Sensor systemer til processtyring

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Fremstilling af produkter i medicinalindustrien kræver en omfattende styring, dokumentation og kontrol. Sensorer indgår her som et centralt element idet de er helt afgørende for realtids overvågning. Der er behov for sensorer til måling af biokemisk sammensætning, af flow og transport samt til homogenitetsbestemmelse. En række eksisterende metoder er baseret på off-line laboratoriemålinger, som dels er omkostningskrævende og dels så tidskrævende, at de er uanvendelige til on-line styring. Dette gælder især for kontinuerte processer, som man i stigende omfang ønsker, skal erstatte batch processer. Kontinuert styring kan være helt afgørende for at reducere spild og forbedre økonomien. Regulative forhold betyder, at ikke bare produktet skal kunne dokumenteres, men også den proces hvorved produktet er fremstillet. Dette kræver sporbare sensorer. På system niveau er det væsentligt at sensorisk information kan indgå i den nødvendige business continuity planning.

GTS systemet har en omfattende aktivitet på sensorområdet. En del af denne aktivitet vil naturligt blive rettet mod sundhedsområdet.

  • Nye typer af sensorer vil blive udviklet baseret på fysiske og kemiske vekselvirkninger. Sensorerne vil indgå i sensorsystemer hvorfor kommunikationen – herunder trådløs kommunikation – og databehandlingen er helt afgørende for økonomieffektive systemer.
  • Sensorsystemer, til den løbende processtyring til logistik og til forretningsstyring vil blive undersøgt og realiseret.

Der vil blive opbygget viden om nye sensorer og systemer, om anvendelser, implementering og dokumentation. Viden om IPR håndtering vil også blive udbygget.

Den teknologiske service vil rette sig mod udvikling af nye systemer i samarbejde med både leverandører og brugere af sensorsystemer, om rådgivning vedrørende valg herunder opstilling af kravspecifikationer samt implementering af systemer. Metoder til levering af dokumentation, sikring af sporbarhed og certificering af processer vil blive tilbudt. Der kan bidrages til udvikling af både sensorer og samlede sensorsystemer.