Robotteknologisk udviklingsplatform

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi og Informations- og Kommunikationsteknologi

Robotter kan sænke udgifterne, forbedre kvaliteten og arbejdsbetingelserne samt minimere ressourceforbruget. Med en forøget fleksibilitet og en bedre brugervenlighed står robotterne over for en ny æra, der forvandler dem til allestedsnærværende hjælpere, både i hjemmet, på arbejdspladsen og i den offentlige sektor.

Robotter kan sænke udgifterne, forbedre kvaliteten og arbejdsbetingelserne samt minimere ressourceforbruget. Med en forøget fleksibilitet og en bedre brugervenlighed står robotterne over for en ny æra, der forvandler dem til allestedsnærværende hjælpere, både i hjemmet, på arbejdspladsen og i den offentlige sektor. Robotter er essentielle for at kunne løse nogle af fremtidens samfundsmæssige udfordringer inden for disse sektorer. Aktiviteterne i denne aktivitetsplan giver Teknologisk Institut mulighed for at hente den nyeste viden til Danmark og dermed give danske virksomheder mulighed for at være på forkant af den forventede udvikling, hvor robotter forventes at få en fremtrædende rolle inden for både service- og industrisektoren internationalt.

Formål
Teknologisk Institut ønsker i samarbejde med Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet at etablere og drive en Robotteknologisk Udviklingsplatform, TI-TEK, som gennemfører seks udvalgte forskningstemaer:
• Offline-programmering af industrirobotter.
• Gribning.
• Mobile robotter.
• Sensorer.
• Kunstig intelligens.
• Brugerdreven innovation.
Kernen i TI-TEK vil bestå af en række software- og hardware-komponenter samt en række metoder, værktøjer og faciliteter til at understøtte fremstillingen af robotterne. Komponenterne skal understøtte danske virksomheders udvikling og innovation af nye robotteknologi-baserede generationer af produkter og løsninger.

Målgruppe
Målgruppen er især fremstillings- og fødevareindustrien. Der forventes således at blive solgt 134.100 industrirobotter i 2011. Fødevarebranchen har med kun 8% af alle robotter færre robotter end andre industrier og er derfor et område med stort vækstpotentiale. Også inden for sundhed, pleje og service samt rengøringsindustrien forventes robotter at have et stort potentiale. I denne aktivitetsplan vil der blive oparbejdet kompetencer, hvor danske udviklingsvirksomheder på den ene side får adgang til den nyeste viden inden for området, så de kan stå distancen på internationale markeder. Samtidig vil Teknologisk Institut på den anden side sammen med service- og produktionsvirksomheder udvikle arbejdskraftbesparende løsninger, som kan medvirke til at sikre disses konkurrencekraft, fx ved at servicerobotter hjælper ældre i hjemmet til aflastning af plejepersonale, eller ved at udvikle griberobotter som kan håndtere hygiejnekrævende emner i fødevareindustrien.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 2.625 M
2011: 2.625 M
2012: 2.625 M
Totalt: 7.875 M

Kontaktinformation
Kurt Nielsen
7220 2211
kuni@teknologisk.dk