Samarbejde om simulatorbaseret undervisning på DTU (dip.ing.) og maskinmesterskoler

Senest opdateret d. 10/10-2016
FORCE Technology
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Jesper Cramer
Senior projektleder, Afd. for Termisk Energi og Strømningsmekanik

Vi ønsker at nyttiggøre simulatorbaseret undervisning på DTU’s dip.ing.-uddannelse og Københavns og/eller Fredericia Maskinmesterskole.

Vi vil give vores viden om kedler og deres drift videre til de studerende.

Vi ønsker at udbrede simulatorbaseret undervisning endnu mere og dermed videregive vores viden og erfaring til andre undervisningsinstitutioner.

Vi ønsker at give lettere adgang til simulatorbaseret undervisning.

Vi vil samarbejde med DTU’s dip.ing.-uddannelse og Københavns og/eller Fredericia Maskinmesterskole om brug af simulatorer i undervisningen – i første omgang hos FORCE Technology – men senere i et nyt koncept, hvor vi afprøver simulatorbaseret undervisning udenfor FORCE Technology, hvor de studerende får adgang til en simulator i ”skyen”.

Baseret på projektets resultater vil vi kunne tilbyde danske kedelproducenter efteruddannelse af driftspersonale internationalt via et fjernundervisningskoncept.

Nøgleord

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jens Bækkel Larsen (Lektor, DTU Diplom)
Onsdag d. 7/9-16 kl. 09:14

Undertegnede er lektor på DTU Diplom, og agter at anvende FORCEs simulatorprogram i undervisningen.
Danmark er på mange måder et foregangsland for termisk forædling af fossile og fornybare brændsler. Danmark har et relativt stort antal virksomheder, som leverer dampkedler, og for at styrke disse virksomheders muligheder for at finde veluddannede ingeniører ønsker DTU at oprette et valgfag med titlen "Biomassedampkedlen fra A-Z". Valgfaget skal køre fra foråret 2017, og sigter på studerende på 6. og 7. semester.
Undertegnede ser det som en stor fordel, at der forefindes et simuleringsværktøj, hvor de stoderende kan tilegne sig praksisnære erfaringer med styring, drift og vedligehold af energikonverterende anlæg.

Peter Blach (Projektchef, Maskinmestrenes Forening)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 09:03

I Danmark er maskinmestre at finde i alle landets væsentligste funktioner. De styrer og administrerer de grundlæggende systemer, som vores samfund bygger på såsom el, vand, varme.

Maskinmestre arbejder i mange forskellige produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker, rensningsanlæg og i energiforsyningsselskaber samt med vind-, olie- eller gasproduktion. De kan desuden være ansat som tekniske chefer eller til søs som maskinmestre.

I fremtiden vil uddannelsen på maskinmesterskolerne forventeligt bygge mere på simulering og virtuel virkelighed med mange scenarier, eksempelvis indenfor kedler og deres drift. Man vil forventeligt i undervisningen tænke mere system komponenter end grundlæggende komponenter.

Maskinmestrenes Forening imødeser at eksempelvis Force gør noget ved udfordringen i et samarbejde med maskinmesterskolerne.

Med venlig hilsen
Peter Blach, projektchef

Maskinmestrenes Forening varetager over 12.000 medlemmers interesser nationalt og internationalt gennem samarbejde med en lang række organisationer og ved at være repræsenterede i råd, nævn og udvalg, der har indflydelse på forhold omkring maskinmestrenes virke. Foreningen er partipolitisk neutral og økonomisk uafhængig.