Selvregulerende styringssystemer til den intelligente produktion

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

En konkurrencedygtig fremstillingsindustri udgør den basale økonomiske motor i et velfærdssamfund, og i en globaliseret verden vil en velfungerende fremstillingsindustri være en forudsætning for en fortsat hjemlig forsknings- og udviklingsindsats.
Intelligens og kvalitet vil i et højtlønsområde som Danmark være vigtige konkurrenceparametre for den fremstillende industri. Målet er at skabe intelligente, effektive produktionssystemer baseret på optimale materialer og produktionsprocesser ved at sikre et reelt samspil mellem effektivitet, sikkerhed og kvalitet.
Intelligente styringssystemer er en central udfordring for fremtidens intelligente produktionssystemer, og en forudsætning for at kunne udvikle sådanne styringssystemer er at der findes lødige ”real time” computermodeller for de involverede processer.

Til at understøtte dansk industri i at indføre intelligente styringssystemer foreslås det at GTS-nettet opbygger viden og faglige kompetencer indenfor forsknings- og videnbaserede modeller for processtyring som eksempelvis FE-modeller, erfaringsbaserede modeller og modeller baseret på eksempelvis neurale netværk.
Aktiviteterne vil blandt andet også omfatte procesmodellering med henblik på at skabe inverse ”real-time” styremodeller. Dertil kommer udvikling af relevante intelligente sensorer og manipulatorer.