. På udfordrings-siden skal robotteknologien være meget fleksibel og leverandørerne skal være meget kompetente for at kunne håndtere de mange varianter og små serier i de typiske små og mellemstore danske virksomheder. Ligeledes skal det være muligt at genanvende robotteknologien, der indgår i produktionerne, da ordrehorisonter ofte er korte.

På mulighedssiden er det klart, at kan man (som vi kan i danmark) lave rentabel robot-automatiseret produktion, så er man fremadrettet godt stillet i den internationale konkurrence, hvor antallet af produkt-variatanter fortsat vil stige og seriestørrelser fortsat falde. Fortløbende udvikling af nye teknologier og opbygning af nationale robot- og automatiseringskompetencer er dog en forudsætning for dette.

Leverandører af automations- og robotteknologi til den danske produktion er som følge af ovenstående udfordringer dygtige, og har gennem de sidste år vist en meget stor interesse i selvstændigt og på tværs af organisationer at deltage i udviklingsprojekter, der leder til ny robot- og automations-teknologi. Nye teknologier og produkter, der har potentiale såvel på det danske som på det internationale marked.

Potentialet for ny teknologi er specielt stort inden for fleksible produkter med en kombinationen af vision- og gribeteknologier, da denne kombination i stor udstrækning kan erstatte løntung manuel og ergonomisk uheldigt belastet arbejdskraft i de ordreproducerende virksomheder - arbejdsopgaver der i dag har ansvaret for en meget stor del af produktionsomkostningerne i mange virksomheder.

Scape Technologies Bin-Picker teknologi er et godt eksempel på en international afsætningsmulighed inden for dette område, der er opstået og delvis båret af det danske produktions- og robotudviklings-miljø.

En bin-picker kan opsamle emner, der ligger hulter-til-bulter fra kasser og aflevere dem til næste produktionsproces. Markedet for bin-pickere er uhyre stort og stort set uberørt, så potentialet for et dansk fleksibelt produkt er meget stort. som eksempel vurderes det, at der alene i europa er købeklare kunder til mellem 1500 og 2700 bin-picker, selv når markedsområdet snævres ind til opsamling af cylindriske emner til f.eks. cnc-maskiner m.fl.

Scapes bin-pickere er blot ét enkelt eksempel på anvendelse og potentiale af nye typer vision- og griberteknologier, der kan ændre hele tilgangen til opbygningen af produktionslinjer.

Udvikling af dansk produktion, og ikke mindst udvikling af internationale unikke robotteknologier kræver et nationalt miljø, hvor kompetencer på tværs af produktion, udvikling og forskning blandes i relevante målrettede projekter, der har realisme og marked som grundpiller.

Center for robotteknologi, Teknologisk Institut har sammen med RoboCluster formået at opbygge dette nødvendige og meget potentente miljø på industriområdet.

Der er efter min mening og erfaring ingen tvivl om, at Center for robotteknologi, Teknologisk Institut vil bære udviklingen af dette område frem til en række nye internationale produkter og ikke mindst bære nye teknologier og kompetencer ind i danske produktionsvirksomheder. Ligeledes vil de være en garant for at virksomheder og forskningsinstitutioner fortsat udveksler og udvikler ideer.

Rune Larsen
Scape Technologies, CEO
Medlem af RoboCluster SupplyNet

Torben Lorentzen
Onsdag d. 1/7-09 kl. 13:50

Her på falderebet og sidste dag for kommentarer vælger vi svare samlet på ovenstående 5 kommentare:

Vi er helt enige med dig Poul Simonsen idet at GTS nettets væsentligste rolle er at bygge bro mellem forskningen og virksomhederne med det mål at virksomhederens forretningsudvikling kommer forbrugeren til gode i sidste ende. En holdning som iøvrigt deles med Anders Stensgaard jvnf dennes kommentar ovenfor.

Vi har specielt noteret os at Anders Stensgaard lægger vægt på brugerinteraktion og nødvendigheden af at der findes kompetencer, der går på tværs af mentale og tekniske aspekter af brugerinteraktion. Indenfor GTS findes der bred kompetence indenfor Human FActors - kompetencer som vi har ambitioner om at projicere over på automation og robotisering, og over på fremtidens teknologiske løsninger indenfor f.eks. velfærdsteknologier.

Vi har også noteret os Jesper Korsgaards anbefaling af at GTS-nettet opbygger kompetencer indenfor fleksible robotter. Det vil vi søge integreret i de mere præcise mål for vore aktiviteter.

Fra Gibotech takker vi for kommentaren. GTS-nettets væsentligste rolle er at opbygge og formidle den viden som specielt SMVérne ikke magter indhente selv. GTS-nettet agerer internationalt og vi ser det som vort mål at hente viden hjem fra udlandet så vi kan hjælpe industrien med innovative robot-baserede løsninger.

Rune Larsen vi takker også for din kommentar. Din pointe med nødvednnigheden af et nationalt miljø hvor kompetencer på tværs af produktion, udvikling og forskning blandes i relevante målrettede projekter, finder vi helt essentiel. Det er netop et eksempel på den rolle som GTS-Institutterne kan spille i samarbejde med industrien og uden at være i konkurrence med denne. GTS-systemet er netop til for at samle sådanne aktører i udviklingsprojekter, der opfylder den enkeltes behov, og samtidig opbygger generisk viden og kompetencer til at støtte et bredere erhvervsmæssigt perspektiv.