Robotter i plejesektoren, rengøring m.m.

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Med de stadig større krav til den offentlige sektor er der kommet fokus på at udvikle, afprøve og udbrede nye arbejdskraftbesparende teknologi og løsninger. En række af de materiale- og procesteknologiske fremskridt har muliggjort implementering af fx mere hygiejne og rengøringsvenlige overflader, der kan finde anvendelse på hospitaler, plejehjem, skoler og andre offentlige bygninger.

Det er samtidig vigtigt at udvikle teknologier, som kan overtage nogle af de trivielle og tidskrævende opgaver og dermed give mere tid til kerneopgaven og som kan hjælpe til med at fastholde den ønskede kvalitetsstandard. Samtidig skal ny teknologi være med til at sikre sunde og attraktive jobs som understøtter den offentlige sektors evne til at rekruttere og fastholde de dygtige medarbejdere. Der vil være et stort erhvervsmæssigt potentiale knyttet til udviklingen af nye overflader, intelligente produkter og nye samarbejdsformer, der kan aflaste medarbejderne i den offentlige sektor.

Robotteknologi kan helt eller delvist automatisere og understøtte en lang række af de opgaver, som i dag skal løses på landets sygehuse, i pleje og omsorgsområdet, i park og anlæg, på skoler og mange flere. Der er primært tale om at udnytte robotterne som redskaber til at øge produktiviteten, samtidig med at man får aflastet nedslidende rutiner med deraf følgende mindre fravær.

Der er behov for at kunne udvikle nye arbejdskraftbesparende teknologier og løsninger, herunder selvrensende materialer, hygiejniske overflader, intelligente produkter samt integrerede IT-løsninger. Det er afgørende at implementering og afprøvning af teknologiske løsninger tager udgangspunkt i konkrete behov i den offentlige sektor. Behovsafdækning udgør derfor et grundlæggende udgangspunkt. I forbindelse med implementering af nye teknologier er det vigtigt at der udvikles nye arbejds- og organisationsformer, samt at der udvikles og beskrives metoder til at sikre god implementering og adoptionen af den nye teknologi – både i forhold til de ansatte, men også i forhold til fx beboere på plejehjem eller patienter på sygehuse. Målinger og erfaringsopsamling på det arbejdskraftbesparende potentiale vil være med til at styrke udbredelsen af teknologiske løsninger.

Opbygget kompetence for rådgivning af plejesektoren i forbindelse med omlægning af arbejdsprocesser, der kan varetages af robotteknologi. Udvikling af robotter til anvendelse i plejesektoren til eksempelvis rengøring samt kortlægning af nye områder, hvor robotter kan lette arbejdsbyrden i plejesektoren. Viden om robotters anvendelighed uden at menneskerne, som de servicerer, bliver fremmedgjorte eller føler sig overladt til robotter alene. Udvikling af robotter, der kan understøtte livskvaliteten for plejekrævende personer. Udvikling af robotter, der kan assistere plejesektorens personale med fysiske krævende eller monotone opgaver.

Det vil også være med til at skabe mere interessante, attraktive og videnbaserede arbejdspladser. Endvidere vil man inden for pleje og omsorg kunne anvende robotter som hjælpemidler til at gøre ældre og handicappede mere selvhjulpne, hvilket vil give et stort løft i disse menneskers livskvalitet samtidig med at det vil være arbejdskraftbesparende. Der er mulighed for at skabe et nyt vindmølleeventyr ved at få de mange danske virksomheder, som udvikler hjælpemidler og services til plejesektoren, til at opdage potentialet ved at udvikle de næste generationer af produkter ved at integrere robotteknologi. Det vil skabe unikke nye løsninger på området – et område, hvor danske virksomheder allerede i dag er blandt verdens førende

Det er samtidig vigtigt at udvikle teknologier, som kan overtage nogle af de trivielle og tidskrævende opgaver og dermed give mere tid til kerneopgaven og som kan hjælpe til med at fastholde den ønskede kvalitetsstandard. Samtidig skal ny teknologi være med til at sikre sunde og attraktive jobs som understøtter den offentlige sektors evne til at rekruttere og fastholde de dygtige medarbejdere. Der vil være et stort erhvervsmæssigt potentiale knyttet til udviklingen af nye overflader, intelligente produkter og nye samarbejdsformer, der kan aflaste medarbejderne i den offentlige sektor.

Robotteknologi kan helt eller delvist automatisere og understøtte en lang række af de opgaver, som i dag skal løses på landets sygehuse, i pleje og omsorgsområdet, i park og anlæg, på skoler og mange flere. Der er primært tale om at udnytte robotterne som redskaber til at øge produktiviteten, samtidig med at man får aflastet nedslidende rutiner med deraf følgende mindre fravær.

Der er behov for at kunne udvikle nye arbejdskraftbesparende teknologier og løsninger, herunder selvrensende materialer, hygiejniske overflader, intelligente produkter samt integrerede IT-løsninger. Det er afgørende at implementering og afprøvning af teknologiske løsninger tager udgangspunkt i konkrete behov i den offentlige sektor. Behovsafdækning udgør derfor et grundlæggende udgangspunkt. I forbindelse med implementering af nye teknologier er det vigtigt at der udvikles nye arbejds- og organisationsformer, samt at der udvikles og beskrives metoder til at sikre god implementering og adoptionen af den nye teknologi – både i forhold til de ansatte, men også i forhold til fx beboere på plejehjem eller patienter på sygehuse. Målinger og erfaringsopsamling på det arbejdskraftbesparende potentiale vil være med til at styrke udbredelsen af teknologiske løsninger.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Rasmus Holscher
Mandag d. 4/5-09 kl. 14:51

Kære GTS

Plejesektoren har i alle år været forsømt og nedprioriteret med et meget kortsigtet fokus på at give reelle brugbare hjælpemidler, som både kunne give bruger større selvvære, og lette arbejdsbyrden for personalet/pårørende. Især taget i betragtning med alle de resurser, som der lægges i at frembringe designet løsninger til produkter til hjemmet.

Tænk selv på det chok det vil være at være en velfungerende person, omgivet af alle sine hjems skønne ting den ene dag, og næste at skulle omgive sig med de rehab. produkter som man får tilbudt. Og det grænseoverskridende i muligvis at skulle have vildt fremmed så tæt på sin intimsfære.

Zenia Stampe
Fredag d. 26/6-09 kl. 17:02

Robotteknologi er et vigtigt indsatsområde, men vi savner en bredere og mere problemorienteret tilgang til velfærdsteknologi. Med andre ord - det er ikke teknologien, men problemet, der skal danne udgangspunkt for udvælgelsen af indsatsområde. Ud fra en mere problemorienteret tilgang, vil vi derfor gerne higlighte to områder.

For det første savner vi en målrettet indsats for at udvikle selvsættende støttestrømper. At tage strømpen af og på tager ikke lang tid, men de mange korte besøg øger transporttiden – dvs. tiden uden borgerkontakt. Samtidig er borgerne i den situation, at de hver dag må vente med at stå op og gå i seng, til hjemmehjælpen har hjulpet dem af og på med støttestrømperne. Der vil derfor både være tid, ressourcer og livskvalitet forbundet med udviklingen af støttestrømper, de ældre selv kan tage af og på. Et målrettet partnerskab for at udvikle en sådan teknologi er i høj grad savnet.

Et andet område, vi oplever et stort behov for, er social teknologi for ældre. Livskvalitet og selvhulpenhed er ikke kun et spørgsmål om at overkomme fysiske barrierer gennem hjælpemiddelteknologi. Det handler også om social interaktion og oplevelser i hverdagen. Der bør derfor tænkes i, hvordan interaktionsteknologi kan bruges til at skabe oplevelser i hverdagen og understøtte sociale netværk for mennesker, der på grund af nedsat fysisk funktionsevne kun i begrænset omfang kan komme ud af hjemmet.