Robotteknologi

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Robotteknologi handler om integrationen af en lang række underliggende teknologier inden for sensorer, digital signal behandling, software, mekanik, elektronik, indlejrede systemer, materialer osv. Langt de fleste af disse teknologier udvikles uden for landets grænser. Det gælder både de enkelte komponenter, som ind-går i det robotteknologiske område, såvel som en lang række af de færdige robotter, der i dag udvikles til et i stadigt stigende grad globalt marked. Det handler især robotter til professionel service, men det gælder også i stigende grad de klassiske områder for industrirobotter og robotter til landbruget. Der er en meget stor in-dustriel gevinst i at udvikle kompetencer og ekspertiser mht. at transformere teknologierne og robotterne til let tilgængelige løsninger for danske virksomheders produktion og processer.

Hvis robotteknologi skal kunne bidrage til serviceinnovation, skal der iværksættes aktiviteter, der sikrer kommende brugerinvolvering, procesmodellering, oprettelse af læringsloops, for at sikre at kommende bru-gerne selv kan arbejde med deres processer og robotter og derved skabe en læringskultur, der få mere op-timale løsninger i arbejde. Alt dette forudsætter at de teknologiorienterede leverandørvirksomheder i højere grad bliver mere serviceorienterede og tager udgangspunkt i brugerdreven innovation, kundedialog samt træning, uddannelse og løbende strategiske partnerskaber med kunderne.

Ovennævnte aktiviteter vil opbyge ny viden om, hvordan robotteknologi kan bidrage til serviceinnovation – og hvordan der sikres involvering af brugere i arbejdsprocessen omkring nye robotter.En begrænsning for serviceinnovationen i relation til robotteknologi er netop at få udviklet nye kompetencer og få motiveret nye brugere af robotteknologi. Sådanne kompetencer vil blive opbygget i GTS inkl. De nødvendige læringsforløb til at udnytte denne viden. Resultaterne vil manifestere sig som nye services, læringsforløb, kursus og pro-jektmoduler.