Ruteplanlægning og driftsoptimering

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Transportørerne har gennem de seneste ca. to årtier haft et øget fokus på ”just-in-time” logistik. De vigtigste parametre i planlægningen er dermed almindeligvis rejsetid, leveringssikkerhed og distributionsomkostninger. De bemærkelsesværdige fremskridt indenfor telekommunikation og IT har gjort det muligt for virksomhederne at fokusere på hastighed og præcision gennem hele forsyningskæden.

For at kunne opnå konkurrencemæssige fordele er det vigtigt at kunne udnytte real-tids informationer i selve planlægningen. Behovet for at kunne udnytte real-tids informationer og dermed planlægge dynamisk stiller endnu højere krav til de bagvedliggende optimeringsmetoder, idet disse skal være i stand til at producere distributionsplaner af høj kvalitet i et ”on-line” miljø. Som nævnt ovenfor er selv statiske og deterministiske distributionsplanlægningsproblemer svære at løse.

Det foreslås at GTS-nettet fokuserer dele af sine aktiviteter på løsning af statiske og deterministiske ruteplanlægningsproblemer og på udvikling af avancerede planlægningsmetoder til løsning af dynamiske distributionsplanlægningsproblemer.

En yderligere udvidelse er inklusion af teknikker til at monitere og nedskalere bølge og strøm forudsigelser til at give præcis information i befærdede sejlrender i stræder og sunde (f.eks. Øresund) og besejling af havne.
Interessen for den dynamiske version af ruteplanlægningsproblemet i befærdede farvande har de seneste år været stærkt stigende.