Selvhjælpsteknologi

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Service og offentlig innovation og Sundhed og medicoteknologi
Morten Georg Jensen
Specialist

Udviklingen af teknologi til at gøre borgere selvhjulpne har især vundet opmærksomhed på sundhedsområdet. Selvom alle i årevis har lagt tilliden på, at teknologien skal redde fremtidens demografiske udfordringer, så savnes der fortsat et bredere industrieventyr. Med fokus på barrierer for implementering af selvhjælpsteknologier i bredere forstand, vil DELTA sikre, at tilliden indfries med flere markedstilgængelige løsninger.

1. Markeds- og samfundsbehov

Vi står i Danmark frem mod 2050 over for en demografisk udfordring, idet vi vil være forholdsvis færre i den erhvervsaktive alder, som skal forsørge børn og unge under 17 og ældre over 65. Denne udvikling stiller krav om, at vi bliver bedre til at udnytte de ressourcer vi har og herunder at fremme initiativer, som sikrer at den enkelte har mindre behov for kontakt med det offentlige sundhedssystem. Dette er ikke længere kun relevant for sundhedssektoren – men for velfærdssystemet i bredeste forstand.

Nogle af de anviste metoder til at imødekomme udvikling er bl.a. at fremme anvendelsen af teknologi til demokratisering af helbredstilbud samt at flytte fokus fra behandling til fokus på forebyggelse og styrke den enkeltes forståelse og handlemuligheder i forhold til egen situation. Det kan være gældende i såvel kroniske lidelser, psykiske lidelser, genoptræning, læring og uddannelse. Her kan være tale om såvel lavteknologiske og højteknologiske løsninger som kropsbårne sensorer, men i høj grad også ´eksterne´ og ikke-forstyrrende sensorer og teknologier. Samtidig skal udviklingen inden for analyse af målt data understøttes, således teknologier, som hjælper den enkelte til at tage beslutninger, vil få en positiv indvirkning på egen generelle sundhedstilstand eller læringsforløb.

Ovenstående teknologidomæne, både sensor- og feedback/visualiseringsteknologier, kunne man kalde selvhjælpsteknologi, og aktiviteten vil tage sit udspring i DELTA’s viden inden for sundhed, velfærd, sensorsystemer, RFID’er og low-power elektronik, og vil understøtte opbygning af nye forretningsområder for DELTA, men også nye målgrupper af dansk erhvervsliv. Målgruppen har typisk været sundhedsindustrien, men med det bredere perspektiv vil aktiviteten brede sig ud i andre velfærdsservices - plejesektoren, psykiatrien, træning, uddannelse og omsorg.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Gennem denne aktivitetsplan vil DELTA opbygge viden om design og anvendelse af teknologier, som kan medvirke til at øge personlig sundhed, læring og velfærd. Der vil blive fokuseret på teknologier og produkter inden for adherence/compliance (fx støtte til at følge behandlinger), concordance (dynamik mellem behandler/behandling og patient), intelligent indpakning og ´nudging´, læringsteknologier i uddannelse og på produkter, som kan klassificeres som velfærdsteknologier og hjælpemidler snarere end medico devices.

Den opbyggede viden stilles efterfølgende til rådighed i form af services, som har til formål at skabe nye forretningsmuligheder og samarbejder, befordre skabelsen af nye virksomheder og i sidste ende mindske det offentliges udgifter til forebyggende og sundhedsfremmende tilbud og engagement af ældre, børn og unge i egen situation.

Indsatsen vil være opdelt i tre hovedområder, med nyudviklede individuelle servicetilbud i form af teknologisk rådgivning til en ny virksomhedsgruppe:

Potentialer: 

  • Støtte til udvælgelse og validering af relevante problemer i Open Process Innovation (OPI) format.
  • Markedsanalyser og kortlægning.
  • Metoder til effekt vurdering af nye løsninger m.m.

Teknologier:

  • State-of-the-art teknologier inden for sensorering af hverdagsobjekter.
  • Rådgivning til teknologivalg (herunder protokoller og datakommunikation).
  • Støtte til accelereret teknologisk validering af løsninger.

Marked:

  • Rådgivning omkring godkendelser og validering.
  • Agil markedstest og –afprøvning.
  • Kortlægning af relevante forretningsmodeller.

DELTA vil opbygge serviceydelser inden for udvikling af teknologier, herunder databehandling og infrastruktur, til fremtidens ´personlige sundhedsassistenter´, sensorering af hverdagsobjekter til indirekte monitorering af fx sundhedsfremmende aktiviteter og udføre kortlægning af OPI muligheder og facilitering af teknologibaserede samarbejder.

3. Centrale aktiviteter

Arbejdet i denne aktivitet vil være fokuseret på opsamling af viden, start af en sparringsgruppe i OPI format, indsamling af viden om effekten af forskellige løsninger målrettet adherence/compliance, concordance, intelligent packaging og nudging.

Der vil desuden blive opbygget et bibliotek af Body Area Network (BAN) kropsbårne sensorteknologier, udviklet en prisbillig BAN sensor-demoplatform. Teknologien vil blive demonstreret ved gennemførelse af cases i form af accelereret teknologisk validering i samarbejde med interesserede virksomheder. BAN kombinerer mange forskellige trådløse sensorer på kroppen, og aktiviteten vil således udvikle og demonstrere en prisbillig sensorplatform, som kan kombinere data fra flere kilder på og omkring kroppen. Der vil blive arbejdet på at kortlægge nye teknologiers anvendelse i andre velfærdsområder end sundhed, fx uddannelse og plejesektoren. DELTA vil endvidere etablere flere demonstrations-cases både med mindre virksomheder, pharma ­virksomheder, det offentlige behandlingssystem og uddannelsessektoren.

Ud fra DELTA’s eksisterende kompetencer inden for regulativer og agile udviklingsmetoder mht. medico produkter, vil det blive undersøgt, hvordan man i praksis bedst muligt kan sikre en smidig overgang, så et udvalgt produkt kan ændre sin status fra ikke at være et medico produkt til at kunne karakterisere det som et sådant. Samtidig skal det undersøges, hvordan specielt mindre virksomheders produkter rent faktisk kan markedsintroduceres uden først at skulle gennemgå en kostbar og langvarig certificeringsprocedure, for så vidt produktets anvendelse - ud fra en pragmatisk tilgang - ikke nødvendiggør dette.

Opstart af aktiviteter omkring standardisering af interfaces mellem disse nye produkter, for at sikre at data ikke ender i siloer, men kan bruges på tværs.

Slutteligt vil der blive udviklet og indsamlet metoder til at udvælge relevante problemstillinger, identificere markeder med relevans for danske SMV’er og deltagelse på førende internationale konferencer.

4. Mulige samarbejdspartnere

Vi vil samarbejde med både private og offentlige parter, fx kommunerne med største velfærdsudfordringer; udbydere og brugere of nye velfærdsteknologier og BAN-systemer. Samtidig vil vi integrere/tilknytte/invitere branchenetværk og virksomhedsstøtte. Her tænkes bl.a. på Væksthusene, IBIZ-center, Pharmakon, Innovationsnetværkene MedTech og ISV samt Sundhedscentre.

Nøgleord

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Scott Hill (civiling. , Frontier Sciences Group )
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:18

#MoMoCopenhagen #AAL #robocluster #IoT #DOLL #BigDAta @frontiersci @Iotpeople this area is called Ambient Assited Living and has been a theme of the EU researh program sience FP7, which continues in Horizon 2020. We need more SME's, startups, spinoffs, and spinouts to look at these problems, as there is as yet no established market for the bigger companies in photonics

Pia Mulvad Reksten (Erhvervspolitisk konsulent, LO)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:37

Godt projekt som kan være med til at understøtte danske kompetencer inden for velfærds- og sundhedsteknologi/-løsninger som er efterspurgte på det globale marked. Godt at der henvises til både private og offentlige parter, da der ofte vil være tale om et samarbejde mellem offentlige og private aktører, der sikrer at kompetencer, viden og erfaring fra begge "verdener" bringes i spil. Her kunne man fx se nærmere på erfaringer med offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI). Husk også den konkrete inddragelse af medarbejderne der fx er ansat til at hjælpe de unge og ældre og derfor har nogle ideer til, hvordan man udvikler nogle gode selvhjælpsteknologier, der har de rette, brugervenlige funktionaliteter. Det kommer både den offentlige sektor til gavn, og de virksomheder som skal sælge og eksportere løsninger til andre markeder.

Morten Georg Jensen (Specialist, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:56

Hej Pia
Mange tak for din kommentar. Vi er og har været en del af flere projekter indenfor området, og kan også bekræfte at den globale efterspørgsel efter bedre selvhjælpsløsninger er stor. Vi håber at kunne bidrage med et ekstra skub indenfor branchen, og få gang i udviklingen af flere og bedre løsninger, både til vores eget sundhedssystem og til resten verden.

Mvh. Morten G. Jensen