Robotteknologisk innovation – fremtidens danske robotindustri

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Produktionsteknologi
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Danmarks evne til at være blandt de førende på anvendelse og udvikling af robotteknologi samt være first-movers er en nøgle til at bevare og udbygge vores konkurrenceevne inden for en række områder. Det kræver, at vi har en stærk dansk robotindustri, der har de rette rammer for hele tiden at udfordre, hvad der er muligt. Målet er, at udvikle services baseret på de nyeste teknologier, der understøtter danske opstarts og/eller teknologivirksomheder i at udvikle nye robotløsninger.

Markeds- og samfundsbehov
I fremtiden vil Danmark ikke kun skulle konkurrere med lavtlønslande, men også i stigende grad med lande, der er højautomatiserede og har et kompetenceniveau svarende til det danske. Danmarks evne til at være blandt de førende på anvendelse og udvikling af robotteknologi og være first-movers vil derfor være en nøgle til at bevare og udbygge vores konkurrenceevne inden for en række områder. Det kræver, at vi har en stærk dansk robotindustri, der har de rette rammer for hele tiden at udfordre, hvad der er muligt.

Der omsættes i dag for 22 mia.€ på verdensplan inden for robotindustrien, hvilket forventes at stige til mellem 50 og 62 mia.€ i 2020 [Strategic Research Agenda For Robotics in Europe 2014-2020, SPARC]. En markant større effekt af robotteknologi er dog den effekt de har på konkurrenceevnen inden for fremstillings- og serviceindustrien, hvor der er et stort potentiale for mere automatisering [Industriproduktionen står for 2/3 af eksporten og gennemsnitlig er kun 30% af produktionsprocessen i virksomhederne automatiseret. ”Hvor automatiseret er den danske fremstillingsindustri? ”, Lene Kromann & Anders Sørensen, CEBR og Copenhagen Business School, 2013].

De mange forskningsresultater, der ligger både i Danmark og resten af verden, skal gøres tilgængelige og løftes til det rette niveau, hvor virksomhederne og investorerne kan tage over. Det er en vigtig forudsætning for, at danske virksomheder kan holde sig i front. Samtidig er det vigtigt at sammensætte det rette team gennem et strategisk partnerskab mellem aftager og leverandør(er), som kan eftervise konceptet og tage teknologien ud i markedet.

Robotindustrien er forholdsvis ung, hvilket betyder, at der er store muligheder for innovative SMV, der kan være med til at forme robotindustrien gennem nye robotteknologiske komponenter, som kan åbne nye markeder og give globale nicheprodukter og services. Udfordringen er, at SMV sjældent har de nødvendige midler til at investere i den krævede FoU-infrastruktur ift. udstyr og/eller medarbejdere.

Udviklingsaktiviteten tilbyder SMV adgang til industrirelevant og operativt miljø igennem Instituttets ny robot-innovationshal på 700 m2 (indvies efterår 2015), hvor virksomhederne bliver inviteret til at deltage i fælles udviklingsaktiviteter. Efter udvidelsen vil faciliteterne bestå af 2.000 m2 fyldt med de nyeste robotteknologier samt 50 medarbejdere, der stiller deres viden og teknologi til rådighed. Den nye robotteknologiske innovationshal tillader SMV at teste og validere produkter og processer på neutral grund, og kan tilbyde tilpasset FoU-support på en uafhængig måde.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Alle robotsystemer bygger på en grundkerne af robotteknologier, som i større eller mindre omfang tilføjer systemerne egenskaber som konfiguration, tilpasningsevne, interaktion, pålidelighed, bevægelse, manipulation, sansning og beslutningsevne. Det gælder både service og industrirobotter. Egenskaberne bliver hele tiden mere og mere avancerede i takt med, at robotterne gør deres indtog i nye anvendelser og domæner.

Traditionelt set har robotmarkedet været opdelt i to områder: industrirobotter og servicerobotter. Udviklingen af industrirobotter har primært fokuseret på hastighed, præcision, pålidelighed osv., hvor servicerobotterne mere har fokuseret på navigation, design og interaktion med mennesker. Der sker pt. en sammensmeltning af disse områder, hvilket forventes forstærket frem mod 2020.

Denne aktivitet vil i demonstrationsprojekter udvikle, modne og sammensætte de nyeste forskningsresultater og internationale state-of-the-art teknologier til nye robotsystemer med de rette egenskaber. Centrale teknologier og kompetencer vil være perception, human robot interaction, navigation, kognition, mechatronic og systemdesign. Systemdesign dækker bl.a. over at vurdere funktionalitet, måden brugeren skal interagere med robotten og hvilke opgaver robotten skal løse.

Overordnet vil serviceydelserne være følgende:

 • Udvikling og implementering af (del-) teknologikomponenter til nye robotsystemer
 • Rådgivning og uddannelse i anvendelse og valg af teknologier baseret på potentiale
 • Rådgivning om og udvikling af nye robotkoncepter baseret på international viden
 • Rådgivning om og udvikling af systemdesign

Centrale aktiviteter
Aktiviteten vil indeholde en række aktiviteter, der gennemfører processen fra idé til generiske løsningskoncepter til formidling og videnspredning, herunder:

 1. Opfange, udvikle og tiltrække robotteknologiske forretningsmuligheder. Dette gøres bl.a. gennem en række besøg og møder med virksomheder (både leverandør og aftager) samt gennem formidlingsaktiviteter.
 2. Udvælgelse af demonstrationscases hvor ”investeringskriterier” (marked, teknologi, team, m.m.) anvendes til at vælge de muligheder med størst potentiale.
 3. På de udvalgte demonstrationscases udvikles og eksekveres et værdiskabende og generisk roadmap til at validere marked og teknologi, fx ved at gennemføre et teknologi-afklaringsforløb bl.a. indeholdende international viden og teknologihjemtagning hvor relevant.
 4. Opstillingerne dokumenteres via videoer og formidles både gennem medier, hjemmeside, nyhedsbrev og gennem arrangementer i og uden for Teknologisk Institut.
 5. På tværs af de forskellige demonstrationer udvikles generiske teknologimoduler som giver mulighed for at konfigurere robotsystemets ønskede egenskaber, fx:
  • Nem konfiguration gennem skills til intuitiv instruktion
  • Tilpasnings- og beslutningsevne gennem kunstig intelligens
  • Interaktion baseret på gestures, touch og samtale
  • Pålidelighed gennem sensorer og AI til fejlhåndtering
  • Bevægelse baseret på impedanskontrol og navigation
  • Manipulation, herunder håndtering af fleksible emner
  • Sansning via 3D vision, termografi og laser
 6. Nye serviceydelser defineres baseret på teknologimoduler, de nye robotkoncepter, viden om systemdesign samt metode til vurdering af potentiale.
 7. Uddannelse af virksomheder, herunder indlæg i fagblade, aviser, magasiner eller på hjemmesider, TV-indslag, film/videoer, workshops/konferencer/seminarer.

Mulige samarbejdspartnere
Aktiviteten bygger på de resultater, der er opnået gennem en række nationale og europæiske projekter igennem de sidste år sammen med førende aktører inden for forskning, innovation og udvikling af robotteknologi. Fx SDU(DK), AAU(DK), DTU(DK), Fraunhofer(DE), Tecnalia(ES), DLR(DE), VTT(FI), AIT(AUT), Lund Universitet(SE), TU München(DE), TU Eindhoven(NL). Aktiviteten bliver koordineret med Innovationsnetværket Robocluster bl.a. ift. inddragelse af virksomheder og formidling til målgruppen. Derudover vil aktiviteten inddrage regionale og kommunale erhvervsudviklingsorganisationer, som har fokus på produktivitet og etablering af nye virksomheder/produkter.

Nøgleord

93 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Rene Højmark (Ingeniørforeningen)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 21:29

Ingeniørforeningen finder dette aktivitetsforslag særdels relevant - ikke mindst de skitseret ydelser. Det kan overvejes at skitsere hvordan ydelserne kan indgå i den opfølgende indsats over de mindre produktionsvirksomheder - som typisk ligger uden for storbyerne. Vil aktiviteten være en del at de tilbud som væskthusene, Innovationsagenterne o.lign. kan have med i tasken, når de opsøger de mindre virksomheder og henviser til.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 9/4-15 kl. 09:14

Kære Rene Højmark
Vi sætter stor pris på at Ingeniørforeningen finder forslaget særdeles relevant. Vi vil sikre en inddragelse af kommunale og regionale erhvervsudviklingsorganisationer, innovationsnetværk samt innovationsagenterne i den opfølgende indsats overfor små og mellemstore produktionsvirksomheder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Brændstrup
Torsdag d. 7/5-15 kl. 19:55

Erhvervsakademi Lillebælt har stor interesse i aktivitetsforslaget. Det ligger rigtig godt op til de uddannelser vi udbyder.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 23:14

Kære Henrik Brændstrup
Tak for din interesse i forslaget. Vi indgår meget gerne i en dialog om samarbejde i forhold til jeres konkrete uddannelsesspor.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mikael Tipsmark (branchechef Industri, ARBEJDSGIVERNE)
Mandag d. 13/4-15 kl. 15:46

ARBEJDSGIVERNE finder de tiltag til at automatisere virksomhedens produktion meget velkommen.
Vi forsøger selv gennem DIRA og RoboCluster at invitere vore medlemmer til workshops, temamøder m.m.
Søger at indgå i sparring, således vi får automatiseret mange flere processer, da vi kan konstatere disse arbejder ellers ikke bliver udført i Danmark.
Det giver højere effektivisering, så vi beholder arbejdet i danske virksomheder med langt bedre konkurrenceevne.
Flere medlemmer oplever gennem automatisering og investering i robotter, at vi kan trække selv storserie produktion tilbage til danske virksomheder.
Mange hilsner
Mikael Tipsmark

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 23:05

Kære Mikael Tipsmark
Tak for støtten til forslaget. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Simon Hoffgaard (Bestyrelsesformand, DIRA - Dansk Robot Netværk)
Lørdag d. 25/4-15 kl. 22:43

DIRA, Dansk Robot Netværk hilser dette aktivitetsforslag meget velkommen. Robotteknologisk er den danske industri speciel, da vi ikke har en dominerende bilindustri til at drive robotudvikling. Vi skal udnytte dette til at tænke anderledes og benytte automatiseringserfaringer og innovation på tværs af forretningsområder og brancher. Hvis den danske industri kan lære at dele innovativ robotviden, kan vi sikre at Danmark bliver/forbliver et konkurrencedygtigt produktionsland.
Mvh. Simon Hoffgaard

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 27/4-15 kl. 21:04

Kære Simon Hoffgaard

Tak for støtten til aktivitetsforslaget. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med DIRA om udbredelse af robotteknologi til den danske industri.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Casper Hansen (Direktør, Technicon ApS)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 06:51

Technicon kan kun bakke op omkring denne aktivitet. Vi har som virksomhed specialiseret os i fleksibel automation, og vi mærker i stigende grad et pull fra markedet ift. teknologi, modularisering og fleksibilitet. Aktiviterne beskrevet heri, vil være med til at styrke kvaliteten og fleksibiliteten i dansk produktion.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 20:40

Kære Casper Hansen
Tak for din støtte til aktiviteten. De generiske teknologimoduler, der ønskes udviklet i aktiviteten, giver netop mulighed for at konfigurere robotsystemet på en enkel og fleksibel måde, således at vi derigennem kan styrke dansk produktion.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Mikkel Christoffersen (Forretningschef, Odense Robotics)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 09:22

Under projkekttitlen ”Odense Robotics” samler Udvikling Fyn P/S og de deltagende virksomheder en række strategiske indsatser.

Baggrund:
Omkring Odense er der mere end 65 virksomheder med næsten 1.800 ansatte med fokus på områderne robot, komponent, integration og automation. Værdikæden er kendetegnet ved at have betydende styrkepositioner inden for industrirobotter, SMV-automation, automationskomponenter, sensorer og vision, foodtech, maskinbyggere og svejserobotter. Værdikæden har en lang og stærk tradition for offentlig/privat samarbejde, adgang til den nyeste viden og teknologioverførsel gennem forsknings- og innovationspartnere. Virksomhederne har en meget høj eksportandel.

Der er flere end 30 relevante uddannelser på alle niveauer som er relevante for teknologivirksomheder. Syddansk Universitet har omkring 15 relevante kandidat- og ingeniøruddannelser inden for robot- og softwareteknologi, mens Erhvervsakademiet Lillebælt har omkring 10 relevante bacheloruddannelser fx inden for Automation Technology, Production Engineer og Computer Science. Desuden rummer værdikæden en række lokale og nationale klynger og netværk, rådgivere, finansieringspartnere og andre erhvervsaktører

Inden for viden og forskning i robot/integration/automation har Odense Robotics fremragende miljøer, blandt andre The Maersk Mc-Kinny Moller Institute (MMMI) på Syddansk Universitet, Cluster for Technological Innovation and Welfare på Lillebaelt Academy og Robot Technology på Danish Technological Institute.

Sammen med virksomhederne i værdikæden ser vi ind i en kraftig vækst de kommende år. Globalt er der forventninger om en vækst på op imod 300% de kommende år, og virksomhederne i Odense Robotics er godt positioneret til at tage deres andel af væksten.

Indsatser:
Strategiske indsatser i Odense Robotics har fokus på
- orkestreringen af indsatsen omkring start up virksomheder på robot området
- at øge automation i SMV virksomheder f.eks. indenfor fødevareområdet

Samspil med indsatser ledet af TI:
I denne sammenhæng er det glædeligt, at de to forslag, som Center for Robotteknologi skitserer inden for "Robotteknologisk innovation - fremtidens danske robotindustri" samt "Factory in a day" ligger rigtig godt i forlængelse af de strategiske indsatser i Odense Robotics, som de deltagende virksomheder har prioriteret.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:26

Kære Mikkel Christoffersen
Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi er glade for, at vi ser de samme potentialer og udviklingsmuligheder i robotteknologi og at jeres initiativer passer godt sammen med vores forslag til indsatsområder.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Tom Togsverd (Underdirektør, DI)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 16:11

Jeg synes, det er et rigtigt godt initiativ, som fokuserer præcis på det, som virksomghederne har brug for - udvikling af kompetencer til at kunne håndtere de teknologier, der allerede er på markedet, samt hjælp til at komme videre for de, der er i gang.
Jeg glæder mig til, at vi fra Roboclusters side kan være med til at føre denne vigtige dagsorden ud i livet.
mvh
Tom Togsverd, Ph.D., DI, formand for Robocluster

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 20:56

Kære Tom Togsverd
Tak for din opbakning til aktivitetsplanen. Jeg er helt enig i, at der er store muligheder for danske virksomheder i forhold til at videreudvikle og modne de nyeste forskningsresultater inden for robotteknologi samt udnytte eksisterende state-of-the-art teknologier. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med RoboCluster om denne vigtige opgave.
Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kim Reeslev (Country Manager Denmark, KUKA Nordic AB)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 11:23

Hej Teknologisk...

Det er helt korrekt set fra jeres side, der vil ske en sammensmeltning over de næste år, allerede i år lancerer vi jo vores KMR (KUKA Mobile Robotics) platform med vores LBR iiwa robot. Det vil også være muligt at lave disse løsninger med vores standard industri robotter…. Hvor disse autonomt kører fra opgave til opgave. ”Docker” sig til opgaven og udfører denne ud fra givne kriterier…
Vi ser en klar tendens til at vi i fremtiden vil se en eksplosiv vækst i små flexible ”good enough robotics” løsninger der hurtigt og sikkert (HRC mæssigt) kan omstilles til nye opgaver,
Vi ser her også en klar udfordring / opgave i at kunne levere produkter baseret på General Industry krav og ikke Automotive krav, som jo normalvis er driveren for robotudvikling, eksempelvis er der i Consumer goods segmentet (type Iphone produktion) krav om max 2 års levetid og levering indenfor 4 uger i enorme styktal, dette stiller selvklart store udfordringer til robotleverandører og i dette segment og andre arbejder vi strategisk på at tilbyde rette produkter i rette tid…
Vi befinder os lige nu i den 2 robotrevolution og bevæger os med hastige skridt imod den 3 revolution. Vi mener at vi indenfor de næste 2-3 år allerede er inde i denne hvor vi vil se robotter være intelligente, intuitive og autonomt mobile… og i vores verden vil dette langt hen af vejen være sammenkædet med Industri 4.0
Jeg ser bestemt frem til fremtidige opgaver hvor vi i fællesskab kan kombinerer jeres viden og teknologi med vores produkter :-)

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 23:24

Kære Kim Reeslev,

Tak for din kommentar. Vi ser også, at der ligger et stort uopdyrket marked ved at kombinere teknologier på en smart og innovativ måde. Jeg er derfor også enig i din betragtning, at vi vil opleve en eksplosiv vækst inden for nye robotløsninger i de kommende år. Både inden for små fleksible robotarme og mobile robotter, hvor vi allerede i dag oplever en vækst, men også inden for nye områder, som vi i dag kun har fantasien til. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med KUKA og jeres system-integratorer.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ole Madsen (Professor, Aalborg Universitet)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:30

Jeg kan kun bakke op om dette initiativ. Det er også min klare opfattelse at der i øjeblikket sker sammensmeltning af det traditionalle industrirobot område med servicerobotområdet. Dette åbner for en række spændende nye muligheder, som jeg ser frem til at udforske sammen med DTI.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 23:34

Kære Ole

Tak for din opbakning til vores forslag. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om at udvikle nye teknologier, der kan accelerere den brede anvendelse af robotteknologi.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Joost Nijhoff (Business Developer IT/Robot, Udvikling Fyn)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 18:18

Udmærket initiativ som jeg bakker 100% op på. Det gør jeg især også set fra et internationalt perspektiv. Som forretningsudvikler med sær opgaver indenfor international investeringsfremme til Odense, ved jeg at internationale robotvirksomheder vil være meget interesseret i de ydelser og faciliteter TI beskriver i oplægget. Eksekvering af initiativet vil styrke Danmarks konkurrenceposition på et af de hel store globale vækstmarkeder.
Mvh
Joost Nijhoff

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:40

Kære Joost Nijhoff

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Din vinkel omkring internationale samarbejder på de globale vækstmarkeder er en spændende tilgang, som vi synes er meget interessant.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Joost Nijhoff (Business Developer IT/Robot, Udvikling Fyn)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 18:33

I øvrigt ville det være, i ovennævnte sammenhæng, en god ide at sikre at alt væsentlig informationsmateriale vil være tilgængeligt på dansk og engelsk, for at udnytte det internationale potentiale.

Joost Nijhoff (Business Developer IT/Robot, Udvikling Fyn)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 18:33

I øvrigt ville det være, i ovennævnte sammenhæng, en god ide at sikre at alt væsentlig informationsmateriale vil være tilgængeligt på dansk og engelsk, for at udnytte det internationale potentiale.

Mark Fisker (Konsulent, Industrisamarbejdet)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 08:07

I takt med at vi bliver færre til at udfylde arbejdspladserne er det en rigtig god udvikling vi ser i øjeblikket mht. robotter og automatisering.

Dog synes jeg at vi stadig har en tung hale af virksomheder som endnu ikke har taget robotter og automatisering til sig. Og for de virksomheder ser jeg, at vi har en stor opgave i at fortælle 'historien' om hvordan sådan en virksomhed kan se ud mht. maskineri/teknologi, organisation, kompetencer, finansering.

Jeg oplever at mange ikke går i gang med det fordi de har nogle barrierer som de ikke får bearbejdet. Derfor mener jeg at vi skal tage fat i de problemstillinger. Gøre det synligt hvordan det kan gøres ved at tage udgangspunkt i en klassisk virsomhed som normalt ikke kan se sig selv som automatiseret og så skabe historien om hvordan den kan se ud med eksisterende teknologi og viden. Et ideal som virksomhedsejerne kan spejle sig i og stille og roligt begynde at arbejde henimod.

Vi vil i Industrisamarbejdet med stor interesse nøje følge med i udviklingen og løbende bidrage til debatten i forhold til vores medlemmers situation og behov.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 18:35

Kære Mark Fisker

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at gode virksomhedscases er vejen frem i forhold til at inddrage de virksomheder, der endnu ikke har taget skridtet i forhold til automatisering. Det er vigtigt at formidle disse gode virksomhedscases gennem video, virksomhedsbesøg og netværksarrangementer.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Jacob Braa Sørensen
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:12

Rigtig godt initiativ, som er vigtigt for at Danmark fortsat kan være med i front.

Vores virksomhed ville ikke ligge i Danmark nu, hvis det ikke havde været muligt at automatisere sig delvist ud af de høje omkostningsniveau vi har i DK set i forhold til de lande vi konkurrere med. Jeg er sikker på at dette vil bidrage til at beholde flere arbejdspladser i landet, og samtidig på længere sigt skabe endnu flere arbejdspladser.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 18:41

Kære Jacob Braa Sørensen

Tak for din opbakning til vores aktivitetsplan. Automatisering er uden tvivl en af de vigtigste faktorer i forhold at styrke konkurrenceevnen og vi har samtidig set, at de virksomheder, der automatiserer også får mulighed for at ansætte flere medarbejdere over tid.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Ivan Bogner
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:31

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig at der skaffes midler til udvikling af robot teknologien i Danmark.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 18:50

Kære Ivan Bogner

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Udvikling af robotteknologi og anvendelse heraf er vigtig for at fastholde og styrke den danske position på markedet.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Ivan Bogner
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:32

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig at der skaffes midler til udvikling af robot teknologien i Danmark.

Claus Clausen
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:37

Dette er vigtigt for at dansk produktion forsat kan være på forkant.

Vi skal højne robot technologien og dens anvendelse i dansk produktion. for at holde omkostnings nivauet nede.

Et andet vigtigt punkt er, danske maskinbyggere skal i større omfang integrerer robotløsninger i deres leverancer, for at bevarer deres innovation.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:28

Kære Claus Clausen

Tak for din kommentar og din opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi er helt enige i, at en videreudvikling af robotteknologi målrettet de danske produktionsudfordringer er essentielt, ligesom implementeringen vil være det.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Peter Greve (Direktør, Hareskov PRomotion)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:54

Når jeg besøger virksomheder inden for maskinbygning er det en fornøjelse at se, hvor mange maskinbyggere, der anvender robotter i fx pakkelinjer. Mange af disse linjer er bestilt af danske virksomheder, og netop det tyder på, at der er ved at være "gang i den" igen.
Mange SMV'er inden for produktionsvirksomheder kunne få langt mere ud af deres produktion, hvis den fik en højere automationsgrad, men ...... hvor kommer pengene fra? Mange af disse virksomheder beklager sig over de manglende økonomiske muligheder og bankernes manglende vilje til at investere i automatision.
Der bør i samfundets interesse skabes en finansieringsmulighed uden alt for meget bureaukrati for netop disse virksomheder.
Vi har allerede set det i flere tilfælde: Højt automatiserede virksomheder kan ikke kun bevare danske arbejdspladser - de kan ofte trække nye arbejdspladser til Danmark.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:30

Kære Peter Greve

Tak for din kommentar og din pointering af udfordringen med at finde finansieringsmuligheder for mange små og mellemstore virksomheder.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Anders Petersen
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:04

Hedensted Kommune, herunder Hedensted Erhverv arbejder målrettet på at tiltrække innovative produktionsvirksomheder, og sikre et godt samarbejde mellem erhverv, virksomhed og myndigheder. Industrirobotter er en meget vigtig faktor ifm. at styrke konkurrencekræfterne og ikke mindst sikre viden omkring de sidste nye produktionsmetoder. Med etableringen af Dansk Produktions Univers i Hedensted, vil vi sikre et højt kompetenceniveau og tiltrækning af innovative SMV.Så det er absolut et meget spændende initiativ, som vi ser frem til at støtte i Hedensted Erhverv.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:32

Kære Anders Petersen

Tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Hedensted Erhverv.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Esben Søltoft (Plant Engineering Manager, Corning Optical Communications ApS)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:27

Dette projekt omkring udvikling af robotter er interessant for en virksomhed som Corning, da vi er i en proces med at automatisere vores produktion, og udviklingen af nye robotter der er nemme at integrere og tilpasse i en eksisterende produktion uden store anlægsomkostninger er essentielt for at vi kan fortsætte med at automatisere vores produktion og udvikle den.

Mvh
Esben Søltoft
Plant Engineering Manager
Corning

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:37

Kære Esben Søltoft

Tak for din interesse i dette aktivitetsforslag. Vi forsøger netop at adressere behovet for nemt at kunne integrere og tilpasse automationsløsninger i en eksisterende produktion gennem vores Robot-CoWorker indsats.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Steen Meldgaard Laursen
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:23

Initiativet er helt centralt for Danmarks konkurrenceevne fremover. Det er meget velkommen og nødvendigt.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:39

Kære Steen Meldgaard

Tak for din opbakning til initiativet og din pointering af at initiativet er centralt for de danske produktionsvirksomheders konkurrenceevne.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Christian Klit Johansen (Deputy head of center, Syddansk Universitet, SDU Dronecenter)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:27

Jeg finder denne aktivitet vigtig og relevant. Når jeg søger at kommercialisere opfindelser fra SDU indenfor robotteknologi er TI Center for Robotteknologi vigtig. Vi anvender Key Option Leder udtalelser som beslutningsgrund for om en given opfindelse har gang på jord. Her er opdateret viden hos robotkonsulenterne hos TI afgørende.

Det seneste spin-out fra SDU CorePath Robotics er kun blevet en realitet via samarbejdet med TI og markedsindsigten hos TI's Center for Robotteknologi. Robotteknologisk innovation - fremtidens danske robotindustri, fokusere på krydsfeltet mellem servicerobotter og industrirobotter. Vi ser hos SDU netop nu flere nye opfindelsesager i dette krydsfelt. Jeg forventer at kommercialiseringen af disse nye opfindelser vil blive styrket af denne aktivitet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:42

Kære Christian

Tak for din opbakning til aktiviteten. Vi sætter stor pris på samarbejdet og håber at vi også i fremtiden kan bidrage til at nye opfindelser bliver kommercialiseret.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Henrik Christiansen (Direktør, Cool Graphics aps)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:30

Jeg synes, at der ekstremt vigtigt, at der tilføres flere midler til fremtidig forskning og innovation omkring robot-teknologi i Danmark. Derfor er det nye initiativ så vigtigt.

Jeg har lige læst bogen The Second Machine Age, og hvis jeg ikke var det i forvejen, så er jeg nu blevet endnu mere overbevist om, at robotter og automatisering er fundamentale for at vores fremtidige samfund kan blive ved med at vokse og tilføre mere værdi til vores allesammens samfund - og det kan kun ske gennem intensiveret fokus på robotter og automatisering.

Jeg kunne samtidig godt tænke mig, at der sættes mere fokus på ikke blot at forske i nye projekter, men også at disse nye projekter udvikles til færdige produkter, som kan markedsføres internationalt, så derfor bør der også allokeres flere midler til selve markedsføringen internationalt. Kun via høj-kvalitative, færdig-udviklede produkter som også markedsføres professionelt kan målet nås.

Og så har udvikling af nye robot-teknologier faktisk den yderligere fordel, at den ikke er særlig kapital-intensiv, selv om det potentielle pay-back er stort.

Hilsen,
Cool Graphics,
Henrik Christiansen

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:47

Kære Henrik Christiansen

Tak for din opbakning til initiativet og din perspektivering i forhold til fremtidens behov for robotter og automatisering for at tilføre værdi og vækst til samfundet.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Henrik Christiansen (Direktør, Cool Graphics aps)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:30

Jeg synes, at der ekstremt vigtigt, at der tilføres flere midler til fremtidig forskning og innovation omkring robot-teknologi i Danmark. Derfor er det nye initiativ så vigtigt.

Jeg har lige læst bogen The Second Machine Age, og hvis jeg ikke var det i forvejen, så er jeg nu blevet endnu mere overbevist om, at robotter og automatisering er fundamentale for at vores fremtidige samfund kan blive ved med at vokse og tilføre mere værdi til vores allesammens samfund - og det kan kun ske gennem intensiveret fokus på robotter og automatisering.

Jeg kunne samtidig godt tænke mig, at der sættes mere fokus på ikke blot at forske i nye projekter, men også at disse nye projekter udvikles til færdige produkter, som kan markedsføres internationalt, så derfor bør der også allokeres flere midler til selve markedsføringen internationalt. Kun via høj-kvalitative, færdig-udviklede produkter som også markedsføres professionelt kan målet nås.

Og så har udvikling af nye robot-teknologier faktisk den yderligere fordel, at den ikke er særlig kapital-intensiv, selv om det potentielle pay-back er stort.

Hilsen,
Cool Graphics,
Henrik Christiansen

Leif Thomsen
Torsdag d. 7/5-15 kl. 15:41

Som leverandør af robotløsninger oplever vi et stigende behov og derfor bakker jeg op om ansøgningen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 13:04

Kære Leif Thomsen

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi ser frem til et godt samarbejde om fremtidens robotløsninger.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Henrik Gordon Petersen (Professor, Syddansk Universitet)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:31

Dette er et fremragende initiativ, som vi via vores robotteknologi forskning på Mærsk McKinney Møller instituttet ved Syddansk Universitet vil bakke kraftigt op. Initiativet adresserer en vigtig styrkelse af mulighederne for at overføre og indlejre de nyeste forskningsresultater industrielle anvendelser. Dette vil blive til stor gavn for dansk industri.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 13:08

Kære Henrik Gordon Petersen

Tak for din opbakning til vores initiativ. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om at omsætte de nyeste forskningsresultater til industrielle anvendelser.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Henrik Skou Pedersen (Chefkonsulent, Væksthus Midtjyllandj)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:38

Væksthus Midtjylland støtter op om denne ansøgning, idet en større udbredelse og anvendelse af robotter er nødvendig for at fastholde og udvikle danske industriarbejdspladser. Det er også særdeles vigtig at genere viden om hvordan der træffes de rigtige valg om de rette robotløsninger til den enkelte virksomhed, og derfor giver det rigtig god mening at arbejde med udvikling af nye robotløsninger og anvendelser.
Hilsen
Henrik Skou Pedersen
Væksthus Midtjylland

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:37

Kære Henrik Skou Pedersen

Tak for støtten til vores aktivitetsforslag. Vi er helt enige i, at det både drejer sig om udvikling af nye robotløsninger, men ligeledes at skabe overblik og viden, således at man vælger de rette teknologiske løsninger til den enkelte virksomhed.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

amh3550
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:42

Højteknologi og innovation er måske Danmarks vigtigste råstof. Lige nu er robot-teknologi = fremtiden, og den kan og skal vi selvfølgelig være med til at skabe.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:38

Tak for kommentaren, som vi selvfølgelig er helt enige i.

amh3550
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:42

Højteknologi og innovation er måske Danmarks vigtigste råstof. Lige nu er robot-teknologi = fremtiden, og den kan og skal vi selvfølgelig være med til at skabe.

Lars Skjold Frederiksen (Project Manager, RPC Superfos a/s)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 17:17

Vi er flere i RPC Superfos, som arbejder med udvikling af vores teknologi og som på opfordring anbefaler at bruge offentlig støtte til projektet indenfor robot teknologi.
Fremtiden for vores produktion af emballager i sprøjtestøbt plast er i høj grad baseret på brug af robotter.
Robotter er vores løsning på en effektiv og sikker produktion.
Vi støtter projektet fordi fremtidig udvikling af robot løsninger skabes i et aktivt udviklings miljø som det Teknologisk Institut søger støtte til.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:40

Kære Lars Skjold Frederiksen

Tak for din støtte til vores aktivitetsforslag. Vi ser også robotter som en meget væsentlig faktor i udviklingen af fremtidens produktion.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Skjold Frederiksen (Project Manager, RPC Superfos a/s)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 17:17

Vi er flere i RPC Superfos, som arbejder med udvikling af vores teknologi og som på opfordring anbefaler at bruge offentlig støtte til projektet indenfor robot teknologi.
Fremtiden for vores produktion af emballager i sprøjtestøbt plast er i høj grad baseret på brug af robotter.
Robotter er vores løsning på en effektiv og sikker produktion.
Vi støtter projektet fordi fremtidig udvikling af robot løsninger skabes i et aktivt udviklings miljø som det Teknologisk Institut søger støtte til.

Klas Nilsson
Torsdag d. 7/5-15 kl. 19:40

Mycket bra förslag som vi från Svensk/Skånsk sida gärna samverkar med eller deltager i. Viktigt att både vetande och systemlösningar modulariseras, för återanvändning i situationer som man kanske inte tänkte på från början. Den föreslagna planen med demo och marknadsanalyser blir en bra grund för detta. Även metoderna för hur människans/operatörens intentioner skall omsättas till utförbara robotinstruktioner behöver bygga på principer som fungerar i många tillämpningar. Genom att de industriella systemen nu blivit alltmer öppna (tex bättre APIer, och nya EGM-optionen från ABB) så är det precis rätt tid för en bredare satsning med samverkan mellan många olika aktörer (med hela kedjan från vetenskap till tillämpningsnytta).

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:45

Kære Klas Nilsson

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi deltager meget gerne i et bredt funderet samarbejde på dette område.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Bak
Torsdag d. 7/5-15 kl. 19:45

Som en produktionsvirksomhed der konkurerer på det internationale marked kan vi kun hilse intiativet meget velkommen og med en forhåbning om at forskning i robotteknologi vil fortsætte og ikke mindst styrkes.
Vi oplever og spår at forskning og udvikling i robotteknologien er den væsentligste konkurrenceparameter i den nærmeste fremtid.
Vi har allerede oplevet hvor en markant forskel at implementering af robotter i vores fabrik har gjort for både vækst og fastholdelse af arbejdspladser i Danmark. Men dette må ikke være en sovepude for hverken os eller branchen - vi skal i fællesskab udvikle os sammen, men det vil være afgørende at få tilført ressourcer (kapaital).

På vegne af BJ-Gear A/S
Lars Bak, Plant Manager

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:48

Kære Lars Bak

Tak for din støtte til vores aktivitetsforslag. Vi er glade for at, I ser forskning og udvikling i robotteknologi som værende afgørende for produktionsvirksomheders konkurrenceevne.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Ove Leichsenring
Torsdag d. 7/5-15 kl. 19:50

Som vice ordförande i SWIRA ( Swedish Industrial Robot Association ) så kan jag bara gratulera Danmark och DTI och andra danska forskningsinstitut till den ambitiösa forskningsansökan Robotteknologisk innovation. Den Danska och Svenska tillverkningsindustrin består av mindre och medelstora företag vars överlevnad i högsta grad beror på en konkurrens kraftig produktion som bygger på en hög automationsgrad där industri Robotar är en viktig komponent. Tyvärr saknar vi en liknande satsning i Sverige.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:52

Kære Ove Leichsenring

Tak for din kommentar til vores aktivitetsforslag. Vi ser netop også stærke kompetencer omkring robotteknologi som værende afgørende for industriens konkurrenceevne i fremtiden.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kim Lammert
Torsdag d. 7/5-15 kl. 20:53

Som Produktionsteknolog studerende (4. semester) og med allerede et projekt hvor vi inddrog en robot, og en messe hvor mødet med Dira, virkelig var en øjne åbner for hvor mange steder der kan bruges robotter, vil jeg gerne støtte dette indlæg og sige at vi kan slet ikke undvære robotter i fremtiden, det er bare komme i gang med alle de ideer der kan findes.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:58

Kære Kim Lammert

Tak for din kommentar og din interesse i vores aktivitetsforslag. Jeg deler klart din forudsigelse om robotternes anvendelighed.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Hans Morten Henriksen (Direktør, Maskinsikkerhed ApS)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 21:33

Danske robotleverandører har et pokkers godt ry for at lave kundetilpassede løsninger, der fungerer.
Store danske brugervirksomheder er vant til at udfordre leverandørerne med krav til funktionalitet, oppetid og også sikkerhed. Men sikkerhed er et punkt hvor kravene hele tiden flytter sig, og hvor det er nødvendigt at følge med udviklingen, hvilket er en udfordring for de danske fabrikanter, da de er små, set i international, målestok. Dette initiativ kan medvirke til sikrere robotter på hjemmebanen, og flere robotter der sendes ud af landet. Det kan jo ikke være bedre.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:02

Kære Hans Morten Henriksen

Tak for din kommentar og din interesse i vores aktivitetsforslag. Vi er helt enige i, at effektiv håndtering af sikkerhed kan åbne op for nye anvendelsesområder.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 22:01

MADE støtter dette initiativ. Udvikling af fleksible økonomiske robotløsninger til SMVer, er afgørende for Danmarks fremtidige konkurrenceevne. MADE’s industrielle partnere viser fortsat stor interesse i, at få adgang og støtte til, implementeringen af robotløsninger

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:06

Kære Nigel Edmondson

Tak for MADE´s støtte til dette initiativ. Vi er helt enige i, at fleksible robotløsninger med en kort tilbagebetalingstid er afgørende for produktionsvirksomhedernes konkurrenceevne.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Kasper Hallenborg (Institutleder, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 23:31

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet sender sin stærkeste støtte til forslaget. Vi har forskning i robotteknologi, som vores kernekompetence og ønsker en højere grad af teknologioverførsel fra forskning til industri, hvilket vi mener det præsenterede forslag kan være stærkt medvirkende til at realisere.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:10

Kære Kasper Hallenborg

Tak for din støtte til aktivitetsforslaget. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om teknologioverførsel fra forskning til industriel anvendelse.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Sigurgeir Palsson
Fredag d. 8/5-15 kl. 08:58

Jeg ved af erfaring at automatisering har en afgørende betydning for muligheden for at bevare industriproduktion i Danmark. Hos Simpson Strong-Tie er der lang tradition for automation ved produktion af bygningsbeslag, hvor det er lykkedes at bevare produktion i Danmark i hård konkurance med lavpris produktion i udlandet. De første robotinstallationer blev lavet her for over 25 år siden. Det er til stadighed vigtigt for os at fornye og udvide anvendelsen af denne teknologi, for at holde produktionsomkostningerne nede og forbedre arbejdsmiljøet.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:14

Kære Sigurgeir Palsson

Tak for din kommentar og din pointering af vigtigheden af kontinuert at udvikle nye automationsløsninger for at fastholde konkurrenceevnen.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jan Kristensen
Fredag d. 8/5-15 kl. 09:55

Som programmør af automatiserede logistik løsninger indeholdende robotter. Kan jeg absolut tilslutte mig initiativer som udvikler robot teknologien.
Ingen udvikling ingen fremtid.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:17

Kære Jan Kristensen

Tak for din støtte til forslaget. Jeg kan fuldt tilslutte mig din slutreplik om "ingen udvikling ingen fremtid". Vi er nødt til løbende at effektivisere produktionen for at fastholde konkurrenceevnen.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jan Kristensen
Fredag d. 8/5-15 kl. 09:55

Som programmør af automatiserede logistik løsninger indeholdende robotter. Kan jeg absolut tilslutte mig initiativer som udvikler robot teknologien.
Ingen udvikling ingen fremtid.

Rasmus Stoklund (Erhvervspolitisk konsulent , Dansk Metal)
Fredag d. 8/5-15 kl. 13:50

Et vigtigt projekt. Robotisering og automatisering er afgørende forudsætninger for at fastholde industrivirksomhederne i Danmark. Projektet er et vigtigt bidrag til det fortsatte arbejde med at styrke virksomhedernes brug af avancerede produktionsteknologier; især er det væsentligt, at robotløsningernes agilitet øges - ikke mindst til gavn for SMV'er, der producerer i små serier.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:21

Kære Rasmus Stoklund

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi har netop fokus på de udfordringer som mange SMV´er står overfor, herunder effektivt at kunne producere små serier.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Flemming Thinggaard
Fredag d. 8/5-15 kl. 14:13

Fra IAI's side kan vi også kun hilse initiativet velkommen og følger med I hvad der rør sig, så vi ikke er "på den" men "MED på den".
Udviklingen gør stærkt, og vi er nødt til i DK at følge med og være foran, så vi kan konkurrere på produktivitet og kvalitet i stedet for lav løn. Her er innovation og teknologi nøgle ord - MERE AF DET:)

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:25

Kære Flemming Thinggaard

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi vil gøre vores for at udvikle løsninger, der kan højde kvaliteten og produktiviteten.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Pia Mulvad Reksten (Erhvervspolitisk konsulent, LO)
Søndag d. 10/5-15 kl. 19:02

Relevant projekt. Vigtigt vi har stor viden om hvordan vi kan løfte teknologi- og vidensniveau i danske virksomheder og dermed fastholde og udvikle produktionsarbejdspladser i Danmark. Dog vigtigt at initiativeT koordineres med de efterhånden mange andre initiativer der vedr. avanceret produktion og robotteknologi. Fx MADE eller de forskellige initiativer sat i søen ifm. vækstpakke 2 - om avanceret produktion.
Generelt mangler der et stærkere fokus på hvordan teknologien spiller sammen med medarbejderne, hvordan medarbejdernes ideer bringes i spil og hvad det stiller af krav til deres kompetencer at robotter og digitalisering er de nye "kolleger". Og der skal knyttes nogle mere direkte samarbejdskontakter til erhvervsskoler, erhvervskademier mv som skal uddanne de mennesker produktionsdanmark har brug for. Husk at det jo ikke er teknologien i sig selv der laver de geniale løsninger. Det er den måde mennesker bruger teknologien på.
Desuden er det også værd at bemærke at de serviceydelser mv projektet bidrager med ikke blot kan komme private virksomheder, men også offentlige arbejdspladser til gode. Generel savner jeg i forslagene på Bedreinnovation at man tænker mere i den offentlige sektor også, herunder offentlig-privat samarbejde.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:31

Kære Pia Mulvad Reksten

Tak for din støtte til vores aktivitetsforslag og dine konstruktive og værdifulde kommentarer til de konkrete aktiviteter. Vi vil sørge for at samspillet med medarbejdernes kompetencer kommer mere i fokus, selvom de allerede nu er tænkt godt ind og vi vil også knytte kontakter til relevante uddannelsesinstitutioner.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

John Sonderskov
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:00

Spændende sammenkædning af flere aktiviteter og med den hastighed udviklingen foregår, vil det være godt for dansk innovation og industri, at viden samles til fælles gavn for virksomhederne. Der er flere tiltag i kommuner der har gode målsætninger for forøget dansk produktion og dermed investerer de i velfærdsteknologiske huse, for at samle viden, og når den producerende enhed kommer med, vil vi bedre kunne fastholde en stærk position på markedet for både innovation og produktion med de forhold der er nødvendige og ønskelige for brugerne. Det bliver spændende at følge det videre forløb i Odense.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:36

Kære John Sonderskov

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi vil fortsat arbejde på at samle viden på tværs af forskellige domæneområder.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Kurt Kristensen (Virksomhedskonsulent, Initia A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:17

Robotisering og automatisering er den uundgåelige vej frem for virksomheder i DK. Derfor er dette et vigtigt projekt. Projektet er et vigtigt bidrag til det fortsatte arbejde med at styrke virksomhedernes brug af avancerede produktionsteknologier; især er det væsentligt, at robotløsningernes virkninger yderligere undersøges - ikke mindst til gavn for SMV'er, der producerer i små og større serier.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:39

Kære Kurt Kristensen

Tak for din støtte til vores aktivitetsforslag. Vi er helt enige i, at virksomhedernes anvendelse af avancerede produktionsteknologier skal styrkes og det er målsætningen med dette aktivitetsforslag at bidrage dertil.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Palle Hannemann (CEO, Hannemann Engineering ApS)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:48

Aktiviteten falder godt i tråd med vores overbevisning omkring nødvendigheden for at kunne opretholde, og måske endda øge fremtidens produktion i Danmark. Vi ser det som altafgørende, specielt for vores SMVér, at automation og robotkendskab bliver en naturlig del af dagligdagen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:44

Kære Palle Hannemann

Tak for støtten til vores aktivitetsforslag. Vi forsøger gennem vores demonstrationscases, open labs etc. at vise teknologiernes potentiale, således at flere SMV´er tager springet og investerer i avanceret teknologi som automation og/eller robotteknologi.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Stormholt (Area sales manager, SCHUNK Intec A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:50

[SCHUNK Intec A/S] Dette tiltag vil kunne være stærkt medvirkende til at fastholde og forhåbentlig også øge fremtidig produktion i Danmark. Der der desværre stadig for megen produktion der udflyttes og for mange Internationale virksomheder der by-passer Danmark, når de slår sig ned i den Nordiske region. Det bliver en fornøjelse at se hvordan Instituttet kan bidrage til synligørelse af og udnyttelse af nye teknologier der kan interager med robotter og anden automation også til gavn for smv'ere som jo stadig er kernen i Dansk industri.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:56

Kære Henrik Stormholt

Tak for opbakningen til vores aktivitetsforslag. Vi vil gøre vores bedste i forhold til synliggørelse af nytteværdien ved implementering af nye teknologier, der kan interagere med robotter og anden automation.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Flemming Truelsen (Virksomhedsejer, Flemmings Firma)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:58

Automatiseringsprojekter på SMV’er

Jeg mener, de danske virksomheder besidder et enormt potentiale i form af mulig automatisering af arbejdsprocesser, men jeg mener også, at man ikke opnår dette ved at overlade det til virksomhederne selv. At kaste sig over automatisering i en virksomhed er langt fra bare at købe en robotarm og så tro, at man er i mål.
Min erfaring gennem adskillige automationsprojekter for mange forskellige virksomheder siger mig, at forarbejdet er det allervigtigste for at opnå succes med projektet. At afklare mulighederne og vælge de bedste løsninger kan være en jungle, når man ikke har prøvet noget tilsvarende før, og selv om man har erfaring med lignende projekter, går det rigtig tit langt fra som forventet. Uanset om man er kunde eller leverandør.

Der er mange faldgrupper i et automationsprojekt og mange specialer at forholde sig til både forretningsmæssigt og mht. at favne de mange tekniske fagområder. Hvordan udvælger man som kunde de rigtige samarbejdspartnere og de rigtige projekter?

At tilbyde virksomhederne en uvildig og delvis finansieret projektafklaring ville være til enorm hjælp for den enkelte virksomhed i forhold til at bruge midlerne fornuftigt og opnå maksimal effekt. Mange SMV’er løber ind i problemer, når der skal bruges en masse tid og midler til at afklare mulighederne. De har ikke dedikerede resurser til at løfte sådanne opgaver og ender med at overlade hele projektet i hænderne på mere eller mindre kompetente (til opgaven) leverandører, som sandsynligvis ikke er i stand til at løfte opgaven optimalt, set med kundens øjne.

Jeg mener, der er mange gode tiltag i jeres forslag, men at hjælpe flere virksomheder med at opnå succes kræver ikke nødvendigvis state-of-the-art udstyr. Eksisterende teknologier, som allerede nu er på markedet, vil fint kunne løfte de fleste opgaver, hvis bare indsatsen er på det rette sted, og løsningen er sammensat optimalt for det enkelte projekt på den enkelte virksomhed.

Jeg tror på et videncenter med eksperter, der favner alle specialer og som kunne være virksomhedens løsningskonsulent ville kunne løfte kvaliteten af de søsatte projekter og dermed være med til at sikre virksomhedernes succes og fremtidige konkurrenceevne. Og især i forhold til at lave en god afklaring af den enkelte virksomheds potentiale så midlerne bruges bedst muligt.

TI skal være det centrale bindeled mellem kunde og leverandør og sikre et godt match mellem parterne, så der opnås succes med det individuelt tilpassede projekt. TI skal være dem, der er i stand til at løfte den store opgave, der dels ligger i at gøre de danske SMV’er bekendte med mulighederne for automation og dels giver den enkelte virksomhed værktøjerne til på kvalificeret vis at træffe en endelig beslutning om hvor i virksomheden, der skal automatiseres.

I har min fulde opbakning.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:52

Kære Flemming Truelsen

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag og tak for din meget værdifulde og præcise beskrivelse af udfordringerne ved automationsprojekter.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Preben Jakobsen (Direktør, Nordtec-Optomatic A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:59

Vi har et stort behov for at øge vores konkurrenceevne i Danmark. Automatisering og robotter er i den forbindelse et væsentligt element. Det er vigtigt at vi fortsat kan bevare produktion i Danmark. Uden produktion går innovationen i stå, og produktion af maskiner og udstyr vil ske der hvor produktionen sker.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:54

Kære Preben Jakobsen

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget og din kommentar om vigtigheden af automatisering og robotter.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre