Samproduktion af landbrugsprodukter og bioenergi

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Dansk planteproduktion er i dag rettet mod en stabil og højtydende produktion af foder. På proteinsiden er husdyrproduktionen dog afhængig af importeret protein, primært fra soja, som er præget af store prisudsving, manglende leveringssikkerhed og en ofte ikke-bæredygtig produktion i andre dele af verden. I fremtiden forventes arealet med intensivt dyrkede landbrugsafgrøder at falde, der vil være stigende efterspørgsel efter planteprodukter til energiformål, og der forventes et fortsat højt behov for energi og protein til husdyrholdet. En stabilisering af foderforsyning vil være en forudsætning for et fortsat stort fødevareerhverv baseret på animalske produkter.

Særligt forsyningssikkerhed, prisstabilitet og krav om klima- og miljøvenligt producerede fødevarer, gør det interessant for det danske landbrugs- og fødevareerhverv at opbygge systemer, hvor højværdige fraktioner anvendes til foder- og fødevareproduktion, mens lavværdige fraktioner anvendes i energisektoren.

Udvikling og demonstration af plantetyper/-sorter, høst og fraktioneringsmetoder, som kan imødekomme behovet for plantebiomasse i fødevare- og energisektoren.

Der skal udvikles og demonstreres produktionssystemer, som dækker kæden fra dyrkning af biomasse, samspil og synergi med foderproduktionen og anvendelse af restfraktioner og biprodukter til energi og foder.

Der skal både være fokus på afgrøder og deres indholdsstoffer, fraktionerings-muligheder og energianvendelse, og på produkter og fodringsmæssige muligheder for anvendelse af fraktioner og biprodukter til svin, kvæg og andre husdyr.

GTS-nettet imødekommer disse udfordringer ved at opbygge kompetencer på:

  • Produktionssystemer og teknologiske muligheder for samproduktion af foder og bioenergi på basis af plantebiomasse. Fokus på afgrøder og deres indholdsstoffer, fraktionerings-muligheder og energianvendelse
  • Fodringsmæssige muligheder for anvendelse af fraktioner og biprodukter til svin, kvæg og andre husdyr.

Indsatsen vil styrke planteproducenterne, foderproduktionssektoren og energisektoren, samt indirekte styrke hele fødevareerhvervet ved at bidrage til foderforsyningen til en fortsat stor husdyrproduktion i Danmark