Sensorer og monitering i fremtidens luftmiljø (AeroSense)

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Produktionsteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Et kvantespring inden for mikrosensorer til måling af gasser og partikler giver mulighed for design af nye løsninger til dokumentation og monitering af luftmiljø. Et stærkt udviklings- og testmiljø skal bane vejen.

Med de senere års udvikling af mikrosensorer til måling af gasser og partikler er der åbnet en ny verden af spændende muligheder for introduktion af kosteffektive løsninger i renluftsektoren. Med aktiviteten ønsker vi at skabe et stærkt udviklings- og testmiljø for gas- og partikelsensorer, som virksomheder i den danske renluftsektor (målgruppen) kan få adgang til, når sensorer i nye måletekniske teknologier og løsninger skal testes og valideres.

Med AeroSense vil vi udvikle og demonstrere nye teknologiske serviceydelser inden for:

• Kalibrering af sensorer og mikrosensorsystemer.
• Design, test og validering af sensorbaserede løsninger, herunder test i forhold til de forskellige miljøforhold, som systemerne skal operere under.
• Moniteringsløsninger mhp. kontinuerligt at kunne følge og overvåge udvikling og variationer i forureningsparametre.

Igennem en række demonstrationsprojekter vil vi synliggøre og demonstrere potentialerne ved brug af mikrosensorer til overvågning af luftmiljø.

Budget:
2019: 3.000.000 kr.
2020: 3.000.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Fremtidens monitering af luftmiljø (AeroSense)

Nøgleord